Kenno kehittyy!

Kenno Tiimi|2021-09-10T14:40:12+03:0025.5.2020|

Viime blogia kirjoitettaessa Kennon kehitys oli lähtenyt hyvin vauhtiin ja hommat rullasivat vakaasti eteenpäin. Koronan hajautettua kehitysjoukon etätöihin, oli Kenno-tiimilläkin paikka etsiä uusia tapoja edistää projektia. Kaikkien kehittäjätahojen yhteiset työpajat kävivät mahdottomiksi järjestää, samoin kuin tulevien loppukäyttäjien työpäivien havainnointi paikan päällä. Poikkeustilanteen vaatimat, uudet työnteon keinot kuitenkin löytyivät nopeasti. Tiimi jatkoi kehitystä ollen etänä toisilleen läsnä. Yhteiset työpajat vaihdettiin etädemoihin, tehtyjä suunnitelmia validoidaan etäyhteyden kautta ja loppukäyttäjien työpäivien havainnoinnit hoidetaan etähaastattelujen muodossa. Kennon kehitys siis jatkuu vauhdilla uusista olosuhteista riippumatta. 

Edellisen blogikirjoituksen aikoihin testauksessa olleet vikailmoituksen jättö ja töiden tilaaminen alkavat olla valmiina. Toimintoja on iteroitu useita kertoja loppukäyttäjillä ja ne ovat saaneet kaikkia tyydyttävän sisällön. Vikailmoitus on muuttunut vian tai huomion tallentamiseksi ja töiden tilaamiseen on yhdessä suunniteltu useita työnkulkuja, jotta saadaan tuettua kaikkia erilaisia työn tilaamisen variaatioita.

Kaikki toiminnot on suunniteltu ja toteutettu toimivaksi mobiilissa yhtä jouhevasti kuin pöytäkoneella.  Suunnittelussa on noudatettu Kennon periaatteita: joustavuutta, avoimuutta, modulaarisuutta, mobiilikäyttömahdollisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Näillä periaatteilla tähdätään edelleen ratkaisuun, joka palvelee joustavasti käyttäjien ja erilaisten organisaatioiden tarpeita ilman erillisiä räätälöintitarpeita.

Uusien toimintojen suunnittelu ja kehitys on jatkunut tarkastustoiminnallisuuteen. Tarkastustoiminnallisuudella on tarkoitus mahdollistaa minkä tahansa tilan tai varusteen tarkastaminen ja tarkastuksen dokumentointi järjestelmään. Liittyy tarkastustarve sitten asunnon tyhjenemiseen tai IV-koneen kaipaamaan määräaikaistarkastukseen, muistuttaa Kenno sinua tarkastustarpeesta ja mahdollistaa tarkastuksen yksinkertaisen teon, dokumentoinnin kaikkien Kenno-käyttäjien nähtäville sekä lopputuloksen hyödyntämisen muissa Kennon toiminnallisuuksissa. 

Suunnittelijoiden pöydältä on siirtynyt kehitykseen myös tapa saada juuri sinulle tärkeät työtehtävät ja tapahtumat Kennossa esille, omista paikoistaan koostetusti tarkasteltaviksi. Erilaiset työtehtävät tullaan kokoamaan yhteen, käyttäjäkohtaiseen työlistaan. Käyttäjälle tärkeät tapahtumat taas ovat omassa näkymässään ja ne voivat liittyä vaikka tietyn työtilauksen seurantaan tai Kennoon julkaistuihin uusiin ominaisuuksiin; tämän voi käyttäjä päättää itse. Seuraavaksi suunnittelijat tarttuvat huollon toistuvaistehtävien hallinnan toimintoihin. Nämä toiminnallisuudet tulevat täydentämään Kennon huoltokirjamoduulien kokonaisuutta.   

Tällä hetkellä Kennoon luodaan turvallisuutta työstämällä roolipohjaista käyttöoikeushallintaa ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävää rakennetta, joka mahdollistaa asetuksen edellyttämän toiminnan. 

Jotta Kenno saadaan edistymään entistä nopeammin, on Kenno-tiimiin otettu uusia jäseniä. Joukkoon on liittynyt kaksi suunnittelijaa ja kehittäjä. Nyt Kennoa tehdään 13 henkilön voimin vakaasti ja vauhdilla eteenpäin. 

Jos haluat kuulla lisää, niin otathan yhteyttä meihin tällä sivustolla (https://kenno.app/) olevan lomakkeen kautta. 

Allianssi kehittämään yhdessä tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmää

Kenno Tiimi|2023-02-24T16:14:56+03:0018.3.2020|

Kiinteistöalan uuden toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu sai alkusysäyksen kesällä 2019 kun neljä kiinteistöalan toimijaa, TA-Yhtiöt, Y-Säätiö, Asuntosäätiö ja Pandia Oy polkaisivat yhteishankkeen käyntiin. Hankkeen tavoitteena on luoda rajapinnoiltaan avoin työkalu, jonka avulla kiinteistöjen ylläpito ja asukkaiden palveleminen hyvän asukaskokemuksen aikaansaamiseksi on entistä helpompaa.

 

Pyrkimys on monimuotoiseen ja läpinäkyvään toiminnanohjaukseen, jossa tieto liikkuu reaaliajassa, eikä tekemisen paikka tai tapa rajoita joustavaa toimintaa.

 

Kesä 2019 kului pienemmällä porukalla tulevien käyttäjien haastattelujen parissa tarpeita kartoittaen ja kokonaisuutta suunnitellen. Syksyn tullen hankkeen ympärille kasattiin vahvoista osaajista monialainen kehitystiimi, joka kääri hihat ja aloitti hommat toden teolla taustatukenaan Pandian 12 vuoden kokemus kiinteistöalan ohjelmistokehityksestä. Hanke sai nimikilpailun kautta myös nimen – ketterä, mukautuva ja modulaarinen Kenno syntyi.

 

Kenno tulee olemaan:

 

  • rajapinnoiltaan avoin
  • yhteensopiva eri tietojärjestelmien ja viranomaisten kanssa
  • helppokäyttöinen
  • responsiivinen ja laiteriippumaton
  • helposti ymmärrettävä
  • joustava ja tarpeisiin muokkautuva
  • kohteliaasti ohjaava ”Jeeves”

 

Kokonaisuuden suunnittelussa kantavana perusajatuksena ovat turvallisuus, avoimuus ja mahdollisuus kasvattaa tietojärjestelmää muiden toimijoiden moduuleilla tarpeen mukaan. Nämä periaatteet mielessä pitäen tuotekehityksessä tehtiin syksyllä 2019 joustavaa, vankkaa, laadukasta, helposti skaalattavaa ja pitkälle automatisoitua tietojärjestelmän infrastuktuuria. Samalla luotiin testauskäytäntöjä auttamaan tulevaa kehitystä ja kantamaan uutta tietojärjestelmää vakaasti sekä häiriöttä.

 

Työn alle pääsivät myös järjestelmän vaatimat keskeiset rekisterit kiinteistöjen tilatiedolle varusteineen, yrityksille, henkilöille, dokumenteille ja palvelusopimuksille. Kiinteistö- ja yritystiedon osalta suunnitelmissa on kytkökset viranomaisten järjestelmiin laadukkaan perustiedon varmistamiseksi. Perusrekisterit linkittyvät toisiinsa muodostaen tietoalustan tuleville toiminnallisuuksille ja selkeälle tiedonkululle.

 

Talvella syvennettiin Kenno-tiimin ymmärrystä käyttäjien tarpeista. Kennon suunnittelijat haastattelivat eri tehtävissä toimivia tulevia käyttäjiä keräten arvokasta tietoa suunnittelun tueksi. Tarpeita kerättiin myös useamman kehitystahojen yhteisen työpajan avulla. Työpajoissa tulevat Kenno-käyttäjät pääsivät keskustelemaan keskenään ja vertailemaan tapoja toimia. Käyty keskustelu mahdollistaa toimintatapojen kehittämisen ja yhtenäistämisen. Sitä kautta voidaan suunnitella yksinkertaisempi ja helpommin ylläpidettävä tietojärjestelmä.

 

 

Tarpeiden selvityksen ohella Kennolle luotiin oman ”design systeemi”. Se pitää sisällään käyttöliittymäkomponentteja, eli kirjaston Kennon käyttöliittymän eri osista. Näiden avulla käyttöliittymät pysyvät kautta linjan yhdenmukaisina ja ohjelmointi nopeutuu. Sen lisäksi design systeemi kokoaa yhteen suunniteltavan tietojärjestelmän käyttöperiaatteet ja toteutuksen standardit. Sieltä siis löytyy perinteisten brändioppaiden sisältämä visuaalinen puoli (logo, typografia ja värit) sekä tietojärjestelmälle olennaiset osaset (painiketyylit, valikkomallit ja lomakemuodot).

 

Turhista “tämä voisi olla kiva juttu” -toiminnallisuuksista pyritään pääsemään eroon

 

Myös suunnittelun malli löysi uomansa. Kenno muovautuu toiminnallisen suunnittelun kautta. Todelliset käyttötilanteet ohjaavat kehitystä – Kennoon luodaan vain toimintoja, joille löytyy todellinen käyttötapaus. Turhista “tämä voisi olla kiva juttu” -toiminnallisuuksista pyritään pääsemään eroon, jotta yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä saadaan suojeltua. Käytössä oleva toimintamalli on osoittautunut tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi suunnitella ja toteuttaa käsillä olevaa laajaa kokonaisuutta.

 

Ensimmäisinä Kennoon ovat valmistumassa toiminnallisuudet, joiden avulla voi tehdä ja käsitellä vikailmoituksia, tilata töitä, tarkistaa tiloja ja varusteita sekä hallita kiinteistön ylläpidon toistuvia tehtäviä.  Yhteys Pandia Investmentiin, jolla käsitellään kiinteistöjen pitkän tähtäimen suurempia remontteja, on myös alkuvuoden työlistalla.

 

Kenno-tiimi toimii saumattomasti, asiakkaat ovat aktiivisesti mukana ja vauhti kiihtyy!

 

Vikailmoitusten teko sekä töiden tilaaminen ovat tätä kirjoittaessa tulevilla käyttäjillä testattavana. Testaajina on sekä tilaajan että työnsuorittajan edustajia. Kennon suunnittelutiimi puolestaan piirtää tarkastusten käyttöliittymän ensimmäisiä versioita.

 

Kenno-tiimi toimii saumattomasti, asiakkaat ovat aktiivisesti mukana ja vauhti kiihtyy! Pysy kuulolla hankkeen etenemisestä tämän blogin kautta. Voit myös ottaa yhteyttä meihin tällä sivustolla (https://kenno.app/) olevan lomakkeen kautta.

Tervetuloa Kenno blogiin!

Kenno Tiimi|2021-09-10T14:43:54+03:0017.3.2020|

Tervetuloa lukemaan blogia uuden kiinteistöalan toiminnanohjausjärjestelmän, Kennon, kehityksen vaiheista.

Blogi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Uusia julkaisuja tehdään projektin
edetessä vähintään muutaman kuukauden välein.

Jos haluat kuulla lisää, niin otathan yhteyttä meihin tällä sivustolla (https://kenno.app/) olevan lomakkeen kautta tai suoraan ao. henkilöihin.

Uusi allianssi kehittää kiinteistöalalle tulevaisuuden toiminnanohjauksen

Pekka Paaskunta|2021-09-01T13:42:37+03:0013.1.2020|

On aika kääntää uusi sivu asumisen ja kiinteistöliiketoiminnan digitalisoinnissa.

Olette vuosien ajan pyytäneet meiltä uusia aluevaltauksia toiminnanohjauksen eri saroilta. Pandia vastaa huutoon! Luomme toimialan nahan Kenno-kehitysprojektissa yhdessä 50000 asunnon omistajien ja tuhansien loppukäyttäjien kanssa.

Tulevaisuus on digitaalinen, avoin ja automaattinen. Asumisen kulujen noustessa toiminnan tehokkuus korostuu. Samalla kiinteistöliiketoiminta ei ole enää vain rakentamista ja korjaamista, vaan asukkaiden kokemuksia ja palvelemista.

Kenno on avoin alusta ja toiminnanohjauksen ydin, joka hoitaa toiminnan keskeiset prosessit nykypäivän vaatimusten mukaisesti. Kennon kehittävät Pandia Oy, Asuntosäätiö, Y-Säätiö, TA-Yhtiöt. Kehitys on alkanut vauhdilla ja ensimmäiset moduulit valmistuvat 2020 aikana.

Tiedotamme hankkeesta sen edetessä lisää myös www.kenno.app -sivustolla, jonka kautta voit jo nyt ilmoittautua mukaan Pandian leiriin!

Go to Top