Avain Yhtiöiden ja Pandian välinen pitkä yhteistyö kattaa Avaimen laina- ja vakuussalkkun hallinnan, yleisen rahoitussuunnittelun ja korkoriskin hallinnan.

Avain Yhtiöt, Jan Harti: ”Pandia on ollut meille luotettava kumppani!”

Avain Yhtiöillä on käytössään Pandian Finance –ohjelmistotyökalu, jonka avulla konserni hallitsee laina- ja vakuussalkkuaan. Avain Yhtiöt hyödyntävät työkalua rahoitusjohtamisessa, riskien hallinnassa, simuloinnissa sekä kirjanpidon lähteenä.

Avain Yhtiöiden liiketoiminta nivoutuu tiiviisti rakentamisen ympärille. Konsernilla on tällä hetkellä noin 7000 valmista asuntoa, joista 6500 on asumisoikeusasuntoa, 400 palvelukotiasuntoa sekä noin 100 vapaan rahan vuokra-asuntoa. Kantaa on tarkoitus kasvattaa noin 1000 asunnolla vuodessa. Lisäksi toimintaan kuuluu isännöinti- ja remontointiliiketoimintaa. Avain-konsernilla on kappalemäärällisesti yli 400 erillistä lainaa.

Meillä oli aikaisemmin käytössä toinen, osittain vastaava työkalu. Ohjelmiston toimittaja kuitenkin lopetti järjestelmän tukemisen, eikä tuonut markkinoille uutta vastaavaa tuotetta. Näin ollen meidän oli etsittävä uusi, vastaavaa palvelua tarjoava toimija, kertoo Avain Yhtiöiden talous- ja rahoitusjohtaja Jan Harti.

”Ongelmaton käyttöönotto”

Pandia tuli valituksi hyvän tarjouksensa sekä kokemuksensa ansiosta. Pandialla oli vahvaa kokemusta erilaisten tukimuotoisten lainojen käsittelystä. Tukimuotoisiin lainoihin liittyvät ominaisuudet oli myös huomioitu jo valmiiksi ohjelmiston toiminnoissa.

Ominaisuudet olivat valmiina jo perussoftassa. Muiden toimijoiden kanssa olisi ominaisuuksia jouduttu räätälöimään meidän tarpeeseemme. Valintaan vaikutti myös Pandian konsulttien tietämys juuri sen tyyppisistä lainoista, mitä meillä eri rahoituslaitoksilta on, Jan summaa.

Ohjelmistotyökalun käyttöönotto sujui Janin mukana hyvin. Käyttöönottoprojekti oli valmis alle puolessa vuodessa. Pandia saa Janilta kiitosta hyvästä projektijohtamisestaan käyttönoton aikana.

”Meille ei tullut missään vaiheessa sellaista oloa, että jotain olisi jäänyt hoitamatta tai huomioimatta. Pystyimme luottamaan siihen, että asiat ovat hoidossa.”, Jan sanoo.

”Nyt tietoa on helppo saada ulos”

Pandia Financen lainareskontrasta Avain Yhtiöt voi tarkastella kaikkia lainojaan. Reskontran avulla hallitaan myös kaikkia lainoihin liittyviä korkosuojauksia sekä vakuudet. Reskontra toimii myös lähteenä kirjanpidolle.

Työkalu mahdollistaa johdolle erilaiset simuloinnit. Esimerkiksi erilaisia korkoympäristöjä voidaan simuloida, Jan kuvailee.

Työkalu antaa myös dataa riskien hallintaan sekä yleiseen suunnitteluun. Janin mukaan dataa saa myös helposti ulos työstettäväksi. Manuaalisen työn määrä on aikaisempaan työkaluun verrattuna vähentynyt.

”Saatavaa dataa käytetään tietenkin raportoinnin tukena. Nyt tietoa on helppo saada ulos, sellaistakin mitä aikaisemmin jouduimme keräämään manuaalisesti. Meidän ei tarvitse enää kerätä dataa itse, vaan saamme sen valmiissa muodossa suoraan. Se säästää aikaa.” Jan kuvailee.

”Simulointiominaisuus on meille hyvin hyödyllinen”

Suurin hyöty Pandian Finance-ohjelmistotyökalusta Avain Yhtiöille on Janin mukaan ollut riskien hallinnan helpottuminen. Toinen merkittävä hyöty on ollut ad hoc -raportointi. Raportointia varten tarvittavat tiedot ovat aiempaa helpommin ja nopeammin saatavilla.

Työkalu toimii meillä rahoitusjohtamisen tukena. Hyvä ja onnistunut rahoitusjohtaminen liittyy osaltamme merkittävästi riskien hallintaan. Olennaisin osa meillä on erityisesti korkoriskin hallinta, Jan kertoo.

”Näemme työkalun avulla helposti tulevaisuuteen liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi lainoihin liittyvät maksuerät. Pystymme simuloimaan korkojen vaihteluiden vaikutuksia rahoituskuluihin. Näemme helposti mihin korkoon lainasalkku on sidottu. Simulointiominaisuus on meille hyvin hyödyllinen.” Jan kertoo.

”Pandia on ollut meille luotettava kumppani”

Yhteistyö Avain Yhtiöiden ja Pandian välillä on sujunut Janin mielestä erittäin hyvin, eikä hän löydä sen suhteen valittamista. Pandian konsultit saavat kiitosta asiantuntevuudestaan.

Tukea olemme saaneet silloin kun olemme tarvinneet. Pandia on ollut meille luotettava kumppani! Se mitä on luvattu, on myös tehty. Voin suositella heitä! Tietylle kohderyhmälle Pandia Finance on varmasti oiva ratkaisu.

Tämän asiakaskokemuksen on tuottanut puolueettomasti Suomen Asiakaskokemukset Oy.

Lue lisää