Kenno on toiminnanohjauksen ydinyll4pit02024-06-19T13:23:58+03:00

On aika kääntää uusi sivu asumisen ja kiinteistöalan toiminnanohjauksessa!

Nykypäivän vaatimusten mukainen uusi vaihtoehto kiinteistöjen ylläpitoon, asuttamiseen, reskontraan, sopimusten hallintaan sekä asukkaiden sähköisiin palveluihin – kiinteistöhallinnan keskeisiä rekistereitä unohtamatta.

Kenno on toiminnanohjauksen ydin, joka hoitaa keskeiset prosessit nykypäivän vaatimusten mukaisesti.

Kennon ajankohtaisimmat

Kiinteistöalan uusi toiminnanohjausjärjestelmä syntyy allianssimallilla

Kenno toiminnanohjaus mahdollistaa palveluiden kehittämisen joustavasti. Tämä vaatii modernia järjestelmää, toteaa Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala

 

Allianssi mahdollistaa uuden kehittämisen

Tuomalla yli 50 000 asunnon omistajien ja tuhansien käyttäjien näkemykset ja modernit teknologiat yhteen on tavoitteenamme kääntää uusi sivu asumisen ja kiinteistöliiketoiminnan digitalisoinnissa.

Kehitysallianssiimme kuuluvat Asuntosäätiö, Y-Säätiö ja TA-Yhtiöt. Pandia tuo pöytään lisäksi 15 vuoden kokemuksen lähes 100:n suomalaisen asunto-omistajan liiketoiminnasta.

Yhdessä tekeminen helpottaa ajattelemaan ’laatikon ulkopuolelta’, auttaa haastamaan juurtuneet käytännöt ja vapauttaa kehittämään uutta. Näin luomme uusia parhaita käytäntöjä ja moniin erilaisiin tarpeisiin taipuvat ohjelmistoratkaisut.

Kenno tuotannossa 2022 alkaen

Kennon kehittäminen alkoi täydellä teholla erinäisten suunnitteluvaiheiden jälkeen vuonna 2020. Tätä kirjoittaessa takana on kolme vuotta intensiivistä kehitystyötä, joka työllistää parhaillaan noin 30 alan ohjelmisto-osaajaa.

Kennon ensimmäiset moduulit ovat olleet tuotantokäytössä vuoden 2022 lopulta alkaen ja loput moduulit tullaan ottamaan kehityskumppaneillemme käyttöön porrastetusti vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 alusta alkaen kehitystyön fokus on siirtynyt ns. MVP-vaiheesta jatkokehitysvaiheeseen.

Kenno sopii kaiken kokoisille kiinteistöyhtiöille, oli asuntoja omistuksessa sitten satoja tai kymmeniä tuhansia.

 

Kiinnostuitko?

Ilmoittautumalla postistuslistalle pysyt ajan tasalla Kennon viimeisimmästä kehityksestä!
Ota yhteyttä, niin sovitaan demo!

Valtteri Renvall
Valtteri RenvallMyyntijohtaja
044 350 1441
Jannika Markkanen
Jannika MarkkanenMyyntipäällikkö
041 507 2016
Sari Vuoskoski
Sari VuoskoskiAsiakkuuspäällikkö
045 200 1445
Anna Hirvonen
Anna HirvonenAsiakkuuspäällikkö
Vanhempainvapaalla

Kiinteistöjen ylläpito

Vikailmoitukset

Tilaukset

Erilaiset tarkastukset

Ylläpito-ohjelma

Vikailmoituksen jättäminen on niin helppoa, ettei yhtään vikaa jää raportoimatta – syötät vain kohteen nimen ja kuvan tai videon. Näin kiinteistöt pysyvät paremmassa kunnossa.

Vikailmoitus ja tilaukset kytkeytyvät toisiinsa joustavasti. Viasta voit tehdä yhden tai useamman tilauksen tai voit niputtaa monta vikaa samalle tilaukselle. Tilausten hallinta ja niistä viestintä kaikille osapuolille on läpinäkyvää.

Voit tarkastaa huoneistoja, muita tiloja ja varusteita sekä ylläpito-ohjelman ja tilausten työsuorituksia. Tarkastuslomake muodostuu dynaamisesti kiinteistöhierarkian perusteella.

Ylläpito-ohjelman luominen kiinteistöille on yksinkertaista ja voit luoda toisteisia tehtäviä huoltoon tai kenen tahansa muun tahon töihin liittyen.

Asuttaminen ja asumisen aikaiset palvelut

Asuntohakemuksen jättäminen

Tilojen ja hakemusten kohdentaminen

Asunnon tarjoaminen

Hallittu liitteiden käsittely

Viestinnän kokoaminen

Asukkaan sähköiset palvelut

Kennossa asuntohakemuksen jättäminen on tehty mahdollisimman helpoksi, ja hakemuksia voidaan aina muokata, täydentää ja poistaa hakemuksen jättämisen jälkeen.

Hakemuksia ja vapaita tiloja voidaan tarkastella kummastakin näkökulmasta. Suodatus- ja rajaustyökalujen avulla hakemus- ja asuntomassojen käsittely on nopeaa ja viestintätyökalujen avulla käyttäjät tietävät onko hakemus tai vapaa asunto jo käsittelyssä.

Kun asunto ja hakija on löydetty, voidaan asuntonäytöt järjestää suoraan Kennosta. Näytöt ja tarjoukset käsitellään asiakkaan sähköisessä portaalissa, ilman ylimääräisiä puhelinsoittoja.

Kenno tietää asutettavan kohteen pohjalta mitä liitteitä saapuvalta asunnon hakijalta tarvitaan. Näin asukas saa valmiin listan tarvittavista liitteistä, jotka käsitellään asiakkaan portaalissa.

Kaikki hakemusprosessin aikainen viestintä ja liitteet kootaan yhteen paikkaan, josta se on aina saatavilla käyttäjille.

Rekisterit

Kiinteistöhierarkia ja varusteet

Ihmiset, yritykset ja palveluliitokset

Joustava rekisteritietojen kytkentä

Tietojen koonti ja käsittely

Määrämuotoisen ja helposti hallittavan kiinteistöhierarkian avulla tiedetään mihin tilaan tai laitteeseen ylläpitotöitä on tehty, ja kaikista töistä tallentuu selkeä ylläpitohistoria. Varusteita ja laitteita voidaan kohdistaa mihin tahansa hierarkian osaan varusteesta riippumatta.

Yrityksien ja ihmisten rekisteritiedoilla saadaan kaikki kiinteistöjen kanssa tekemisissä olevat toimijat tuotua yhteen. Kennoa käyttävät tahot ylläpitävät omia tietojaan, jolloin muun muassa palvelutuottajien tiedot ja vastuuroolit pysyvät ajantasaisina.

Kennon palveluliitokset kytkevät kaikki tahot yhteen, jolloin tiedetään kuka tekee, mitä tekee, missä tekee ja miksi tekee. Vastuurakenteet ovat selkeät ja esimerkiksi tilaukset saadaan lähetettyä heti oikealle taholle.

Kennon profiilisivut kokoavat kaiken relevantin datan yhteen paikkaan, jolloin tehtävää suorittaessa työn suorittaja näkee tehtävälle relevantin kokonaisuuden yhdessä näkymässä. Näin esiin nousee asioita joita ei muuten huomaisi, eikä samoja tietoja tarvitse syöttää useaan paikkaan.

Sopimusten hallinta

Sopimusten muodostaminen

Sopimusten hallinta ja varaukset

Sopimuksen päättäminen

Asukasvaihdot

Sopimusten hallinnan ydin on yksinkertaisuus. Sopimuksen elinkaaren hallinta tapahtuu yhdessä näkymässä, jossa käyttäjällä on aina selkeä loki menneistä tapahtumista ja muistilista tehtävistä toimenpiteistä!

Valmiiden sopimuspohjien, asuntotarjouksen sekä tilaan liityvien tietojen pohjalta voidaan muodostaa hakijoille yhteinen tai jokaiselle osapuolelle oma sopimus. Perinteisen allekirjoituksen lisäksi voidaan sopimus allekirjoittaa sähköisesti.

Sopimushallinnan keskittyessä yhteen koostavaan näkymään, on autopaikkojen jonoineen, saunavuorojen sekä edunvalvonnan, turvakiellon ja kuolinpesän käsittely helppoa joko sopimuksen muodostuksen yhteydessä tai myöhemmin sopimuksen ollessa voimassa.

Sopimuksen päättyessä tai muuttuessa kaikki lisäpalvelut ja asukasdemokratian vastuut voidaan irtisanoa tai siirtää uudelle sopimukselle yhdellä kertaa ilman, että mitään jää roikkumaan!

Reskontra

Laskutus ja toteuman seuranta

Maksusuunnitelmat

Vakuus- ja Aso-maksujen hallinta

Perintä

Kenno hoitaa keskeiset prosessit nykypäivän vaatimusten mukaisesti. Tutustu tarkemmin Kennon kehitys- ja käyttöönottofilosofiaan.

Olemme saaneet jo toista vuosikymmentä seurata järjestelmien hankinta- ja käyttöönottoprojekteja sekä oppia niistä.

Tämän pohjalta pyrimme tekemään Kennoon siirtymisen kynnyksen mahdollisimman matalaksi.

Pohdintamme toiminnanohjaushankkeessa onnistumisen edellytyksistä on tiivistynyt lopulta kolmeen keskeiseen periaatteeseen, joita kutsumme Pandian reseptiksi.

Avaamme näitä periaatteita tarkemmin blogissamme:

Tuotekehitysfilosofiassa keskeistä on avoimuus ja ekosysteemiajattelu. Kaikkea ei kannata tehdä yksin, vaan toimivin kokonaisuus luodaan tuomalla parhaat toimintatavat yhteen.

 

Avoin ja integroituva

Luomme avointa ekosysteemiä, joka mahdollistaa alan parhaiten ohjelmistojen yhteistoiminnan.

Kennon perustukset, kuten viranomaisyhteydet ja osapuolitiedot ovat kaikille samat, jolloin käyttöönotto, ylläpito ja kehitys on helppoa.

Yksi tieto syötetään yhteen paikkaan, rajapinnat ovat kaikille yhteiset ja datan laatu on ykkösprioriteetti.

Mobiili ja laiteriippumaton

Kenno on suunniteltu alusta alkaen nykypäivän mobiiliin työympäristöön!

Työt tulevat vaivattomasti tehdyksi, kun et ole sidottu tiettyyn sijaintiin, laitteeseen tai toimintatapaan – voit vaihtaa laitetta myös lennossa kesken työtehtävän.

Kun toiminta kentällä on helppoa, tulee esimerkiksi vikoja herkemmin kirjattua, jolloin kiinteistöt pysyvät myös paremmassa kunnossa.

Helppokäyttöinen ja kevyt

Karsimme pois kaiken epäolennaisen ja keskitymme kaikkein tärkeimpiin asioihin. Tietoja ei tarvitse enää etsiä eri paikoista vaan kaikki relevantti tieto löytyy aina yhdestä näkymästä.

Tavoitteemme on, että Kennoa voi käyttää monin eri tavoin, mutta minimoiden tarpeet asiakaskohtaiselle räätälöinnille.

Teknologisesti moderni

Kehitys on aloitettu puhtaalta pöydältä ilman vanhojen teknologioiden rajoitteita. Tuki löytyy esim. sanelulle, videoille, karttanäkymille ja Kenno luonnollisesti mobiili. 

Kennon keskiössä on moduulien yhteistoiminta ja rajapinnat. Kehitys perustuu kokonaisnäkemykseen, jossa yhdistyy tekninen- ja asiakasnäkökulma sekä pitkä kokemus alalta.

Pandian ohjelmistoa käyttää jo 90 % Suomen suurimmista asunto-omistajista.

Tyytyväisten yhteistyökumppaniemme kokemuksia

Kiinnostuitko?

Ilmoittautumalla postistuslistalle pysyt ajan tasalla Kennon viimeisimmästä kehityksestä!
Ota yhteyttä, niin sovitaan demo!

Go to Top