Aravalainojen vuosimaksut 2023 Pandia Financessa

Valtteri Renvall|2022-08-23T14:48:07+03:0023.8.2022|

Pandia Financeen julkaistaan tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2023 – 28.2.2024 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita.

Vuosimaksulainojen muutokset

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2023 – 28.2.2024 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolivälin tienoilla, mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin helpottaakseen budjetointia ja ennustamista. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 15.8.2022 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 7,8 prosenttia. Aravalaina-tyypeissä, joissa vuosimaksu tarkastetaan suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2023 – 28.2.2024 nousevat siis 7,8 % nykyisestä vuosimaksun tasosta (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400-aravalainat). Elokuun 2023 ja helmikuun 2024 vuosimaksulainat ovat siis 7,8 % korkeammat kuin helmikuun 2023 vuosimaksun erä. Joillain aravalainatyypeillä korotus voi olla korkeampikin (+9,3 %).

Aravalainojen korosta

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista päiväkohtaisista arvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5 %-yksikköä, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen keskiarvot 36 kuukauden ajalta muuttuivat tällä kertaa alle 0,5 %-yksikköä, joten aravalainojen korkokatot pysyivät ennallaan. Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Pandia Finance ja korkoennusteet

Kuten aiemmin mainittiin, Aravalainoissa muuttuvana enimmäiskorkona käytettävä viitekorko on Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko, joka painui alle 0 % heinäkuussa 2019 palasi pysyvämmin positiiviselle taas joulukuussa 2021. Vaikka nykyinen valtion obligaatiokorkojen taso on huomattavan korkea verrattuna viime vuosiin, ei korko ole kuitenkaan 36 kuukauden tarkastelujaksolla noussut niin paljoa, että se vaikuttaisi Arava-lainojen korkoon. Koska korkoa määriteltäessä käytetään viimeisen 36 kk liukuvaa keskiarvoa, tarkoittaa tämä Aravalainojen korkojen pysyvän 0 %:ssa ainakin helmikuun 2024 loppuun saakka.

Pandia Finance on ottanut obligaatiokoron kehityksen huomioon lainojen simuloinnissa. Perusoletus simuloitaessa on, että valtion obligaation korkotaso pysyy nykyisellään. Oman ennusteen korkojen kehityksestä pystyy kätevästi luomaan Pandian simuloinnin avulla. Tämä on hyvä työkalu erilaisten rahoitusskenaarioiden luomiseen ja rahoitusriskin hallitsemiseen. Myös budjetointia silmällä pitäen voi olla hyödyllistä muodostaa useampi kuin yksi skenaario korkojen kehityksestä ja sen vaikutuksesta tulokseen tai kassavirtaan.

Pandia Financen käyttämä lähtöoletus 10 vuoden obligaatiokorolle on, että korko pysyy kuluvan kauden keskikoron tasolla (1,45 %, elokuu 2022). Tämänhetkisessä korkomarkkinassa muutokset ovat olleet nopeita ja jopa rajujakin. Muutoksia ja niiden vaikutuksia voidaan kätevästi arvioida Pandia Financen simuloinnin kautta.

Kuluva vuosi toi mukanaan selkeän muutoksen kuluttajahintaindeksiin eli inflaatioon. Kun vuonna 2021 muutos edellisvuoteen oli +1,9 %, on se viimeisimmän Tilastokeskuksen vahvistuksen mukaan +7,8 %. Tämä tarkoittaa, että vuosimaksulainat muuttuvat selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Budjetoinnin ja kassavirtasuunnittelun näkökulmasta tämä kannattaa huomioida aikaisempia vuosia korkeimpina vuosimaksulainojen muutoksina 8/2023 alkaen. Erityisen tärkeää on huomata, että nyt asetettu taso vuosimaksulainoille toimii pohjana myös tulevaisuudessa vuosimaksuille.

Hyödyntämällä Pandia Financen simulaatiota pystyt ennustamaan kuluttajahintaindeksin ja obligaatiokoron avulla millaisia kassavaikutuksia Arava-lainoissa saattaa olla, jos inflaatio jatkaa pidempään nykyisellä vauhdilla.

Yhteenveto ja muutokset Pandiassa

Lopuksi on hyvä vetää yhteen tämän blogin tärkeimmät viestit

 • Vuosimaksujen suuruus nousee 7,8 % alkaen 8/2023 suurimmassa osassa aravalainoja. Joissain Arava-lainatyypeissä vuosimaksujen korotus on jopa 9,3 %.
 • Korotus on hyvä huomioida myös tulevan budjettikauden yli, sillä nyt korotettu taso toimii lähtöarvona vuoden päästä, kun kuluttajahintaindeksiä jälleen tarkistetaan. Korotus on jo nyt merkittävä ja tämä on hyvä huomioida esimerkiksi pidemmän aikavälin kassavirta ym. ennusteissa. Toisin sanoen vuosimaksujen suuruus ei tule todennäköisesti pienenemään tulevaisuudessa. Tätä näkökulmaa ei voi olla korostamatta tarpeeksi.
 • Aravalainojen korko pysyy pääosin nollassa helmikuuhun 2024 saakka (joissain Arava-lainatyypeissä on määritelty korkolattia, joka on yli nollan). Arava-lainojen korkojen nousuun on hyvä varautua, sillä nykyisellä obligaatiokoron kehityksellä Aravalainojen nollakorkojen kausi tulee päättymään tämän hetken ennusteen mukaan maaliskuussa 2024.
 • Vuosimaksulainojen merkittävä korotus yhdessä korkean inflaation kanssa saattaa aiheuttaa merkittävää epävarmuutta budjetoinnissa tänä syksynä. Tätä vasten voi olla hyödyllistä jo pelkästään riskienhallinnan kannalta muodostaa budjetista vaihtoehtoisia versioita erityisesti inflaation ja korkojen osalta.
 • Pandia Financen korkosimulaatio auttaa muodostamaan kokonaiskuvan erilaisilla korkoskenaarioilla, joita voi itse muokata. Tämä antaa hyvän käsityksen rahoitukseen liittyvistä riskeistä tulevalla budjettikaudella ja myös pitkälle sen jälkeenkin.

Vuosimaksumuutos ja korkokatto on nyt päivitetty Pandiaan. Voit käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin ja ennustamisen apuna sekä tehdä analyysejä rahoituksen kehittymisestä.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

 • Timo Tauriala – timo.tauriala@pandia.fi
 • Valtteri Renvall – valtteri.renvall@pandia.fi

Aravalainojen vuosimaksut 2022 Pandia Financessa

Valtteri Renvall|2021-08-19T10:45:03+03:0019.8.2021|

Pandia Financeen julkaistaan tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2022 – 28.2.2023 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita.

Vuosimaksulainojen muutokset

Pandia Financeen julkaistaan tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2022 – 28.2.2023 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolissa välin mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin helpottaakseen budjetointia ja ennustamista. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 13.8.2021 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 1,9 prosenttia (Linkki) Aravalaina-tyypeissä, joissa vuosimaksu tarkastuu suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2022 – 28.2.2023 nousevat siis 1,9 % nykyisestä (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400 -aravalainat).

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista kuukausikeskiarvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5 %-yksikköä, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen kuukausikeskiarvot 36 kuukauden ajalta muuttuivat tällä kertaa yli 0,5 %-yksikköä, joten aravalainojen korkokatot laskivat yleisimmissä Aravalaina-tyypeissä 0,0 %:iin (ennen 0,54 %). Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Pandia Finance ja korkoennusteet

Kuten aiemmin mainittiin, Aravalainoissa muuttuvana enimmäiskorkona käytettävä viitekorko on Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko, joka painui alle 0 % heinäkuussa 2019. Koska korkoa määriteltäessä käytetään viimeisen 36 kk liukuvaa keskiarvoa, tarkoittaa tämä Aravalainojen korkojen tippuvan 0 %:iin maaliskuusta 2022 eteenpäin oletuksella, että obligaatiomarkkinat pysyvät nykyisellä tasolla. Aravalainojen nollakorko (1.3.2022 alkaen) on hyvä huomioida ennusteita tehdessä. Pandia Finance on ottanut obligaatiokoron kehityksen huomioon lainojen simuloinnissa. Perusoletus on, että valtion obligaation korkotaso pysyy nykyisellään. Oman ennusteen korkojen kehityksestä pystyy kätevästi luomaan Pandian simuloinnin avulla. Tämä on hyvä työkalu erilaisten rahoitusskenaarioiden luomiseen ja rahoitusriskin hallitsemiseen.

Pandia Financen käyttämä lähtöoletus 10 vuoden obligaatiokorolle on, että korko pysyy viimeisen vahvistetun korkopisteen tasolla (-0,22 %, elokuu 2021). Tämänhetkinen korkomarkkina on historiallisesti hyvin poikkeuksellinen, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Muutoksia ja niiden vaikutuksia voidaan kätevästi arvioida Pandian simuloinnin kautta. Aravalainojen korkotason tippuminen 0 %:iin oli tiedossa jo vuosi sitten. Tämä vuosi toi kuitenkin mukanaan selkeän muutoksen kuluttajahintaindeksiin (inflaatio). Kun vuonna 2020 muutos oli +0,6 %, on se viimeisimmän Tilastokeskuksen vahvistuksen mukaan +1,9 %. Tämä tarkoittaa, että vuosimaksulainat muuttuvat selvästi enemmän kuin muutamana aikaisempana vuotena. Budjetoinnin ja kassavirtasuunnittelun näkökulmasta tämä kannattaa huomioida aikaisempia vuosia korkeimpina vuosimaksulainojen muutoksina 8/2022 alkaen. Hyödyntämällä Pandia Financen simulaatiota pystyt ennustamaan kuluttajahintaindeksin ja obligaatiokoron avulla millaisia kassavaikutuksia Arava-lainoissa saattaa olla, jos inflaatio jatkaa pidempään nykyisellä vauhdilla.

Muutokset Pandiassa

Vuosimaksumuutos ja korkokatto päivitetään Pandia Financeen tämän viikon aikana ja voit tarkastella aravalainojen päivittyneitä vuosimaksuja. Voit käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin ja ennustamisen apuna.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

 • Timo Tauriala – timo.tauriala@pandia.fi
 • Valtteri Renvall – valtteri.renvall@pandia.fi

Aravalainojen vuosimaksut 2021 Pandia Financessa

Valtteri Renvall|2020-09-01T09:56:29+03:0024.8.2020|

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2021 – 28.2.2022 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita.

Vuosimaksulainojen muutokset

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2021 – 28.2.2022 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolissa välin mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin helpottaakseen budjetointia ja ennustamista. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 14.8.2020 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 0,6 prosenttia (Linkki). Aravalainatyypeissä joissa vuosimaksu tarkastuu suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2021 – 28.2.2022 nousevat siis 0,6% nykyisestä (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400 -aravalainat).

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista kuukausikeskiarvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5%-yksikköä, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen kuukausikeskiarvot 36 kuukauden ajalta eivät ole muuttuneet yli 0,5%- yksikköä joten aravalainojen korkokatot pysyvät näiltä osin samana. Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Pandia Finance ja korkoennusteet

Kuten aiemmin mainittiin, Aravalainoissa muuttuvana enimmäiskorkona käytettävä viitekorko on Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko, joka painui alle 0 % heinäkuussa 2019. Koska korkoa määriteltäessä käytetään viimeisen 36 kk liukuvaa keskiarvoa, tarkoittaa tämä Aravalainojen korkojen tippuvan 0 %:iin maaliskuusta 2022 eteenpäin oletuksella, että valitoiden obligaatiomarkkinat pysyvät nykyisellä tasolla. Aravalainojen nollakorko on hyvä huomioida ennusteita tehdessä erityisesti vuodesta 2022 eteenpäin. Pandia Finance on ottanut obligaatiokoron kehityksen huomioon lainojen simuloinnissa. Perusoletus on, että obligaation korkotaso pysyy nykyisellään. Oman ennusteen korkojen kehityksestä pystyy myös luomaan Pandian simuloinnin avulla. Tämä on hyvä työkalu erilaisten rahoitusskenaarioiden luomiseen ja oman rahoitusriskin hallitsemiseen.

Pandia Financen käyttämä lähtöoletus 10 vuoden obligaatiokorolle on, että korko pysyy viimeisen vahvistetun korkopisteen tasolla (-0,26 %, elokuu 2020). Tämän hetkiset korkomarkkinat ovat historiallisesti hyvin poikkeukselliset, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Muutoksia ja niiden vaikutuksia voidaan kätevästi arvioida Pandian simuloinnin kautta.

Muutokset Pandiassa

Vuosimaksumuutos ja korkokatto päivitettiin Pandia Financeen sunnuntaina 23.8.2020 ja voit tarkastella aravalainojen päivittyneitä vuosimaksuja. Voit käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin ja ennustamisen apuna. Ota yhteyttä jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

Vuosimaksulainojen muutokset Pandiassa

Valtteri Renvall|2020-09-01T09:57:30+03:006.9.2019|

Tilastokeskus julkaisi 14.8.2019 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen joka oli 0,8 prosenttia.

Vuosimaksulainojen muutokset 

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2020 – 28.2.2021 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolissa välin mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 14.8.2019 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 0,8 prosenttia (linkki). Aravalainatyypeissä joissa vuosimaksu tarkastuu suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2020 – 28.2.2021 nousevat siis 0,8% nykyisestä (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400 -aravalainat).

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista kuukausikeskiarvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5%, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen kuukausikeskiarvot 36 kuukauden ajalta eivät ole muuttuneet yli 0,5% joten aravalainojen korkokatot pysyvät näiltä osin samana. Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Muutokset Pandiassa

Kun huomaat Pandia Financesi päivittyneen versoon 8.6 voit tarkastella aravalainojen päivittyneitä vuosimaksuja ja käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin apuna. Ota yhteyttä jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

Ystävällisin terveisin,
Pandian tuki

Vuosimaksulainojen vaikutus kassavirtoihin

Valtteri Renvall|2018-11-09T12:40:42+03:005.11.2018|

Valtiokonttori julkaisi 18.9.2018 vuosimaksulainojen vuosimaksut ja korot 1.3.2019 lukien (linkki VK:n sivulle). Tässä blogitekstissä avaamme ilmoitettujen vuosimaksujen ja korkojen vaikutuksia lainanhaltijoiden rahoitustilanteeseen.

Vuosimaksut

Valtiokonttori ilmoittaa vuosimaksujen muutokset suhteessa edellisen kauden vuosimaksuihin. Ne koostuvat kaksi kertaa vuodessa maksettavasta lainan korosta ja pääoman lyhennyksestä. Esimerkiksi, jos lainan vuosimaksut 1.3.2018 – 28.2.2019 ovat olleet 100 000 € ja vuosimaksulainatyypille ilmoitetaan 1,4% korotus, ovat kauden 1.3.2019 – 29.2.2020 maksettavat kokonaismaksut yhteensä 101 400 €.

Vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen rakentamis- ja hankintalainojen vuosimaksua tarkistetaan vuosittain toteutuneella inflaatiolla riippumatta lainan myöntämisajankohdasta. Pitkäaikaisten perusparannuslainojen osalta vuosimaksua tarkistetaan toteutuneella inflaatiolla lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä riippumatta lainan myöntämisajankohdasta. Tulevalla kaudella ainoa lainaryhmä, johon tuli prosentuaalisten muutosten sijaan euromääräisiä muutoksia, on lainaryhmä 1307, joiden tarkistus on 0,08 euroa pääkaupunkiseudulla ja 0,07 euroa muualla maassa.

Korot

Vuosimaksulainojen koron ja lyhennyksen suuruus määräytyy koron ja korkokaton kautta. Koron ylittäessä korkokaton maksetaan vain korkokaton verran korkoa. Koron jälkeinen osuus vuosimaksussa on lainan lyhennystä. Mitä alhaisempi korko on, sitä suuremmalla osuudella lyhennetään siis lainaa. Kerrannaisvaikutuksena myös tulevat korkokulut pienenevät.

Vuoden 2018 ja 2019 välillä vuosimaksulainojen korkotaso ei muuttunut. Vanhojen vuosimaksulainojen korkokatto pysyy 0,54 %:ssa (lainaryhmät 1300, 1301, 1303, 1304, 1310, 1311). Uuden lainakannan korko pysyy omavastuukorossa, joka on 3,4% (lainaryhmät 1400, 1401, 1403, 1410, 1411). Uuden lainakannan korko on siis yli kuusinkertainen vanhaan kantaan verrattuna. Vanhaksi lainakannaksi kutsutaan ennen 1.3.2003 myönnettyjä vuosimaksulainoja ja uudeksi tämän jälkeen myönnetyt lainat.

Case: Vuosimaksulainojen korkokulujen analysointi Pandia Financessa

Pandia Finance on kiinteistöalan rahoituksenhallinnan tarpeisiin tehty ohjelmisto. Pandia laskee lainoille automaattisesti lyhennys- ja koronmaksuohjelmat, jotka päivittyvät uusien laskentaperusteiden, kuten kuluttajahintahindeksin julkaisujen yhteydessä. Manuaalinen laskenta jää tarpeettomaksi kun muun muassa tulevat lyhennykset ja korot ovat helposti tarkasteltavissa ja analysoitavissa.

Ensimmäisessä esimerkissämme Pandiaan on perustettu alkupääomaltaan 25 miljoonan euron lainasalkku, josta 10 miljoonaa on nostettu lainaryhmän 1300- lainana, 10 miljoonaa lainaryhmän 1400-lainana ja loput 5 miljoonaa 1207- lainaryhmän lainana. Tässä tapauksessa haluamme tarkastella miten vuosimaksulainasalkkumme korkokulut muuttuvat vuoden 2018 ja 2019 välillä.

Financen aikasarjaraportin kaavio havainnollistaa korkokulujen määrää ja jakautumista. Kuvaajasta  näemme, että korkokulut vähenevät 370 000 eurosta noin 330 000 euroon. Koska lainojen korkotaso pysyy samana edelliseen vuoteen verrattuna, korkokulujen aleneminen johtuu pienentyneestä pääomasta. Kuvaaja havainnollistaa samalla, kuinka kymmenen lainan lainasalkkumme korkokuluista leijonanosan aiheuttaa neljä 1400-luokan lainaa, joiden omavastuukorko on 3,4%.

Aikaryhmitellyllä perusraportilla pääsemme porautumaan lukuihin tarkemmin. Raportista voimme muun muassa havaita, että vaikka 1300 ja 1400-lainaryhmien lainojen vuosimaksut ovat suurin piirtein samaa luokkaa…

 • 1400-ryhmän maksuperusteiset korkokulut vuonna 2019 ovat 301 108 euroa lainaryhmän 3,4% koron takia.
 • 1300-lainojen korkomenot ovat ainoastaan 29 942 euroa tarkoittaen, että loppu maksetuista vuosimaksuista lyhentää lainapääomaa
 • Lainaryhmän 1300 kokonaispääomaa pystytäänkin lyhentämään yli 3,5 kertaa enemmän kuin lainaryhmän 1400 lainoja vuonna 2019.

Toisessa esimerkissämme tarkastelemme lainasalkkua, jossa on vuoden 2018 alkaessa jäljellä 3 m€ pääoma jakautuen tasaisesti vuoksimaksulainaryhmien 1300, 1340 ja 1400 kesken. Haluamme simuloida kuinka seuraavan kymmenen vuoden maksuperusteiset korot käyttäytyvät kuluttajahintaindeksin ja korkotason muuttuessa.

 • Pandia Financeen tehdyssä simuloinnissa ennakoimme kuluttajahintaindeksin nousevan seuraavat 10 vuotta nykytahdilla eli 1,4% vuodessa ja valtion 10 vuoden obligaatiokoron nousevan viiteen prosenttiin vuoden 2028 loppuun mennessä
 • Vertaamalla nykyistä obligaatiokoron ja kuluttajahintaindeksin tasoa Pandiaan syötettyyn ennusteeseen havaitsemme, että simuloiduilla arvoilla  korkokulut ovat vuoden 2020 alussa 6% suuremmat ja 10 vuoden kohdalla noin 46% suuremmat kuin ne olisivat nykyisellä korkotasolla.

 • Kymmenen vuoden kumulatiiviset korkokulut lainasalkullemme ovat noin 730 000 € kun taas nykyisellä tasoilla korkokulujen kokonaissummaksi muodostuu 610 000 €

Ole rohkeasti yhteydessä Pandiaan, jos haluat tietää kuinka teet vastaavat vertailut ja ennusteet omaan lainakantaasi Pandiassa!

Aravalainojen vuosimaksut 2019 Pandia Financessa

Valtteri Renvall|2018-10-25T18:15:57+03:0021.8.2018|

Tilastokeskus on julkaissut 14.8.2018 kuluttajahintojen vuosimuutoksen, joka oli heinäkuussa 1,4 prosenttia suurempi vuoden 2017 heinäkuun arvoon verrattuna. 

Yleistä Valtiokonttorin lainaehdoista

Aravalainojen vuosimaksukausi alkaa vuosittain maaliskuun alussa ja Valtiokonttori vahvistaa tulevan kauden aravalainojen korot tyypillisesti syys-lokakuussa. Valtiokonttori julkaisee tällöin aravalainojen lainaehtojen mukaiset vuosimaksujen ja korkojen suuruudet uusille ja vanhoille vuosimaksulainoille sekä muille aravalainoille (linkki VK:n sivulle). Vuonna 2018 julkaistavat vuosimaksulainojen muutokset tulevat voimaan 1.3.2019.

Suurimmat muutokset vuosimaksulainojen lainaehtoihin määräytyvät kuluttajahintaindeksin heinäkuun vuosimuutoksen ja valtion 10 vuoden obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvon muutoksen mukaan. Obligaatiokoron keskiarvon muutos vaikuttaa aravalainojen korkokattoon. Muutoksen ollessa alle 0,5% edellisestä muutoksesta korkokatto pysyy ennallaan. Näiden lisäksi Valtiokonttori voi määrittää osalle aravalainoista lisäkorotusprosentteja, jotka julkaistaan Valtiokonttorin vahvistuksen yhteydessä.

Valtiokonttorin vuosimaksulainat jakaantuvat ennen 1.3.2003 myönnettyyn vanhaan kantaan ja 1.3.2003 lähtien myönnettyyn uuteen kantaan. Uuden kannan viitekoron korkokatto määräytyy edellämainitun valtion 10 vuoden obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvon muutoksen mukaan. Vanhan aravalainakannan korko on kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä lainatyypistä riippuvalla lisäprosenttiosuudella.

Valtiokonttorin aravalainojen tiedossa olevat muutokset

Tilastokeskus on julkaissut 14.8.2018 kuluttajahintojen vuosimuutoksen, joka oli heinäkuussa 1,4 prosenttia suurempi vuoden 2017 heinäkuun arvoon verrattuna. Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Julkaistulla kuluttajahintaindeksin muutoksella on suora vaikutus aravalainojen vuosimaksulainojen vuosimaksun suuruuteen. Tämä siis tarkoittaa, että vuosimaksulainojen vuosimaksun suuruus nousee 1,4% alkaen 1.3.2019. Ensimmäinen 1,4% korkeampi vuosimaksu maksetaan Valtiokonttorille 31.8.2019.

Valtion 10 vuoden obligaatiokoron kolmen vuoden keskiarvo on myös jo tiedossa. Obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvo on 0,562%. Edellisen kerran korkokatto on muuttunut 2017, joten muutos lasketaan vuoden 2017 obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvoon nähden, joka oli 0,624%. Koska muutos on alle 0,5%, tämä siis tarkoittaa, että aravalainojen korkokatto ei muutu, jolloin korot pysyvät nykyisellä tasolla.

Käytännössä muutokset tarkoittavat, että Valtiokonttorin vuosimaksulainojen vuosimaksut kasvavat 0,95% vuoden 2018 vuosimaksuihin nähden. Esimerkiksi jos vuoden 2018 vuosimaksulainojen korkojen ja lyhennysten yhteenlaskettu summa on ollut 100 000,00€, vuonna 2019 vuosimaksujen suuruus tulee olemaan 100 951,12€. Korkokaton pysyessä samana muutos kohdistuu lyhennyksiin.

Muutokset Pandia Financessa

Pandia Finance -rahoituksenhallintaohjelma tukee kaikkia yleisimpiä aravalainatyyppejä, joten aravalainasalkun syöttäminen palveluun onnistuu helposti. Aravamatematiikan parametrit, kuten julkaistu kuluttajahintaindeksi sekä obligaatiolainojen keskikorko päivittyvät Pandia Financeen reaaliaikaisesti. Pandian laskenta päivittää tulevat korko- ja kokonaislyhennykset lainakantaan automaattisesti mikä mahdollistaa täsmälliset korkoanalyysit, korkosuojauksien suunnittelun sekä pääoman käytön optimoinnin.

Pandia Financen automatisoidun laskennan avulla tieto tulevasta aravalainojen korkotasosta ja vuosimaksun suuruudesta kaudella 1.3.2019 – 29.2.2020 on käyttäjien hyödynnettävissä jo nyt. Valtiokonttorin mahdollisesti ilmoittamat lisä- ja senttikorotukset sekä muut muutokset päivitetään Pandiaan ilmoitusten myötä.

Go to Top