Pandia Financeen julkaistaan tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2023 – 28.2.2024 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita.

Vuosimaksulainojen muutokset

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2023 – 28.2.2024 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolivälin tienoilla, mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin helpottaakseen budjetointia ja ennustamista. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 15.8.2022 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 7,8 prosenttia. Aravalaina-tyypeissä, joissa vuosimaksu tarkastetaan suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2023 – 28.2.2024 nousevat siis 7,8 % nykyisestä vuosimaksun tasosta (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400-aravalainat). Elokuun 2023 ja helmikuun 2024 vuosimaksulainat ovat siis 7,8 % korkeammat kuin helmikuun 2023 vuosimaksun erä. Joillain aravalainatyypeillä korotus voi olla korkeampikin (+9,3 %).

Aravalainojen korosta

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista päiväkohtaisista arvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5 %-yksikköä, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen keskiarvot 36 kuukauden ajalta muuttuivat tällä kertaa alle 0,5 %-yksikköä, joten aravalainojen korkokatot pysyivät ennallaan. Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Pandia Finance ja korkoennusteet

Kuten aiemmin mainittiin, Aravalainoissa muuttuvana enimmäiskorkona käytettävä viitekorko on Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko, joka painui alle 0 % heinäkuussa 2019 palasi pysyvämmin positiiviselle taas joulukuussa 2021. Vaikka nykyinen valtion obligaatiokorkojen taso on huomattavan korkea verrattuna viime vuosiin, ei korko ole kuitenkaan 36 kuukauden tarkastelujaksolla noussut niin paljoa, että se vaikuttaisi Arava-lainojen korkoon. Koska korkoa määriteltäessä käytetään viimeisen 36 kk liukuvaa keskiarvoa, tarkoittaa tämä Aravalainojen korkojen pysyvän 0 %:ssa ainakin helmikuun 2024 loppuun saakka.

Pandia Finance on ottanut obligaatiokoron kehityksen huomioon lainojen simuloinnissa. Perusoletus simuloitaessa on, että valtion obligaation korkotaso pysyy nykyisellään. Oman ennusteen korkojen kehityksestä pystyy kätevästi luomaan Pandian simuloinnin avulla. Tämä on hyvä työkalu erilaisten rahoitusskenaarioiden luomiseen ja rahoitusriskin hallitsemiseen. Myös budjetointia silmällä pitäen voi olla hyödyllistä muodostaa useampi kuin yksi skenaario korkojen kehityksestä ja sen vaikutuksesta tulokseen tai kassavirtaan.

Pandia Financen käyttämä lähtöoletus 10 vuoden obligaatiokorolle on, että korko pysyy kuluvan kauden keskikoron tasolla (1,45 %, elokuu 2022). Tämänhetkisessä korkomarkkinassa muutokset ovat olleet nopeita ja jopa rajujakin. Muutoksia ja niiden vaikutuksia voidaan kätevästi arvioida Pandia Financen simuloinnin kautta.

Kuluva vuosi toi mukanaan selkeän muutoksen kuluttajahintaindeksiin eli inflaatioon. Kun vuonna 2021 muutos edellisvuoteen oli +1,9 %, on se viimeisimmän Tilastokeskuksen vahvistuksen mukaan +7,8 %. Tämä tarkoittaa, että vuosimaksulainat muuttuvat selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Budjetoinnin ja kassavirtasuunnittelun näkökulmasta tämä kannattaa huomioida aikaisempia vuosia korkeimpina vuosimaksulainojen muutoksina 8/2023 alkaen. Erityisen tärkeää on huomata, että nyt asetettu taso vuosimaksulainoille toimii pohjana myös tulevaisuudessa vuosimaksuille.

Hyödyntämällä Pandia Financen simulaatiota pystyt ennustamaan kuluttajahintaindeksin ja obligaatiokoron avulla millaisia kassavaikutuksia Arava-lainoissa saattaa olla, jos inflaatio jatkaa pidempään nykyisellä vauhdilla.

Yhteenveto ja muutokset Pandiassa

Lopuksi on hyvä vetää yhteen tämän blogin tärkeimmät viestit

  • Vuosimaksujen suuruus nousee 7,8 % alkaen 8/2023 suurimmassa osassa aravalainoja. Joissain Arava-lainatyypeissä vuosimaksujen korotus on jopa 9,3 %.
  • Korotus on hyvä huomioida myös tulevan budjettikauden yli, sillä nyt korotettu taso toimii lähtöarvona vuoden päästä, kun kuluttajahintaindeksiä jälleen tarkistetaan. Korotus on jo nyt merkittävä ja tämä on hyvä huomioida esimerkiksi pidemmän aikavälin kassavirta ym. ennusteissa. Toisin sanoen vuosimaksujen suuruus ei tule todennäköisesti pienenemään tulevaisuudessa. Tätä näkökulmaa ei voi olla korostamatta tarpeeksi.
  • Aravalainojen korko pysyy pääosin nollassa helmikuuhun 2024 saakka (joissain Arava-lainatyypeissä on määritelty korkolattia, joka on yli nollan). Arava-lainojen korkojen nousuun on hyvä varautua, sillä nykyisellä obligaatiokoron kehityksellä Aravalainojen nollakorkojen kausi tulee päättymään tämän hetken ennusteen mukaan maaliskuussa 2024.
  • Vuosimaksulainojen merkittävä korotus yhdessä korkean inflaation kanssa saattaa aiheuttaa merkittävää epävarmuutta budjetoinnissa tänä syksynä. Tätä vasten voi olla hyödyllistä jo pelkästään riskienhallinnan kannalta muodostaa budjetista vaihtoehtoisia versioita erityisesti inflaation ja korkojen osalta.
  • Pandia Financen korkosimulaatio auttaa muodostamaan kokonaiskuvan erilaisilla korkoskenaarioilla, joita voi itse muokata. Tämä antaa hyvän käsityksen rahoitukseen liittyvistä riskeistä tulevalla budjettikaudella ja myös pitkälle sen jälkeenkin.

Vuosimaksumuutos ja korkokatto on nyt päivitetty Pandiaan. Voit käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin ja ennustamisen apuna sekä tehdä analyysejä rahoituksen kehittymisestä.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

  • Timo Tauriala – timo.tauriala@pandia.fi
  • Valtteri Renvall – valtteri.renvall@pandia.fi