Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Pandia Oy, Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa: Lakiasiainjohtaja Tomi Teinilä, tietosuoja@pandia.fi

Rekisterin nimi: Pandia Oy:n käyttäjätietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Palvelun käyttäjien henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tunnistaa palvelun käyttäjät ja varmistaa, että oikeat henkilöt käyttävät palvelua ja pääsevät vain heille tarkoitettuihin palveluihin sekä näkevät vain heille tarkoitetut sisällöt. Tietoja voidaan käyttää myös palvelumme toteuttamiseen ja kehittämiseen, tietoturvaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseen, asiakaspalveluun sekä palveluun liittyvien tiedotteiden välittämiseen.

Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän asiakkaiden sekä käyttäjien oikeutettu etu. Kerättävät tiedot ovat välttämättömiä mm. käyttäjien tunnistamiseksi, asiakkaiden tietojen suojaamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät: Käyttäjän yhteystiedot (esim. nimi, yritys, sähköpostiosoite, salasana, puhelinnumero ja käyttäjäryhmä) sekä palvelun käyttöön liittyvät tiedot, esim. IP-osoite, käytetty selain, palvelussa vieraillut sivut sekä muita palvelun käyttötietoja. Yhteystietojen osalta Pandia Oy ei ole rekisterinpitäjä vaan henkilötietojen käsittelijä. Tällaisten tietojen osalta rekisterinpitäjä on käyttäjän työnantaja ja muu taho, joka on luovuttanut henkilötiedot meille käsiteltäväksi. Käsiteltävät henkilötiedot eivät sisällä mitään arkaluonteisia tietoja. Palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen lähde: Yhteystiedot on saatu käyttäjän työnantajalta, työnantajan asiakkaalta/edustalta tai käyttäjältä itseltään. Palvelun käyttöä koskevat tiedot saadaan automaattisesti suoraan palvelusta.

Henkilötietojen vastaanottajat: Käytämme palvelunsa tuottamisessa alihankkijoita, joilla saattaa heidän palvelunsa toteuttamiseksi olla tarvittavassa laajuudessa pääsy henkilötietoihin. Meillä on asianmukainen sopimus kaikkien alihankkijoiden kanssa.

Siirto kolmanteen maahan: Tällä hetkellä henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään enintään 14 kuukautta sen jälkeen, kunnes käyttäjä lopettaa käytön ja tunnus poistetaan joko käyttäjän omasta pyynnöstä tai käyttäjän edustaman yrityksen pyynnöstä kuitenkin niin, että tiettyjä tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli käyttäjän edustaman yrityksen lakisääteiset velvollisuudet niin vaativat. Henkilötiedot poistetaan myös, mikäli käyttäjän edustaman yrityksen oikeus palvelun käyttöön lakkaa.

Rekisteröidyn oikeudet: Käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista (tällaisessa tapauksessa palvelun käyttö ei kuitenkaan ole enää mahdollista) ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Edellä mainitut pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@pandia.fi. Pyyntö tulee tehdä palvelun käyttäjien osalta siitä sähköpostiosoitteesta, joka on rekisteröity palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään vain siihen sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.