”Tässä on ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kehittämään uutta järjestelmää. Markkinoilla ei ollut suoraan tarpeitamme täyttävää ratkaisua, mutta yksin meillä ei olisi ollut mahdollisuutta tällaiseen kehittämiseen.”

Kiinteistöalan uusi toiminnanohjausjärjestelmä Kenno syntyy allianssimallilla – ”Yhdessä tehdään ja hyvä tulee”

Kiinteistöalalle on jo pitkään kaivattu uusia toiminnanohjaukseen keskittyviä ratkaisuja. Pandia, Asuntosäätiö, Y-Säätiö ja TA-Yhtiöt ovat parhaillaan kehittämässä uutta Kenno-nimeä kantavaa alustaa, jonka tavoitteena on hoitaa toiminnanohjauksen keskeiset prosessit sujuvasti. Koska kehittäjinä on suuria asuntojen omistajatahoja, on kehityksen tukena laaja ammattitaito ja osaaminen.

Kennosta on tarkoitus tehdä ketterä ja mahdollisimman joustava järjestelmä, joka kehittyy käyttäjiensä tarpeiden mukana. Tärkeää on myös se, että järjestelmä on helposti integroitavissa muihin ulkoisiin järjestelmiin ja palveluihin.

Kennon kehityksessä on luotu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen joustavasti. Tämä vaatii modernia järjestelmää, toteaa Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala.

Useamman eri toimijan allianssimalli on ollut kokonaisuutena hyvin toimiva.

– Kehitystyötä tehdään yhdessä TA-Yhtiöiden, Y-Säätiön ja Asuntosäätiön kanssa. Pandia toimii kehittäjänä. Koimme, että tässä on ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kehittämään uutta järjestelmää. Markkinoilla ei ollut suoraan meidän tarpeitamme täyttävää ratkaisua, mutta yksin meillä ei olisi ollut mahdollisuutta tällaiseen kehittämiseen. Meitä on ollut tässä melko tasavahvat kumppanit tekemässä, Rintala toteaa.

Toimivat ratkaisut koko alalle

Kolmen samanlaista liiketoimintaa harjoittavan tahon yhteistyöstä on ollut merkittävää etua järjestelmän ja sen erilaisten ominaisuuksien suunnittelussa.

Ehkä meistä kolmesta toimijasta löytyy sellainen vahvuus yhdessä, sillä onhan kyse suurista asuntojen omistajatahoista Suomessa. Meillä on laajaa asiantuntemusta eri taloista käytettävissä, joten saamme varmasti rakennettua hyvät ratkaisut koko alalle, sanoo Asuntosäätiön kehityspäällikkö Jari Torppa.

Allianssimalli vaatii luottamusta

Kehitystyö on tällä hetkellä siinä pisteessä, että huoltokirja-toiminnallisuudet on saatu valmiiksi ja niiden käyttöönotto on jo lähtökuopissaan. Seuraavaksi on tarkoitus kehittää asuttamisen, myynnin ja reskontran toiminnallisuuksia.

– Tällainen allianssimalli vaatii kaikilta osapuolilta luottamusta, koska työpajoissa ja kehittämisessä ylipäänsä joudumme jakamaan toistemme asioita ja etsimään niihin yhdessä parhaat ratkaisut. Yhdessä tehdään ja hyvä tulee, Torppa hymyilee.

Tämän asiakaskokemuksen on tuottanut puolueettomasti Trustmary Finland Oy. Lue lisää