Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Pandia Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Pandian miltei kaikki kustannukset ovat kotimaista alkuperää. Työllistämme Suomessa noin 15 ohjelmistoalan ammattilaista ja rekrytoimme koko ajan lisää. Suomalainen ohjelmisto-osaaminen on huipputasoa, joten kotimaisuuden korostaminen liiketoiminnallisissa päätöksissä luulisi olevan yhtä helppoa kuin valinnan tekeminen ruokakaupassa. Haluamme Avainlipulla viestiä kotimaisuudestamme ja arvoistamme, kertoo Pandian markkinointi- ja myyntijohtaja Pekka Paaskunta.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Ihmiset liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Pekka Paaskunta, markkinointi- ja myyntijohtaja, Pandia Oy, 040 728 2282, pekka.paaskunta@pandia.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Pandia Oy on talouden suunnitteluun ja analysointiin erikoistunut ohjelmistoyritys. Erityisesti kiinteistöalan yritykset hallinnoivat Saas-pohjaisilla työkaluillamme rahoitus-, investointi- ja kiinteistösalkkujaan sekä raportoivat ja ennustavat liiketoimintaansa.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.