Pandia Analysis ja Power BI

Toteutamme vaativatkin johdon raportointiprojektit eri tietojärjestelmiin integroituen ja alalle tyypilliset sudenkuopat ennakoiden.

Johda toimintaa numeroilla

Yhdistä tietoja eri lähteistä ja johda luotettavien numeroiden avulla. Onko käyttöaste hyvä? Entä muuttojen läpimenoaika? Mitä toimintaa kehitetään?

Helpotamme näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin vastaamista johdon raportoinnin keinoin.

Tiedolla johtaminen

Toiminnan kehittäminen

Käyttöasteraportointi

Datan laadun jatkuva varmistus

Datan virhelähteiden tunnistus

Datan laadun varmistus

Automaattiset hälytykset

Datan laatu! Kehitys alkaa raportoitavan datan katselmuksesta ja virhelähteiden tunnistamisesta.

Pohjatyöt on tehtävä kunnolla tai raportointiprojekti epäonnistuu. Pandia on tämän aihealueen erityisosaaja ja autamme mielellämme.

Tampuurin tietoihin pohjautuva raportointi

Autamme mielellämme Tampuurin datan raportoinnissa ja datan laadun hallinnassa. Meillä on vastaukset useisiin alan erityiskysymyksiin.

Pandian avulla saat Tampuuri-raportoinnin toimimaan luotettavasti, eikä pyörää tarvitse keksiä uudestaan.

Käyttöasteraportointi

Irtisanomisilmoitukset ja hakemukset

Ilmoitustenhallinnan raportointi

Tietojen visualisointi asiakaskohtaisesti

Yhdistä tietoa eri lähteistä

Hyödynnä kiinteistöalan osaamisemme

Asiakaskohtaiset projektit

Toteutamme asiakaskohtaisesti johdon raportoinnin, kuten erilaiset ”kojelaudat” ja visualisoinnit.

Alalle tyypilliset perusraportit olemme jo toteuttaneet, ja näitä kokemuksia on mahdollista käyttää kustannustehokkaasti uudestaan.

Pandian toimintaperiaatteet

Teemme mitä lupaamme

Korkeatasoiset tukipalvelut

Ei palvelimia eikä asennuksia

Jatkuva kehitys