Olemme saaneet paljon yhteydenottoja Kuntarahoituksen kanssa julkistamaamme yhteistyöhön liittyen. Monet ovat ilmaisseet mielenkiinnon integraation käyttöönottamiseksi, mutta osalle yhteistyön yksityiskohdat ovat myös jääneet epäselväksi. Selvennämme asiaa seuraavassa.

Yhteistyömme myötä kunnalliset vuokrataloyhtiöt pääsevät automaattisilla rajapinnoilla raportoimaan lainasalkkunsa tietoja suoraan kunnan talousjohdolle. Jos kuntaemolla siis on Kuntarahoituksen järjestelmä käytössä, saadaan haluttaessa tytäryhtiöiden Pandia-järjestelmän lainatiedot raportoitua suoraan sinne (tytäryhtiöiden näin hyväksyessä). Tytäryhtiön toiminta voi jatkua täysin ennallaan, mutta raportointi ja kunnan talousjohtaminen helpottuu.

Pandian tavoitteena on helpottaa asiakkaidemme työkuormaa. Monet kunnat ovat kiristäneet tytäryhtiöiden raportointivaatimuksia, joten tämän yhteistyön kautta raportointi saadaan lainatietojen osalta kokonaan automatisoitua.

Haluamme painottaa, että tiedonsiirto tehdään aina vain siinä tapauksessa, että asiasta on erikseen Pandian ja asiakkaamme välillä sovittu. Pandia ei koskaan luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaamme nimenomaista pyyntöä ja hyväksyntää. Tässäkin tapauksessa tietoturvasta on asianmukaisesti huolehdittu. Pandialla ei ole yhteistyössä myöskään muita liiketoiminnallisia tavoitteita, kuin helpottaa omien asiakkaittemme arkea. Integraation käyttöönotto on ainakin toistaiseksi Pandian puolesta myös veloituksetonta.