Maksumuistutukset ja osoitekäsittely jiiriin

Sanna Mattila|2024-04-22T13:48:25+03:0022.4.2024|

Huhtikuu on rullannut eteenpäin tutulla Kenno-meiningillä. Tuotannossa tehtyjä havaintoja on fiksailtu niiden noustessa esiin, dataa on siirretty asiakaskohtaisiin ympäristöihin ja uusia toiminnallisuuksia on nakuteltu valmiiksi tasaiseen tahtiin. Käyttöliittymätiimin viimeistelytyö etenee osio kerrallaan. Tällä kertaa uutta ilmettä ja väriä on saanut mm. asunnon ominaisuudet näkymä ja reskiksen eri osiot. 

Kennossa asunnolla on kaksi osoitetta: käyntiosoite ja postiosoite. Näiden suurin ero on se, että käyntiosoitteella ei ole postinumeroa. Tässä Kennon versiossa on yhdenmukaistettu osoitteiden näyttämistä käyttöliittymässä. Jatkossa nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että ylläpidon puolella, Tehtävissä ja Kiinteistöhierarkiassa, näytetään asunnolla käyntiosoite. Asunnot, Hakemukset, Sopimukset ja Reskontra -osioissa puolestaan on käytössä kautta linjan postinumerollinen postiosoite. 

Vuokrahakemusten tiloja on hieman muokattu ja niitä on tuotu hakemuksille lisää. Samassa yhteydessä kullakin hakemuksen tilalla näkymän rajaaminen on mahdollistettu. Alla olevasta kaaviosta käy ilmi vuokrahakemusten tämän hetkiset tilasiirtymät.


Kuva: Vuokrahakemuksen tilasiirtymäkaavio

Asunnot -osioon, asunnon tietoihin on tuotu käyttäjien toiveesta näkyviin asuntoon kohdistuvan, aktiivisen tarjouksen päivämäärät seuraavasti:

 • Vuokra-asunnolla:
  • Tarjous voimassa asti + pvm (silloin kun tarjous on aktiivinen)
  • Tarjous umpeutunut + pvm (silloin kun tarjous umpeutunut)
 • Aso-asunnolla:
  • Tarjouskierros voimassa asti + pvm (silloin kun tarjouskierros on aktiivinen)
  • Tarjouskierros päättynyt + pvm (silloin kun tarjouskierros on päättynyt)


Kuva: Tarjouksen päättymisaika näkyvissä Asunnon näkymän värillisessä yläosassa

Asunnolle on tuotu uusi ominaisuus: Esteetön. Ominaisuuden voi käydä laittamassa päälle Asunnot -osiossa, rattaan takaa löytyvässä Ominaisuudet -näkymässä. Ominaisuudella voi myös suodattaa Asunnot -näkymää. 

Sopimushallinnan puolella on saatettu valmiiksi huoneisiin liittyvien sopimusten viimeistely M-Filesisissä. Huoneen ollessa vuokrauksen kohteena, sopimusdokumentille siirtyy hieman eri tiedot kuin sopimuksen kohdistuessa kokonaiseen huoneistoon.

Reskontran puolella on viimeistelty uudiskohteen asumisoikeusmaksun maksulajin perustaminen. Jatkossa maksulajia perustettaessa kategoriaan Uudisasuttamisen ASO-maksut, jätetään siihen perustuvat tapahtumat automaattisesti peruskirjanpitosiirron ulkopuolelle, eikä sille ole mahdollista asettaa välitiliä. Lisäksi maksulajille lisättävä pankkitili valitaan valikosta, johon nousee näkyville vain sellaiset pankkitilit, joille ei ole vielä kohdistettu maksulajeja. Näillä muutoksilla saadaan uudiskohteen maksulajin perustamisesta vähemmän virheherkkä kun inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu. 

Maksumuistutusten lähetyslogiikkaan on tullut lisää valintamahdollisuuksia. Jatkossa Maksumuistutusten luontinäkymässä valitaan perintäkulun suuruuden ja maksumuistutusten päivämäärien jälkeen, luodaanko maksumuistutukset yhtiöasetusten vai käyttäjän valinnan perusteella. Kun lähetysperusteeksi on valittu ”Yhtiöasetusten mukaisesti”, lähetetään kullekin valitulle sopimukselle asetusten mukaan määräytyvä muistutus. Niille sopimuksille lähetetään 1. maksumuistutus, jotka täyttävät ensimmäisen maksumuistutuksen kriteerit asetuksissa. Vastaavasti 2. ja 3. maksumuistutus lähetetään sopimuksille, jotka täyttävät toisen tai kolmannen maksumuistutuksen kriteerit. Jos taas lähetysperusteeksi on valittu “Määritä itse”, voi käyttäjä valita yhden maksumuistutustyypin. Tämän tyyppinen maksumuistutus lähetetään kaikille valituille sopimuksille riippumatta yhtiöasetusten kriteereistä.

Alimpana näkymässä on käyttäjällä mahdollisuus muuttaa maksumuistutusten leipätekstejä. Kunkin maksumuistutustyypin välilehdellä on näkyvissä yhtiöasetuksissa määritelty oletusteksti. Tätä oletustekstiä voi käyttäjä halutessaan muuttaa ennen maksumuistutusten luontia. 


Kuva: Maksumuistutusten massaluontinäkymä avattuna Sopimukset -listasta

Kirjanpitoaineiston ottovaiheessa kohdistumattomina olevien suoritusten kirjausta kirjanpitoon on hieman muutettu. Jatkossa kohdistumattomien suoritusten kirjaus aineistoon tapahtuu seuraavalla logiikalla:

 • Kennoon saapuva suoritus, joka jää kohdistumattomaksi kirjataan tiliparille pankkitili + selvittelytili
 • Jos kohdistumaton suoritus poistetaan Kennosta kommentilla, kirjataan suoritus pois selvittelytililtä vastakirjauksella
 • Kun kohdistumaton suoritus kohdistuu, kirjataan se pois selvittelytililtä vastakirjauksella, ja tiliöidä uudelleen kohdistumisen perusteella määrittyville kirjanpidon tileille

Jotta yllä kuvattu tapa mahdollistuu, on kullekin kiinteistöyhtiölle määriteltävä selvittelytili kiinteistöyhtiön asetuksissa.

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät toiminnallisuudet listana:

Yleiset ja ylläpito

 • Posti- ja käyntiosoitteet kennossa: postiosoite näkymään asuttamisessa, sopimushallinnassa ja reskontrassa

Asuttaminen

 • Vuokrahakemuksen statukset: muutoksia tilakoneeseen
 • Asunnon tiedot: tarjouksen päivämäärät näkyviin
 • Uusi Asunnon ominaisuus: Esteetön

Sopimukset

 • Huonesopimusten viimeistely (M-files)

Reskontra

 • Uudisasuttamisen maksulajin lisäyshännät
 • Maksumuistutuksen massalähetyksen korjauksia
 • Kohdistumattomien suoritusten kirjaus kirjanpitoon

Multitenantti Kenno tositoimiin

Sanna Mattila|2024-04-08T13:10:58+03:008.4.2024|

Kuluneiden viikkojen aikana on Kennoon valmisteltu isoa rakenteellista muutosta, joka parantaa multitenantin Kennon suorituskykyä ja turvallisuutta uusien kiinteistöyhtiöryhmien liittyessä Kennon käyttäjiksi. Tämä muutos on nyt saatu valmiiksi ja päivitetty Kennon tuotantoympäristöön. Alla esiteltävien uusien toiminnallisuuksien lisäksi on Kennon käyttöliittymän ulkoasua viilattu lisää lopulliseen suuntaan läpi kaikkien osioiden. 

Yleisten toiminnallisuuksien osalta on myyntikuvien hyödyntämiseen tehty uusi ulottuvuus. Nyt käyttäjä voi merkitä myyntikuvan kategoriaan “Tarjouskuva”, jolloin myyntikuva siirtyy kyseisen kohteen tarjouskirjeen liitteeksi. Myyntikuvien osalta on myös muutettu pohjakuvaksi merkitseminen kategoriaksi aiemman järjestykseen pohjautuvan merkinnän sijaan.  


Kuva: Myyntikuvien kategorisointi Kiinteistöt -osiossa, kuvan muokkauksen näkymässä

Asuttamisen saralla on valmistunut jaettujen huoneiden asuttamisen työkalut. Soluhuoneen voi nyt merkitä jaetuksi, jolloin siihen voi tehdä useampia yhtäaikaisia, toisistaan riippumattomia tarjouksia ja sopimuksia. Jaettu -ominaisuuden saa laitettua päälle ja otettua pois päältä asunnon ominaisuuksista, kyseisen huoneen osiosta. Jaetun huoneen erottaa tavallisesta soluhuoneesta sillä näkyvän “Jaettu” -merkinnän avulla. 

Kukin jaetun huoneen sänkypaikka näkyy Hakemukset -osion Ehdotukset -välilehdellä omana rivinään, jonka voi valita tarjoukselle. Jaetut huoneet saa näkyviin Hakemukset -osion Ehdotukset -välilehdelle rajaamalla näkymää rajaimella “Jaettu”. Jos jaettuun huoneeseen liittyy tarjouksia tai sopimuksia, näytetään aktiivisten tarjousten ja sopimusten lukumäärä huoneen rivillä. 


Kuva: Jaetun huoneen kohdalla näkyvissä aktiivisten tarjousten ja sopimusten lukumäärä

Sopimusten osalta on saatu uutta kehitystä liittyen asumisoikeussopimukselle kirjattuihin muutostöihin. Jatkossa käyttäjä voi poistaa sopimukselle kirjatun muutostyön Asunnot -osiosta, asunnon tiedoista. Näkymässä “Muutostöiden arvo” on listattuna asunnolle kirjatut muutostyöt ja kirjatun muutostyön voi poistaa sen rivillä näkyvästä rastista. Uuden muutostöiden arvon voi edelleen kirjata vanhaan malliin. Päivämääräkentän otsikko on tosin muutettu kuvaamaan sen todellista toimintaa. Päivämäärän syöttäminen siis todella muuttaa edellisen luopumisen ajankohtaa päivämäärän mukaiseksi, jolloin kirjattu muutostöiden arvokin vastaa edellisen luopumisen ajankohdan tilannetta. 


Kuva: Muutostöiden arvon syöttämisen näkymä Asunnot -osiosta avattuna

Reskontra

Osana vesilaskutuksen massatoimintoa on voitu aiemmin tuoda laskutuksen pohjaksi tiedosto, jossa on valitun kauden mittarikohtainen kulutus. Nyt on toteutettu tämän lisäksi myös malli, jossa voi tuoda kunkin vesimittarin tietyn ajanhetken alku- ja loppulukeman, jonka perusteella Kenno laskee kulutuksen. Mahdollista on tuoda myös vain loppulukema, jolloin Kenno käyttää kauden alkulukemana edellisen kauden loppulukemaa. Vesilaskutuksen käyttöönoton yhteydessä on hyvä varmistaa, että saatavilla olevat aineistomuodot vastaavat Kennon tukemaa mallia. 

Aineistosiirtojen saralla on myös laajennettu kirjanpitoaineiston muodostusmahdollisuuksia. Aiemmin toteutetun kirjanpitoaineiston siirtomuodon lisäksi on valmistunut aineistomuoto, joka on yhteensopiva Netvisorin kanssa. Kennosta muodostettavista laskuista on poistettu näkyvistä veloitusten laskentaperusteet käyttäjien toiveesta. 

Suoritusten osalta on mahdollistettu jo jollekin sopimukselle kohdistuneen suorituksen siirtäminen kohdistumattomaksi. Tämä tapahtuu Laskut ja maksut -listalta klikkaamalla halutun suorituksen maksajan nimeä. Avautuvassa näkymässä suorituksen kohdistuksen saa purettua painikkeella “Pura kohdistus”. Toiselle sopimukselle suorituksen saa kohdistettua suoraan tässä näkymässä jo tuttuun tapaan klikkaamalla lukon kuvasta viitenumerokentän aktiiviseksi, kirjaamalla halutun sopimuksen viitenumeron kenttään ja painamalla “Kohdista uudelleen” -painiketta. Kun suorituksen kohdistus sopimukselle on purettu, sen voi Laskut ja maksut -näkymästä, kohdistumattomien listalta joko kohdistaa uudelleen tai poistaa Kennosta kommentilla kokonaan.


Kuva: Maksun kohdistuksen purku maksun yksityiskohtien näkymässä

Maksun palautuksen yhteydessä on voitu aiemmin valita maksavaksi pankkitiliksi vain käyttökorvausten, vuokrien tai vastikkeiden kategorioihin kytkettyjä pankkitilejä. Jatkossa maksun palautus on mahdollista tehdä myös vakuuksien tai asumisoikeusmaksujen kategoroihin kytketyiltä pankkitileiltä. Tässä on erittäin tärkeää huomioida, että vakuudet ja asumisoikeusmaksut on sopimuksen päättyessä edelleen tarkoitus käsitellä siihen tarkoitettujen toiminnallisuuksien kautta, ei tavallisella maksunpalautustoiminnallisuudella vaikka näiden pankkitilien valinta onkin jatkossa mahdollista. 

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät toiminnallisuudet:

Yleiset ja ylläpito

 • Myyntikuvien kategorisointi

Asuttaminen

 • Jaettujen soluhuoneiden tarjousprosessi

Sopimukset

 • Mahdollisuus poistaa kirjattu muutostyö

Reskontra

 • Vesilaskutus: Alku- ja loppulukemien käsittely, aineisto mittarilukemilla
 • Netvisor -kirjanpitoaineiston muodostus
 • Laskuilta pois maksettavien summien laskentaperusteet
 • Mahdollisuus siirtää jo kohdistunut suoritus kohdistumattomaksi
 • Maksunpalautuksen tekeminen vakuuksien pankkitililtä

Näkymien tietolaajennuksia ja yhtäaikaisia sopimuksia

Sanna Mattila|2024-03-19T18:25:04+03:0019.3.2024|

Kenno-tiimin kulunut kaksiviikkoinen on viuhahtanut ohi samalla mallilla kuin koko alkuvuosi: aikaa on käytetty seuraavien käyttöönottojen kriittisten toiminnallisuuksien työstöön, tuotantokäytössä ilmentyvien ongelmien ratkaisemiseen ja tuotantokäytön monipuolistamiseen. Viimeaikoina on edistetty käyttöliittymän viimeistelyä urakalla. Siitä näkyvin uudistus on kaikkien Kennon osioiden rajain -näkymien ulkoasun uudistus. Nyt kaikki rajain -näkymät käyttäytyvät samalla tavalla, niiden toiminta on nopeampaa ja vakaampaa sekä kaikissa on käytössä yhteneväiset termit. 

Lisäksi multitenantin Kennon taustalla toimiva auktorisointi on ottanut harppauksen eteenpäin. Samoin ovat tehneet eri Kennon lomakkeiden kenttien ja toiminnallisuuksien kautta Kennoon tuotavien arvojen validoinnit, joten oikeellisen tiedon syöttäminen eri käyttötapauksissa on entistä turvatumpaa. Hyvä esimerkki kentän syötteen validoinnista on sähköpostien muodon oikeellisuuden tai päivämäärien sallittujen arvojen tarkistus. Yhtenä esimerkkinä valmistuneesta, ei suoraan Kennon lomakkeen kentän syötteeseen liittyvästä validoinnista on viiteaineistossa Kennoon tuotavien suoritusten “omistajan” tarkistus. Jatkossa Kenno jättää tämän ansiosta kohdistumattomaksi sellaisen suorituksen, jossa tilinumerolla ja sopimukseen kohdistavalla viitenumerolla on taustalla eri kiinteistöyhtiö.

Uusia juttuja Kennon käyttöliittymään on valmistunut tasaisella tahdilla. Alla tuttuun tapaan esiteltynä tässä päivityksessä Kennoon saadut uudet toiminnallisuudet ja aiempien täydennykset.

Asuttaminen

Asumisoikeusprosessiin liittyvät varallisuusselvityksen valmistumisesta kertovat valintakytkimet ovat olleet aiemmin väärässä kohdassa prosessin käyttöliittymää. Jatkossa valinnat löytyvät Asunnot -osiosta, Sopimukset -välilehdeltä. 


Kuva: Asumisoikeusprosessin varallisuuden selvityksestä kertovat valintakytkimet

Sopimushallinta

Sopimukset -osiossa on mahdollistettu halutun sopimuksen hakeminen sopimuksen numerolla. Haun voi tehdä Sopimukset -osion rajainten vapaan tekstihaun kentän kautta. 

Soluasumisen kokonaisuuden osana on mahdollistettu kahden yhtäaikaisen tarjouksen ja sopimuksen tekeminen soluhuoneeseen, joka on merkitty jaetuksi. Tätä mahdollisuutta kaivataan silloin, kun esimerkiksi vaihto-opiskelijoille vuokrataan kimppahuoneesta vuodepaikka. Samassa yhteydessä on tuotu jaetut huoneet näkyviin Hakemukset -osion Ehdotukset -välilehdelle huoneen ollessa ominaisuudeltaan “Jaettu”. On myös mahdollistettu jaettujen huoneiden rajaaminen esille asuntomassasta sekä Asunnot -osiossa että Hakemukset -osiossa hakemuksen Ehdotukset -välilehdellä ominaisuusrajaimella “Jaettu”. 

Asumisoikeuspuolella on Luopumislaskelma -tulosteelle tehty muutama tietomuutos: Vastikevastuu -teksti on muutettu tekstiksi ”Vastikevastuu päättyy” ja rivillä näkyväksi päivämääräksi on tuotu sopimuksen päättymispäivä.

Reskontra

Tulostettavalle Hinnasto -raportille on tuotu käyttäjien toiveesta näkyviin kunkin asunnon status raportin ottamisen hetkeltä. Lisäksi huoneistot on järjestetty raportilla numerojärjestykseen ja huoneistojen perään on listattu kyseisen kohteen pysäköintipaikat statuksineen ja hintoineen. Hinnasto -raportinhan saa tulostettua Kiinteistöt -osiosta, kiinteistön tiedot -haitarin Tulosta -painikkeesta. 

Maksutilannenäkymään on tuotu helpotusta maksettujen suoritusten kohdistumisen tarkasteluun. Avaamalla maksutilannenäkymästä kuukauden tarkemman näkymän joko klikkaamalla kuukautta “Kuukaudet” tai “Kaikki” -välilehdellä, näkee käyttäjä suoritukset jotka ovat kohdistuneet kyseisen kuukauden tavoitteisiin. Jos suorituksia haluaa tarkastella tarkemmin, voi käyttäjä avata esirajatun Laskut ja maksut -näkymän Kuukausi -näkymän painikkeella “Näytä kuukauden suoritukset”. Painikkeella avautuu Kennon reskontran Laskut ja maksut -näkymä, jonne on suodatettu tarkasteltavaan sopimukseen kohdistuneet suoritukset kirjauspäivän perusteella. Tältä listalta käyttäjä näkee kunkin suorituksen tarkemmat tiedot ja voi kohdistaa suorituksen uudelleen. 


Kuva: Kuukauden näkymän Näytä kuukauden suoritukset -painike

Seuraavaksi Kenno-tiimi työstää muun muassa sitoumuksen poistoa, Huomioiden listaa Tehtävä -osiossa, Maksutilannenäkymän tietolisäyksiä vakuuden osalta, eri näkymien entisestään laajentuvia rajaimia sekä asukkaan mahdollisuutta tehdä sisäänmuuttotarkastus sopimuksen alkaessa. 

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät ominaisuudet:

Yleiset ja ylläpito

 • Suodattimien uusi ulkoasu

Asuttaminen

 • ASO: Varallisuusselvitysvalintojen siirto hakemukselta sopimukselle

Sopimukset

 • Sopimukset osio: sopimuksen numerolla suodattaminen vapaatekstihaussa
 • Kahden yhtäaikaisen sopimuksen mahdollistaminen yhteen tilan osaan
 • Aso-luopumislaskelman tietomuutoksia

Reskontra

 • Hinnasto -raportin tietolisäykset
 • Suorituksen jääminen kohdistumattomaksi, jos tilinumerolla ja sopimuksen viitenumerolla on taustalla eri kiinteistöyhtiö
 • Maksutilannenäkymä: suoritusten kohdistumisen esittäminen kuukauden modaalissa

Määräaikaisten sopimusten jatkoja ja hyvitysten muokkausta

Sanna Mattila|2024-03-06T19:38:44+03:006.3.2024|

Tuttuun tapaan Kenno-tiimi on painellut kehitystä eteenpäin näppikset viuhuen. Tiimi on taklannut tuotannon haasteita ja kehittänyt uutta, tähdäten seuraavien käyttöönottojen sujuvaan läpimenoon riittävällä toiminnallisuussisällöllä. Alla vanhaan malliin esiteltynä tässä päivityksessä Kennoon saadut uudet toiminnallisuudet ja aiempien täydennykset. 

Pysäköintipaikkojen hallintaa on kehitetty edelleen. Tällä kertaa pysäköintipaikalle on toteutettu Kiinteistöt -osioon oma profiilisivu. Profiilisivulle pääsee klikkaamalla kiinteistölistauksessa haluttua pysäköintipaikkaa. Profiilisivulta näkee pysäköintipaikan sijainnin, ominaisuudet, hallinnoijan, kohteen sekä tiedon onko paikka käytössä vai ei. Paikan ominaisuuksia voi hallita Muokkaa -painikkeella. 

Kuva: Pysäköintipaikan profiilisivu Kiinteistöt -osiossa


Kuva: Pysäköintipaikan ominaisuuksien muokkausnäkymä

Pysäköintipaikkojen listauksiin on tuotu lisää tietoja. Pysäköintipaikkojen graafisissa listauksissa on nyt näkyvissä näkymän jaottelun muodostavassa otsikossa osoitteen lisäksi sijainti. Paikat on myös järjestetty kirjain- ja numerojärjestykseen luontijärjestyksen sijaan. Sopimukset -osioon, pysäköintipaikkojen haitarin otsikkoon on tuotu näkyville tarkasteltavalla sopimuksella varattuna olevien pysäköintipaikkojen lukumäärä, jotta käyttäjä näkee heti otsikosta onko sopimuksella paikkoja vai ei. Avatussa haitarissa sopimukselle varatut paikat näkyvät tummemmalla korotettuina ja graafisen listauksen alla on lueteltu vielä kirjallisesti sopimukselle varatut paikat sekä ilmoitettu vielä vapaana olevien paikkojen lukumäärä.


Kuva: Pysäköintipaikkahaitarin uudistettu otsikkorivi ja väritys


Kuva: Pysäköintipaikkahaitarin alaosan lisätiedot sopimukselle varatuista / vapaista paikoista

Jos pysäköintipaikka on sopimukselle varattuna toisesta kohteesta, näkyy tällöin haitarissa kyseisen kohteen pysäköintipaikkojen graafinen näkymä sopimuksen kohteen paikkojen lisäksi.

Asuttaminen

Asunnot -osioon on tuotu uusi rajain. Asuntoja voi nyt suodattaa näkyviin asuntoon liittyvän sopimuksen päättymispäivän perusteella. Rajain osaa rajata näkymää myös solukäytössä olevien asuntojen osalta. Soluhuoneistojen osalta rajain tuo näkyviin ne asunnot, joissa soluhuoneen sopimus on päättymässä annetulla aikavälillä. 

Asunnon näkymä Asunnot -osiossa on saanut muitakin lisäyksiä. Asumisoikeusasuntojen kohdalla nousee nyt näkyviin joko rakennusaikainen tai alkuperäinen asumisoikeusmaksu, riippuen asunnon rakentamisen statuksesta. Jos siis voimassa oleva uudiskohteen asumisoikeusmaksu löytyy, näytetään se. Muuten näytetään alkuperäistä asumisoikeusmaksua, indeksitarkistusta sekä muutostöiden hintaa. Tämä malli koskee seuraavia näkymiä läpi Kennon:

 • Asunnot -osio, asunnon näkymä
 • Sopimukset osio, Sopimuksen näkymä
 • Reskontra, Aso-maksut -listaus
 • Hakemusten kohdistuminen
 • Tarjouskierrokset
 • Sopimusdokumentti
 • Maksutilannenäkymä ja lasku
 • Luopumislaskelma, hintalaskelma
 • Markkinointikanavat
 • Nettisivut
 • Asukassivut

Asunnon näkymän alalaidassa on aiemmin jo näkynyt asuntoon kohdistuneet sopimukset. Nyt sinne on tuotu näkyviin myös asunnon huoneisiin kohdistuvat / kohdistuneet sopimukset. Lisäksi sopimuksen rivi toimii linkkinä sopimuksen näkymään.

Myös Hakemukset -osioon on tuotu uusia rajaimia. Jatkossa hakemuksia voi rajata näkyviin seuraavilla kriteereillä:

 • Rakennustyyppi (monivalinta)
 • Huoneistotyyppi (monivalinta)
 • Asunnon kustannukset (enintään), rajaa näkyviin kaikki hakemukset joille on tallennettu syötetyn arvon alla olevat maksimikustannus
 • Ehdoton vaatimus (monivalinta)
 • Toive asunnolle (monivalinta)
 • Käsittelyvaihe (käsittelemättä, käsitelty, voidaan tarjota)
 • Hakemuksen umpeutuminen (aikaväli)
 • Kiireellisyysluokka (erittäin kiireellinen, kiireellinen)
 • Hakemuksen tyyppi: Henkilöhakemus, Yrityshakemus
 • Syy asunnon tarpeelle valinnat (monivalinta)

Monivalintarajaimissa useammalla rajattaessa, nousee listalle hakemus jossa on jokin tehdyistä valinnoista.

Hakemuksen voi ottaa omalle työlistalle Asunnot -osion asuntojen tapaan. Omalle työlistalle ottaminen tapahtuu hakemuksen kortin oikeasta yläkulmasta, hakemuksen näkymän oikeasta yläkulmasta tai hakemuksen näkymän valintakytkimellä “Omalla työlistalla”. Vastaavista paikoista voi hakemuksen pudottaa pois omalta työlistalta. Omalla työlistalla olevat hakemukset saa rajattua näkyviin rajainrivillä olevalla valintakytkimellä “Vain omat”. 

Hakemuksen näkymään on tuotu näkyviin tehdyn luottotietotarkustuksen tulos Asunnot -osion Hakemukset -välilehden tapaan. Tulos näkyy kunkin hakijan kohdalla tekstinä ja varoituskolmiona jos hakijalta on merkintöjä löytynyt.


Kuva: Hakijalla näkyvissä luottotietotarkistuksen tulos hakemuksen näkymässä

Hakemuksen Ehdotukset -välilehdelle on tuotu näkyviin ehdotetun asunnon kohdalle merkintä “toiveasunto”, jos asunto hakemukselle on toiveasunnoksi merkitty. Ehdotukset -välilehdellä soluhuoneen tapauksessa näkyy nyt myös sopimuksella olevien huoneiden kohdalla asukkaan sukupuoli. Tämä helpottaa sopivan soluhuoneen tarjoamista hakijalle. 


Kuva: Soluasuntoon asutettujen sukupuoli näkyvissä soluhuoneen kohdalla Hakemuksen Ehdotukset -välilehdellä.

Ehdotukset -välilehden rajaimissa soluhuoneita haettaessa, kohdistuu luonnollisesti rajaimet maksimikustannuksista ja pinta-aloista soluhuoneen ominaisuuksiin. 

Hakemukset -osioon on tullut tietolisäystä myös Sopimukset -välilehdelle. Sopimukset -välilehdellä näytetään kaikki hakijoiden aiemmat sopimukset nyt tekeillä olevan sopimuksen lisäksi. Sopimuksen kohdalta pääsee siirtymään Sopimukset -osioon, kyseisen sopimuksen näkymään osion “Siirry sopimuksen sivulle” -painikkeella. 


Kuva: Hakijan aiemmat sopimukset näkyvissä Hakemuksen Sopimukset -välilehdellä

Sopimushallinta

Asukkaalle voi tallentua sukupuolitieto kahdella eri tavalla. Hakemukselle tulee valita sukupuoli, jos hetuton henkilö hakee soluasuntoon. Tällöin henkilön yhteydessä näkyy sukupuoli Kennon käyttöliittymässä kuvakkeena (mies / nainen / muu). Sukupuolen voi tarvittaessa myös tallentaa henkilölle myös Kennon käyttöliittymästä, Sopimukset -osion henkilön muokkausnäkymästä. Oletuksena valinta sukupuolesta on “Ei vastausta”. Soluasuttamisen yhteydessä hakijoiden ja asukkaiden sukupuoli lasketaan hetusta ja näytetään kuvakkeena relevanteissa paikoissa, esimerkiksi näkymässä jossa soluhuonetta voidaan tarjota. Näissä tapauksissa sukupuolta ei kuitenkaan tallenneta henkilölle. Sukupuolen näyttäminen kuitenkin helpottaa käyttäjää hahmottamaan, onko kyseessä tyttö-, poika- vai sekasolu. 


Kuva: Sukupuolitieto näkyvissä henkilön tietojen muokkausnäkymässä

Sopimukselle on mahdollistettu asunnon kanssa eri kohteessa sijaitsevan pysäköintipaikan lisääminen lisäpalveluna. Käyttäjä voi nyt pysäköintipaikkaa sopimukselle lisätessään hakea ensin kohteen josta haluaa pysäköintipaikan sopimukselle lisätä ja sen jälkeen valita vapaan paikan. Samassa yhteydessä pysäköintipaikan valinnan valikko on muutettu soíten, että paikan tiedot näkyvät kahdella rivillä. Ylemmällä näkyy paikan pysäköintipaikan tunniste ja varaustiedot. Alemmalla rivillä näkyvät pysäköintipaikan ominaisuudet. Tällä on varmistettu, että pienemmilläkin näyttökoilla kaikki paikan tiedot valikossa aina näkyvät. 

Isoin sopimushallinnan uudistus on määräaikaisen sopimuksen jatkaminen saman sopimuksen puitteissa uudella määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Sopimusta voi jatkaa sopimuksen muokkausnäkymässä syöttämällä uudeni päättymispäivän Sopimus päättyy -kenttään. Tällöin uusi määräaikainen sopimusjakso muodostuu  suoraan edellisen sopimusjakson perään syötettyyn päivämäärään asti. Jos sopimus halutaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, riittää kun käyttäjä muuttaa sopimuksen tyypin Määräaikainen → Voimassa toistaiseksi. Tällöin sopimus jatkuu katkeamattomana toistaiseksi määräaikaisen sopimusjakson päätyttyä. Sopimukselle kirjatut sopimusjaksot näkyvät sopimuksen näkymän yläosassa. Määräaikaisesta sopimuksesta näkyy voimassaoloajan lisäksi määräaikaisuuden syy. 


Kuva: Sopimuksen määräaikaiset jaksot syineen näkyvissä sopimuksen näkymässä

Asumisoikeussopimuksen irtisanomiseen on tehty muutos. Nyt asumisoikeussopimuksen voi irtisanoa ennen sen alkamista ja täten päästä palauttamaan asumisoikeusmaksu indeksitarkistettuna tarvittaessa. 

Reskontra

Reskontran puolella on mahdollistettu tehdyn hyvityksen muokkaus ja poistaminen. Hyvityksen muokkauksen näkymän saa auki klikkaamalla sopimuksen maksutilannenäkymässä joko sitä kuukautta jolle hyvitys on kirjattu tai maksulajia johon hyvitys kohdistuu. Hyvityksen saa muokattavaksi kun sitä klikkaa avautuvassa näkymässä. Hyvityksen voi poistaa kokonaan “Peruuta hyvitys” -painikkeella. Muokattua hyvitystä saa kirjoittamalla Hyvityksen summa -kenttään uuden summan, valitsemalla tarvittaessa uuden maksulajin ja tallentamalla näkymän. 


Kuva: Hyvityksen muokkausnäkymä

Reskontrassa on myös parannettu sopimuksen päättymiseen liittyvää toiminnallisuutta. Jatkossa sopimuksen päättyessä kesken kuukauden, osaa Kenno pilkkoa viimeisen vajaan kuun olemassa olevat tavoitteet sopimuksen voimassa olon suuruisiksi päivien lukumäärän suhteessa (koko kk / voimassa olopäivät)

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät ominaisuudet:

Yleiset ja ylläpito

 • Pysäköintipaikan profiilisivu Kiinteistöt -osioon
 • Pysäköintipaikkanäkymien ja -tulosteen muutoksia

Asuttaminen

 • Asunnot osioon uusi rajain: ”Sopimus päättyy” 
 • Rakentamisen aikainen aso-maksu näkyviin eri näkymiin sen ollessa käytössä
 • Asunnot -osio, Asunnon näkymä: 
  • Solusopimukset näkyviin sijaintiasunnon näkymän alalaidan listaukseen
  • Linkki sopimukselle näkymän alalaidan sopimusten listasta
 • Hakemukset -osio
  • Uusia rajaimia
  • Hakemuksen ottaminen työn alle
  • Luottotietotarkistuksen tulos näkyviin
  • Toiveasuntojen näkyminen Ehdotukset -välilehdellä
  • Sukupuolen näkyminen Ehdotukset -välilehdellä
  • Soluhakemuksen kriteerit ”vuokra enintään” ja pinta-ala kohdistumaan soluhuoneisiin
  • Hakijan sopimusten näyttäminen Sopimukset -välilehdellä

Sopimukset

 • Sukupuolivalinta osapuolen muokkausnäkymässä ja sopimuksen detailissa
 • Pysäköintipaikan lisäys sopimukselle: manuaalinen kohdesuodatus
 • Pysäköintipaikan valinnan visuaalinen ilme kaksiriviseksi sopimuksen muokkauksessa
 • Määräaikaisen sopimuksen käsittely
 • Mahdollistetaan viimeistellyn asosopimuksen irtisanominen ennen sopimuksen alkua

Reskontra

 • Mahdollisuus muokata tehtyä hyvitystä sekä poistaa se
 • Sopimuksen tavoitteiden päivittyminen sopimuksen päättyessä kesken kuukautta

Soluhuoneisiin sopimuksia tekemään!

Sanna Mattila|2024-02-20T17:32:45+03:0020.2.2024|

Kenno-tiimin fokus on viime viikkojen aikana pysynyt ennallaan. Tuotannon tilanteiden ratkominen ja solu-asuttamisen mahdollistaminen on ollut pinnalla. Samoin kuin eri näkymien rajainmahdollisuuksien laajentaminen ja tietolisäykset. Tuttuun tapaan uusien kokonaisuuksien ja muuttuneiden toiminnallisuuksien esittelyt alla. 

Yleiset ja ylläpito

Läpi Kennon on rajaimissa tehdyt valinnat tuotu näkyviin rajainkentän alapuolelle. Näin käyttäjän ei tarvitse avata rajainnäkymää varmistaakseen millä rajaimilla näkyvä lista on muodostettu. 

Kuva: Valitut rajaimet näkyvissä Sopimukset -osiossa

Viime päivityksissä on saatu tutustua uudistettuihin pysäköintipaikkojen näkymiin. Näihin on tehty vielä yksi lisäys: tooltippiin on tuotu näkyviin voimassa olevan varauksen lisäksi edellinen, jo päättynyt varaus. Tästä varauksesta on näkyvissä vastaavat tiedot kuin voimassa olevallakin varauksella on näkyvissä, eli sopimuksen numero sekä varauksen alku- ja loppupäivämäärä. 

Soluasuttamisen myötä on tullut tarve näyttää solukäytössä olevaan huoneistoon liittyvissä vikailmoituksissa, tilauksissa ja huoneistotarkastuksissa sopimustiedoissa kaikkien huoneistoon sillä hetkellä liittyvien sopimusten tiedot. Näin solutapauksessa voi työn suorittaja nähdä yhdestä paikasta keneen kaikkiin pitää ollaa yhteydessä kun asuntoon ollaan menossa työtä suorittamaan. 

Kuva: Soluhuoneiden sopimukset näkyvissä huoneistoon kohdistuvan tilauksen tiedoissa

Asuttaminen

Viime Kennon versiossa saatiin Asunnolle ja vuokrakäytössä olevalle huoneelle ominaisuudet 1, 2 ja 3. Nyt näillä ominaisuuksilla pystyy myös rajaamaan sekä Asunnot -osion korttinäkymää, että Hakemukset -osion hakemuksen Ehdotukset -välilehteä. Ominaisuuksilla on omat rajaimet asunto- ja huonetasolle. Jos Asunnot -näkymässä rajaa huoneen ominaisuudella, saa hakutuloksena sen asunnon jossa huone sijaitsee. 

Kuva: Uudet rajaimet ominaisuuksille 1, 2 ja 3

Soluasuttaminen on tuonut uuden ulottuvuuden asunnon statuksille ja tämän vuoksi asunnon statuksiin on tehty vuokra-asuntojen kohdalla muutoksia. Jatkossa jos soluasunnoksi merkityllä asunnolla yhdenkään huoneen status on jotain muuta kuin vapaa, näytetään asunnon statuksena ”Solukäytössä”. Tällöin huoneiden statukset löytyvät huoneiden tiedoista. Jos taas kaikki soluhuoneet ovat statukseltaan Vapaita, noudattaa asunnon status normaalia tilakoneen statuskulkua. 

Hakemukset -osio on jatkanut kehittymistään. Nyt hakemuksen Ehdotukset -välilehdeltä pääsee tekemään soluhuoneeseen tarjousta klikkaamalla huoneen rivin alussa olevaa laatikkoa ja avautuvassa valintanauhassa painiketta “Tarjoa huonetta”. Tarjouksen tekemisen näkymä on vastaava kuin asunnolla, tosin termit viittaavat huoneeseen kokonaisen asunnon sijaan. 

Kuva: Soluhuoneen tarjouksen tekeminen Hakemukset -osiossa. 

Sopimukset

Tuotantokäytön myötä on käyttäjiltä noussut Sopimukset -osioon uusia rajaintarpeita. Tässä Kennon versiossa on saatu Sopimukset -osioon seuraavat uudet rajaimet:

 • Sopimuksen tilat
  • Allekirjoitus keskeytetty
  • Allekirjoitus rauennut
  • Peruttu
 • ”Sopimuksen tyyppi” ja ”Sopimuksen tila” monivalintakohdiksi
 • Vain omat vastuukiinteistöt
 • Haku sopimuksen numerolla
 • Hallintaoikeuden alkamispäivä (päivämääräväli)
 • Muuttopäivä (päivämääräväli)
 • Irtisanomispäivä (päivämääräväli)

Myös soluhuoneen sopimuksen tekeminen on nyt mahdollista. Se tapahtuu vastaavasti kuin kokonaisen asunnon vuokrasopimuksen tekeminen ja sen voi tehdä kahta kautta: 

 • Isosta plussasta valitsemalla “Uusi vuokrasopimus” ja hakemalla sopimuksen kohteeksi soluhuoneen asunnon sijaan
 • Hakemukset -osiosta, Hakemuksen Sopimukset -välilehdeltä

Ensimmäisessä vaihtoehdossa soluhuoneen sopimuksen voi luoda ilman asuttamisen prosessia. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa luodaan tarjous hakemuksen Ehdotukset -välilehdeltä. Kun hakija on vastannut sähköisesti tarjoukseen myöntävästi tai Kennon käyttäjä on kirjannut vastaukseksi hakemuksen Tarjoukset -välilehdellä hakijan puolesta “Kiinnostunut”, pääsee hakemuksen Sopimukset -välilehdellä tekemään soluhuoneen sopimuksesta ensin luonnoksen ja lopulta viimeistelemään sen sähköisesti allekirjoitettavaksi. 

Kuva: Soluhuoneen sopimuksen tekeminen Hakemukset -osiossa

Kennoon on valmistunut ensimmäinen suodatetun datan vienti exceliin. Tämän ensimmäisen excel -viennin kohde on Sopimukset -osio. Kun käyttäjä on rajannut näkymään halutun sopimusmassan, voi hän siirtää sopimusten tiedot exceliin rajainnäkymän painikkeella “Luo raportti”. Excel -vienti on vielä testausvaiheessa, joten päästäkseen tekemään viennin, tulee käyttäjän lisätä Sopimukset -osiossa selaimen osoiterivin perään teksti “?experimental=1”. Tämän jälkeen Luo raportti -painike aktivoituu ja excel -vientiä saa testattua.

Reskontra

Reskontran käyttäjillä on tullut tarve nähdä käyttöliittymästä mille tavoitteille on luotu lasku ja mille ei. Ensimmäinen ratkaisu tähän on maksutilannenäkymään näkyville tuotu varoituskolmio laskuttoman tavoitteen yhteyteen. Jatkossa vastaava merkki tullaan tuomaan myös uudistuneeseen Laskut ja maksut -näkymään. Varoitusmerkki tulee myös olemaan erilainen laskuttomalla tavoitteella, jolle käyttäjä on tavoitetta luodessaan valinnut “Luo vain tavoite, älä laskua”. 

Kuva: Laskun puuttumisen varoituskolmio maksutilannenäkymässä

Laskut ja Maksut -näkymään on tuotu lisää tietoja näkyville. Näkymässä näkyy jatkossa muiden maksujen tapaan sopimukselle kohdistuneet maksut, jotka eivät kohdistu yhdellekään tavoitteelle, eli ovat jääneet sopimukselle ennakoksi tai jotka ovat kohdistuneet tavoitteille, mutta tavoite ei ole millään laskulla. Nyt käyttäjällä on siis näkyvissä tässä listassa kaikki mahdolliset maksujen variaatiot. 

Aiemmin pidemmän aikavälin maksuohjeen on saanut muodostettua ja lähetettyä asukkaille Sopimuksen Luo uusi -valikosta. Nyt maksuohjeen tulostus on poistettu Luo uusi -valikosta ja jatkossa maksuohjeen saa tulostettua sopimuksen maksutilannenäkymän Tulosta -painikkeen takaa. Käyttäjä voi antaa näkymän yläosassa haluamansa aikavälin, jolta koontilasku kerää laskutettavat tavoitteet. Päivämäärävälin valinnan jälkeen Kenno koostaa valittujen kuukausien toistuvat käyttömaksut listaksi. Näkymän alalaidan Tulosta -painikkeella saa maksuohjeen tulostettua. Vastaavanlainen tulostus on tehty myös yksittäiselle, jo muodostetulle laskulle. Yksittäisen laskun saa esikatseltua ja tulostettua Lähtevät laskut -listasta, laskun haitarissa olevasta Näytä lasku -painikkeesta. Tulosteissa on jo kaikki tiedot kohdillaan. Ulkoasuissa on vielä viilattavaa.

Kuva: Pidemmän aikavälin maksuohjeen tulostus maksutilannenäkymästä

Maksusitoumuksen käsittely on kokenut viime aikoina muutoksia. Nyt nämä muutokset on viety myös kirjanpitoaineistoon, jonne Kennoon kirjattu sitoumus jatkossa vaikuttaa vakuussummien kirjauksia vähentävästi. 

Seuraava isompi kokonaisuus johon Kenno-tiimi tarttuu, on asukkaan tekemä sisäänmuuttotarkastus sekä eri prosessin vaiheiden tukeminen laajentuvilla statuksilla. 

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Yleiset ja ylläpito

 • Aktiiviset rajaimet näkyviin rajainkentän alle
 • Pysäköintipaikkanäkymien tooltippiin aiempi varaus
 • Huoneistotarkastuksille, vikailmoituksille ja tilauksille näkyviin kaikki huoneiston sopimukset (myös soluhuoneet)

Asuttaminen

 • Asunnot -osion rajainmuutoksia
 • Vuokra-asunnon statuksen näyttäminen solutapauksessa
 • Soluhuoneen tarjoaminen, Hakemukset -osio

Sopimukset

 • Sopimukset -osion rajainmuutoksia
 • Soluhuoneen sopimuksen tekeminen / Iso plussa
 • Soluhuoneen sopimuksen tekeminen / Hakemukset -osio
 • Sopimusten Excel-vienti

Reskontra

 • Maksutilanteeseen näkyviin kuvake, jos tavoitteesta ei ole luotu laskua
 • Laskut ja maksut -listan tietolisäyksiä
 • Pidemmän aikavälin laskun ja lähetetyn yksittäisen laskun tulostus
 • Maksusitoumuksen käsittely kirjanpitoaineistossa

Soluhuoneita ja rajainlaajennuksia

Sanna Mattila|2024-02-12T09:11:54+03:0012.2.2024|

Kulunut kaksiviikkoinen on Kenno-tiimillä kulunut tutuissa merkeissä tulevien käyttöönottojen tarvitsemien toiminnallisuuksien parissa ja tuotantokäytön rullaamista tukien. Tiimi on laajentunut muutamalla uudella kehittäjällä ja yhdellä tuotehallinnan henkilöllä. Lisää vauhtia siis luvassa! Uusien toiminnallisuuksien esittelyt löytyvät tuttuun tapaan tästä blogista.

Yleiset ja ylläpito

Kennon käyttäjiltä on noussut tarve laajemmalle setille palveluliitostyyppejä. Niitä on nyt tuotu valittavaksi aimo kasa. Uudet palveluliitostyypit on parhaiten nähtävissä Kennon ison plussan takaa uuden palveluliitoksen luonnin näkymästä, valikosta “Palveluliitoksen tyyppi”. 

Pysäköintipaikkojen näkymiin on tuotu lisää helpotusta varaustilanteen kokonaisuuden hahmottamiseen. Asunnot- ja Sopimukset -osiossa pysäköintipaikkojen jaottelu on toteutettu kiinteistöhierarkiaa vastaavaksi rakennuksittain / ulkoalueittain. Kiinteistöhierarkiaan puolestaan on tuotu näkyviin kohteen pysäköintipaikkajonon tilanteen tarkastelu Asunnot- ja Sopimukset -osioiden tapaan. Jonoon lisääminen tapahtuu kuitenkin edelleen Asunnot- ja Sopimukset -osioista. 

Kiinteistöhierarkiasta, kiinteistön Kiinteistön tiedot -haitarin Tulosta -painikkeen kautta pääsee käyttäjä jatkossa tulostamaan listan kohteen pyäköintipaikkojen tilanteesta. Lista avautuu ensin esikatseluikkunaan, josta sen voi halutessaan tulostaa oikean alakulman painikkeesta.

Asuttaminen

Asuntojen jyvitetyt neliöt on tuotu näkyviin Asunnot -osioon, asunnon ominaisuuksiin. Ne näkyvät siellä todellisten neliöiden yläpuolella.

Kuva: Asunnon jyvitetyt neliöt asunnon ominaisuuksien näkymässä

Vuokrahakemuksella oleva valikko “Syy asunnon tarpeelle” vaikuttaa Kennossa hakemuksen kiireellisyysluokkaan Aran ohjeistuksen mukaisesti. Hakemuksen kiireellisyysluokka näkyy hakemuksen kortilla ja tiedoissa valinnan mukaisena leimana. Tähän valikkoon ja kiireellisyysluokituksiin on tullut muutamia muutoksia. Tämän päivityksen jälkeen kokonaisuus on seuraava:

Arvo ”Erittäin kiireellinen” valinnoista:

 • Asumiskelvoton asunto (terveystark. lausunto)
 • Asun sukulaisten/tuttavien luona
 • Asun tilapäissuojassa/laitoksessa/kriisiasunnossa
 • Asunnon purku
 • Erittäin ahdas asunto (yli 3 hlö/asuinhuone tai m2 / asukasmäärä alle 10)
 • Minulla ei ole asuntoa
 • Opiskelupaikka uudella paikkakunnalla
 • Työpaikka uudella paikkakunnalla

Arvo ”Kiireellinen” valinnoista:

 • Asunto myynnissä / myyty
 • Avioero
 • Avoero
 • Itsenäistyminen / asun vanhempien luona + ikä yli 18v (muu Suomi)
 • Itsenäistyminen / asun vanhempien luona + ikä yli 18v (PK-seutu)
 • Liian korkeat asuinkustannukset (PK-seutu)
 • Liian pieni asunto (m2 / asukasmäärä) alle 15
 • Perheellinen vailla itsenäistä asuntoa (alivuokralaisuus/yhteisasuntola)
 • Perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma (edellyttää lääkärintodistusta)
 • Putkiremontti / peruskorjaus
 • Vuokranantaja on irtisanonut asuntoni
 • Yhteen muutto / perheen lisäys

Arvo ”Asunnon tarve” valinnoista:

 • Asunnon puutteellinen varustetaso
 • Haen asuntoa Kelan pyynnöstä
 • Häätö viranomaisen päätöksellä
 • Lasten hoitopaikka kaukana
 • Liian korkeat asuinkustannukset (muu Suomi)
 • Liian pieni asunto (m2 / asukasmäärä) yli 15
 • Liian suuri asunto
 • Olen itse irtisanonut asuntoni
 • Pitkä työ-/koulumatka
 • Vuorotyön vuoksi sopimaton asunto
 • Muu syy

Soluhuoneiden määrittäminen on nyt mahdollista käyttöliittymästä. Tämä tapahtuu asunnon ominaisuuksissa laittamalla asunnolle päälle ominaisuuden “Solu”. Tämän jälkeen käyttäjä saa listan kaikista kyseisen huoneiston asuinhuoneiksi määritellyistä huoneista. Huoneen saa otettua vuokrauskäyttöön laittamalla sen kohdalla olevan “Vuokrattavissa” valintakytkimen päälle. Kun huone on merkitty vuokrauskäyttöön, pääsee käyttäjä näkemään huoneen jyvitetyt ja todelliset neliöt, asettamaan huoneelle ominaisuudet 1, 2 tai 3 ja merkitsemään tarvittaessa huoneen jaetuksi huoneeksi. Jos huone on jaettu, on siihen mahdollista tehdä kaksi yhtäaikaista vuodepaikan sopimusta. 

Kuva: Vuokrattavien soluhuoneiden määrittäminen asunnon ominaisuuksista

Solujen asuttamisen työkalujen kehitys on edennyt ja nyt Hakemukset -osiossa, hakemuksen Ehdotukset -välilehdellä on näkyvissä huoneistojen lisäksi hakemuksen kriteereihin sopivat soluhuoneet. Solukäytössä olevista huoneistoista näytetään koko huoneisto omana rivinään ja sen alla soluhuoneiksi määritellyt huoneet, kukin omana rivinään, vasemman laidan paksummalla reunaviivalla samaan huoneistokokonaisuuteen kuuluviksi merkattuina. Soluhuoneen kohdalta ei vielä löydä Tarjoa -painiketta, mutta seuraavassa Kennon vesiossa myös soluhuoneiden tarjouksia pystyy tekemään. 

Kuva: Soluhuoneistojen näkyminen Hakemuksen Ehdotukset -välilehdellä 

Asuttamisen saralla on myös asumisoikeusasunnon luopumislaskelma saanut täydennyksiä käyttäjien palautteiden perusteella. Lisäksi luopumislaskelman tulostus on mahdollistettu myös jo päättyneen sopimuksen näkymästä.

Sopimushallinta

Sopimuksen näkymässä asukkaat on listattu aiemmin sekavassa järjestyksessä. Jatkossa asunnossa asuvat henkilöt listataan siten, että ensin listautuvat sopijat, sen jälkeen maksajat ja lopuksi pelkällä asukas -roolilla sopimuksen tietoihin tallennetut henkilöt.

Soluasuttamisen myötä on tietyissä tapauksissa tarpeen käsitellä hakijan ja asukkaan sukupuolitietoa. Tätä varten on hetuttoman asukkaan tietoihin tuotu valikko sukupuolitiedon mahdolliselle tallennukselle. Hetullisille henkilöille Kenno laskee sukupuolitiedon automaattisesti. Tallennettu sukupuoli näytetään kuvakkeena asukkaan tietojen yhteydessä. Tällä hetkellä sukupuoli näkyy kaikkien asukkaiden kohdalla, mutta jatkossa tiedon näyttämistä tullaan rajoittamaan vain soluasuntotapauksiin. 

Reskontra

Reskontra on saanut eri näkymiin tietolisäyksiä ja uusia rajaimia helpottamaan tarvittavan tiedon löytämistä. Maksutilannenäkymän laskujen haitareihin on vaihdettu näkyviin laskutettavan maksulajin nimi maksulajikategorian sijaan. Näin käyttäjä tietää helpommin mitä tavoitetta on esimerkiksi poistamassa yhden tavoitteen poiston tapauksessa. 

Asumisoikeusmaksut -listauksen tietosisältö on muutettu vastaamaan Asunnot -osion näkymää. Jatkossa asumisoikeusmaksun haitarista avautuu seuraavat tiedot maksuun liittyen, riippuen sopimuksen statuksesta:

Voimaan astuva / voimassa oleva sopimus:

 • Rivin alussa laskutettu summa ”Maksettavaa xx €” –> Maksettu ”xx €”
 • Haitarissa
  • Alkuperäinen asomaksu xx € (hinnan määräytymishetki, alkuperäisen käytetyn indeksin määräytymiskuukausi ja vuosi, alkuperäinen käytetty indeksiluku, laskennassa käytetty perusvuosi = indeksin perusvuosi), maksupäivä
  • Sopimuksen asomaksu xx € (hinnan määräytymishetki, käytetyn indeksin määräytymiskuukausi ja vuosi, käytetty indeksiluku), maksupäivä

Irtisanottu / päättynyt sopimus:

 • Rivin alussa maksettu summa ”Palautettavaa xx €” –> Palautettu ”xx €”
 • Haitarissa
  • Alkuperäinen asomaksu xx € (hinnan määräytymishetki, alkuperäisen käytetyn indeksin määräytymiskuukausi ja vuosi, alkuperäinen käytetty indeksiluku, laskennassa käytetty perusvuosi = indeksin perusvuosi), maksupäivä
  • Sopimuksen asomaksu xx € (hinnan määräytymishetki, käytetyn indeksin määräytymiskuukausi ja vuosi, käytetty indeksiluku), maksupäivä
  • Luopumishetken aso-maksu (käytetyn indeksin määräytymiskuukausi ja vuosi, käytetty indeksiluku), irtisanomispvm
   • Indeksin osuus euroina
   • Muutostöiden osuus euroina
  • Palautettu asomaksu xx €, palautuspvm
   • Mahdolliset pidätetyt summat, kukin omalla rivillään

Viime blokissa esiteltyyn, uudistettuun Laskut ja maksut -listaukseen on tuotu lisää rajaimia, jotta käyttäjän olisi vielä helpompi saada listattua kaipaamansa massa laskuista tai maksuista. Laskun riville on myös tuotu näkyviin sen asunnon osoite jota lasku koskee. Uudet rajaimet ovat seuraavat:

Laskut

 • Lähetetty/Ei lähetetty
 • Asunnon osoite
 • Sopimusosapuolen hetu
 • Sopimusosapuolen Y-tunnus
 • Sopimusosapuolen sähköposti
 • Sopimuosapuolen puhelinnumero
 • Laskun numero
 • maksutilanteen perusteella (tavoitteisiin kohdistuneet / kohdistumattomat)

Maksut

 • Summa
 • Maksajan nimi
 • Pankkitili jolle maksettu

Kuva: Laskut ja maksut -näkymän rajainkokonaisuus

Rajaimien aktiivisuus riippuu siitä, onko valittuna tarkastelu laskujen vai maksujen näkökulmasta. Tämänhän käyttäjä voi valita näkymän oikean yläkulman päivämäärävalinnan avulla (esitelty edellisessä blogissa). Rajaimet jotka eivät ole käytettävissä päivämäärävalinnasta riippuen, ovat harmaina eikä niitä voi painaa. Uusittu Laskut ja maksyt -näkymä on tässä päivityksessä tuotu oletusnäkymäksi, eli enää sinne ei tarvitse navigoida sivun osoitetta muuttamalla.

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät ominaisuudet

Yleiset ja ylläpito

 • Uusia palveluliitostyyppejä ylläpitoon
 • Pysäköintipaikkanäkymien jaottelu sijainneittain
 • Pysäköintipaikkajono näkyviin Kiinteistöt -osioon, pysäköintipaikkojen yhteyteen
 • Tulostettava lista kohteen kiinteistöjen pysäköintipaikoista ja niiden varaustilanteesta

Asuttaminen

 • Asunnot -osio, asunnon ominaisuudet: jyvitetyt neliöt näkyviin
 • Vuokrahakemus, Syy asunnon tarpeelle -valikkoon muutoksia
 • Asunnon ominaisuudet, huoneiden määrittäminen solukäyttöön
 • Hakemukset -osio, Ehdotukset-välilehti: soluhuoneiden näkymä
 • Aso-maksun luopumislaskelman tietotäydennykset

Sopimukset

 • Sopimuksen näkymä, asukkaiden listausjärjestys: sopijat, maksajat, asukkaat
 • Sopimusosapuolelle mahdollisuus tallentaa sukupuolitieto

Reskontra

 • Sopimuksen maksutilannenäkymä, laskujen haitareihin näkyviin maksulajin nimi kategorian sijaan
 • Asumisoikeusmaksut -listaus: näytettävien tietojen täydennys
 • Laskut ja maksut -lista, uusia rajaimia

Pysäköintipaikkarumbaan helpotusta

Sanna Mattila|2024-01-30T13:47:48+03:0025.1.2024|

Kulunut kaksiviikkoinen on pitänyt Kenno-tiimin kiireisenä auktorisoinnin tehtävien, seuraavien käyttöönottojen valmistelun ja tuotannon toiminnallisuuksien parantamisen kanssa. Uusiakin juttuja on käyttöliittymään saakka saatu valmiiksi. Niistä esittely tuttuun tapaan alla. 

Yleiset ja ylläpito

Pysäköintipaikkojen näyttämisen malli uudistettiin Kennon käyttöliittymässä. Näkymästä tehtiin visuaalisempi ja siihen tuotiin lisää tietoja tooltippiin. Jatkossa pysäköintipaikkanäkymän värit kertovat paikasta seuraavaa: Vaalean vihreä = vapaa, tumman vihreä = varattuna sopimuksella jota tarkastellaan, harmaa = varattu muulle sopimukselle, harmaa ja poikkiviiva = pois käytöstä. Jos pysäköintipaikan kuvakkeen päälle vie hiiren, näkee käyttäjä jatkossa tooltipissä pysäköintipaikan tunnisteen, sopimuksen jolle paikka on varattuna ja varauksen alku- sekä loppupäivämäärät.

Kuva: Uusi pysäköintipaikkanäkymä Sopimukset -osiossa 

Uuden mallinen pysäköintipaikkanäkymä tuotiin käyttöön kiinteistöhierarkiaan, Asunnot -osioon asunnon näkymään sekä Sopimukset -osioon sopimuksen näkymään.

Käyttäjien kaipaamia rajaimia on tuotu lisää Tehtävät -osion näkymiin. Uudet rajaimet ovat:

Avoimet tehtävät -lista:

 • Tarkastuksen luontipäivä (päivämääräväli)
 • Tarkastuksen tarkastuspäivä (päivämääräväli)

Kaikki vikailmoitukset -lista:

 • Vikailmoituksen luontipäivä (päivämääräväli)
 • Vikailmoituksen käsittelypäivä (päivämääräväli)

Kaikki tilaukset -lista: 

 • Tilauksen luontipäivä (päivämääräväli)
 • Tilauksen valmistuspäivä (päivämääräväli)

Kaikki tarkastukset -lista:

 • Tarkastuksen luontipäivä (päivämääräväli)
 • Tarkastuksen tarkastuspäivä (päivämääräväli)
 • Tarkastuksen valmistumispäivä (päivämääräväli)

Soluasuttamisen toiminnallisuuksiin liittyen on käyttäjälle mahdollistettu huoneiston huoneiden merkitseminen soluhuoneiksi käyttöliittymästä. Kun huoneistolle laitetaan Asunnot -osiossa, ominaisuudet -näkymässä päälle ominaisuus “Solu”, listautuu ominaisuuksien alle kaikki huoneiston asuinhuoneiksi merkityt huoneet. Näistä käyttäjä voi valita soluhuoneina asutettavat. Kun yksittäinen huone valitaan asutettavaksi, pääsee käyttäjä määrittämään sille jyvitetyt neliöt, valitsemaan mahdollisen ominaisuusluokan sekä merkitsemään huoneen jaetuksi huoneeksi. Jyvitettyjen neliöiden kentän alla on näkyvissä huoneen todelliset neliöt, joita ei voi tämän näkymän kautta kuitenkaan muokata. 

Asuttaminen

Hakemukset -osioon on tuotu mahdollisuus tuoda näkyviin hakemuksen Ehdotukset -välilehdelle muitakin kuin juuri hakemuksen kriteerit täyttäviä asuntoja. Ehdotukset -välilehden yläosasta löytyy vastaavat rajaimet kuin Asunnot -osiosta. Nämä rajaimet on oletuksena asetettu vastaamaan hakemukselle täytettyjä kriteereitä, mutta käyttäjä voi niitä halutessaan muuttaa ja siten saada ehdotusten listaan mitä asuntoja kulloinkin haluaa. Näin päästään esimerkiksi tarjoamaan maksimivuokran hakemukselle kirjanneelle hakijalle asuntoa, jonka kuukausikustannus on hyvin lähellä kirjattua maksimivuokraa, mutta ei aivan täytä vaadetta.

Kuva: Ehdotukset -välilehdellä mahdollisuus rajata näytettäviä asuntoja

Reskontra

Reskontran sopimuksen maksutilannenäkymään on tuotu pieni tietomuutos. Jatkossa maksutilannenäkymän Kaikki -välilehdellä näkyy kunkin kuukauden kohdalla se summa, jonka maksamalla asukas saa saldonsa tasattua. Tämä Yhteensä -summa muodostuu kyseisen sopimuksen rästeistä ja tarkasteltavan kuukauden tavoitteiden summasta. 

Kuva: Sopimuksen maksutilannenäkymässä näkyvissä uusi summa “Yhteensä”

Kennon Finvoicen muotoa on täydennetty. Aineistossa siirtyy jatkossa mm. myös kattavammin maksujen yksiköitä, selitteitä sekä laskun maksajayrityksen y-tunnus.

Kennon Laskut ja maksut -näkymä on kokenut muutoksia. Vanha ja uusi näkymä kulkevat jonkin aikaa rinta rinnan Kennon käyttöliittymässä. Vanha näkymä on oletuksena näkyvissä. Uutta näkymää pääsee testaamaan ja käyttämään lisäämällä Laskut ja maksut -näkymän url-osoitteen perään selaimen osoiteriville tekstin “-new”. Uutta näkymää kannattaa rohkeasti testailla ja antaa siitä palautetta. 

Suurin muutos listassa on se, että sitä voi jatkossa tarkastella joko laskujen tai maksujen näkökulmasta. Oikean yläkulman päivämäärävalitsimen taakse on tuotu kaksi uutta valintaa: Maksupäivä ja Kirjauspäivä. Jos näistä on jompikumpi valittu tarkasteluperusteeksi, katsellaan listaa maksujen näkökulmasta. Vanhat valinnat Tavoite ja Eräpäivä kääntävät listan tarkastelun laskulähtöiseksi. Listan yläpuolelle on tuotu lisää summatietoja listan sisällöstä. Myös mm. maksujen näkyminen laskun rivillä on toteutettu havainnollisemmaksi. Toiminnallisuudet listalla ovat sinänsä pysyneet ennallaan, mutta asioiden tarkasteluvaihtoehtoja on laajennettu huomattavasti. 

Kuva: Uudistettu Laskut ja maksut -näkymä

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät ominaisuudet:

Yleiset ja ylläpito

 • Pysäköintipaikkojen näyttämisen uusi malli
 • Pysäköintipaikkojen tuonti näkyviin kiinteistöhierarkiaan, asunnolle ja sopimukselle uuden mallin mukaisesti 
 • Ylläpito-osioon uusia rajaimia 
 • Soluhuoneiden määrittäminen huoneiston ominaisuuksien kautta

Asuttaminen:

 • Hakemukset -osio, Ehdotukset -välilehti: näytettävien asuntojen valinta rajaimilla

Reskontra

 • Maksutilannenäkymä: kuukauden tavoitteiden yhteissumman lisäys
 • Finvoicen uusien vaatimusten täyttäminen
 • Laskut ja maksut -näkymän käsittely uudella tavalla, laskujen tai maksujen kautta

Asuttamisen putki kulkee myös hakemuslähtöisesti

Sanna Mattila|2024-01-12T09:32:57+03:0011.1.2024|

Vuosi on kääntynyt uudeksi, mutta Kenno-hanke rullaa samaa tasaista tahtiaan kohti laajempaa Kennoa. Vuoden vaihteen tienoo on vienyt Kennon visuaalista ilmettä eteenpäin, tuonut lisää auktorisoituja näkymiä järjestelmään, korjannut huomattuja datavirheitä ja toiminnallisuuksien epäloogisuuksia, saattanut tuotantokäyttöön tietojen siirrot markkinointikanaviin ja kiinteistöyhtiöiden kotisivuille sekä tuottanut läjän uusia toiminnallisuuksia. Kenno-tiimissä yksi kehittäjä on vaihtanut uusien haasteiden pariin, mutta tilalle on saatu uutta osaamista.Uudet toiminnallisuudet käydään tuttuun tapaan läpi tässä blogissa osio kerrallaan.

Yleiset rekisterit ja ylläpito-osio

Aiemmin Kennon käyttöliittymästä on voinut muokata palveluntarjoajien toimipisteiden tietoja. Nyt myös toimipisteiden ylätason, yrityksen, tietojen muokkaus on mahdollista käyttöliittymän kautta. Tämä tapahtuu Toimipisteet -osiosta, toimipisteen Yrityksen tiedot -haitarista. Muokkaa -painikkeella saa yrityksen ja toimipisteen ylläpitäjäkäyttäjä avattua uuteen näkymään yrityksen perustiedot (nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) muokattaviksi. Tallenna -painike tallentaa uudet, syötetyt tiedot.

Kuva: Yrityksen tietojen muokkaus Toimipisteen profiilisivulta

Tehtävät -osion “Kaikki vikailmoitukset” -lista on saanut uusia rajaimia. Jatkossa voi käyttäjä rajata vikailmoitusten listaa vikailmoituksen tilan perusteella. Oletuksena näkyvissä on kaikki vikailmoitukset tilasta riippumatta, mutta halutessaan käyttäjä voi rajata listalle vain joko käsitellyt tai käsittelemättömät vikailmoitukset. Vikailmoitusten listaa voi myös rajata kirjaajan tai ilmoittajan perusteella. Käyttäjä voi kirjoittaa kirjaajan tai ilmoittajan nimestä osan rajainkettään. Kenno etsii ja ehdottaa kirjoitettuun osuvat kirjaajat ja ilmoittajat sekä muodostaa niistä listan josta käyttäjä voi valita haluamansa hakutuloksen. 

Kuva: Kaikki vikailmoitukset -listan uusi rajainnäkymä

Asuttaminen

Asuttamisen kokonaisuuden uusin tulokas, aso-uudiskohteen tarjouskierros, on saanut laajennuksia toiminnallisuuksiinsa. Tulostettavalle uudiskohteen tarjouskierrosraportille on tuotu näkyviin kuhunkin huoneistoon kohdistuneiden tarjouskierrosten määrä. Lisäksi on täydennetty Asunnot -osiossa, asunnon detailissa näytettävien hintojen sisältöä. Tarjoukseen vastaamisen koostesähköpostin ja Hakemuksen Tarjoukset -välilehden ulkoasut on viilattu valmiiksi. Tarjousviestintä on jatkossa saatavissa eri kieliversioilla. Uudiskohteen asuttamisen prosessi on saanut myös uuden asunnon statuksen. ”Sopimus luotu” -status näkyy niillä asunnoilla, joille on jo muodostettu sopimus, mutta sopimus ei ole vielä alkanut. 

Asumisoikeuden lakimuutoksen siirtymäaika päättyi vuoden vaihteessa ja kunnilta haettavat asumisoikeuden järjestysnumerot jäivät pois käytöstä. Aso-asuntoa voi 1.1.2024 alkaen hakea vain Aran myöntämällä järjestysnumerolla joka kattaa koko Suomen. Tämän muutoksen myötä Kennossa vanhennettiin kaikki kuntanumeroiset aso-hakemukset vuoden loppuun ja niiden huomiointi purettiin Kennon aso-tarjouskierroksilta. Myös Kennon asumisoikeuden hakemuslomaketta muokattiin siten, että sen voi jättää vain Aralta saadulla numerolla varustettuna. Asumisoikeuden uudiskohteen tarjouskierroksille toteutettiin tulostettava “Lokiraportti”. Raportin saa muodostettua ja tulostettua Asunnot -osiosta, Tarjoukset -välilehdeltä tarjouskierroksen alta Tulosta -painikkeesta. Raportti listaa tarjouskierroksen perustiedot sekä kaikki tarjouskierrokselle mukaan otetut hakemukset aso-järjestysnumero järjestyksessä, pienimmän numeron omaava hakemus ylimpänä. Tällä hetkellä lokiraportin saa otettua vain uudiskohteen tarjouskierroksista, mutta myöhemmässä vaiheessa raportti lisätään myös muille tarjouskierroksille.  

Asunnot -osion asunnon Hakemukset- ja Tarjoukset -välilehtien ulkoasua on viimeistelty. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Tarjoukset -välilehdelle tuotiin näkyviin tarjouksen saajien yhteystiedot suoraan näkyviin. 

Vuokrahakemukselle on tuotu muutama uusi valintavaihtoehto valikkoon “Syy asunnon tarpeelle”. Lisätyt syyt ovat “Minulla ei ole asuntoa” (luokka: Erittäin kiireellinen”) ja “Haen asuntoa Kelan pyynnöstä” (luokka: Asunnon tarve). Tämä valikko tulee kokemaan vielä seuraavassa päivityksessä hieman muutoksia, mutta palataan niihin seuraavassa blogissa kun muutokset on toteutettu. 

Hakemukset -osiossa on hakemusten näyttöjärjestys uudistettu. Jatkossa umpeutuneet hakemukset näkyvät oletuksena listan lopussa aktiivisten hakemusten listautuessa kiireellisyysluokan ja asunnon tarpeen alkamisen mukaiseen järjestykseen, kiireisin ensimmäiseksi.

Laajin asuttamisen uusi toiminnallisuus on Hakemukset -osion Ehdotukset -välilehti. Se listaa kullekin hakemukselle sen kriteerien mukaiset vapaat ja vapautuvat asunnot. Asunnon riviltä voi asunnon merkitä omalle työlistalleen vastaavasti kuin Asunnot -osiosta, asunnon näkymästä. Asunnon haitarista puolestaan avautuu täysin vastaavat asunnon tiedot kuin Asunnot -osiossa on asunnosta näkyvissä. Haitarin alaosasta saa “Tarjoa asuntoa” -painikkeesta avattua Tarjouksen muodostuksen näkymän. Saman näkymän saa auki avaamatta haitaria, klikkaamalla asunnon rivillä olevaa vapautumispäivästä kertovaa laatikkoa. Tarjouksen muodostus tapahtuu samalla tavalla kuin Asunnot -osion kautta asuntoa tarjottaessa. Kun tarjous on muodostettu, se näkyy Hakemuksen Tarjoukset -välilehdellä ja sieltä siihen voi Kennon käyttäjä hakijan puolesta myös vastata. Sopimuksen tekoon käyttäjä pääsee tuttuun tapaan tarjouksen kohteen, eli asunnon, Sopimukset -välilehdeltä. Seuraavassa Kennon versiossa tulee mahdolliseksi myös sellaisen asunnon tarjoaminen hakemukselle, joka ei täysin hakemuksen kriteereitä vastaa. 

Kuva: Hakemukseen sopivat asunnot näkyvissä hakemuksen Ehdotukset -välilehdellä.

Hakemuksen Tarjoukset -välilehdelle on tarjouksen kohdalle lisätty tieto siitä, jos tarjous on johtanut varaukseen. Tämä näkyy tarjouksen tilana “Alustavasti hyväksytty”.

Kuva: Varaus näkyvissä Tarjouksen tiedoissa Hakemukset -osiossa

Sopimushallinta

Sopimukset -osiossa sopimuksen irtisanomislomaketta on muokattu hieman saatujen palautteiden perusteella. Lomakkeella tilinumeron syöttö asukkaalle ei ole enää pakollinen, kuten ei myöskään näytön ajankohdan tallennus. Irtisanomisen syyksi voi jatkossa valita aiempien lisäksi arvot “Asumiskustannukset” tai “Muutto saman omistajan toiseen asuntoon”. Poismuuttavalle asukkaalle on myös mahdollista tallentaa uusi osoite osioon “Uusi laskutusosoite”. Jos uusi osoite on syötetty, siirtyy se reskontraan sopimuksen laskutusosoitteeksi sopimuksen päättymispäivän jälkeen.

Reskontra

Reskontran näkymien visuaalinen viimeistely on edennyt useamman näkymän verran. Uuden ilmeen ja täydentyneen tietosisällön ovat saaneet Aktiivisten maksulajien -lista sopimuksen Maksutilannenäkymässä, hintojen massamuokkauksen näkymä Maksulajit -listauksessa sekä muodostettujen, erityyppisten kirjanpitoaineistojen listaus. 

Kuva: Muodostettu kirjanpitoaineiston vedos näkyvissä Kirjanpito -listauksessa

Suurin reskontran uudistus on sopimuksen alkamisen ja päättymisen mahdollistaminen kesken kuukautta siten, että tavoitteet muodostuvat oikein sopimukselle tallennettujen aloitus- ja päättymispäivien suhteen. Vajaiden kuukausien tavoitteet muodostetaan sopimuksen luonnin tai irtisanomisen yhteydessä siten, että normaali kokonaisen kuun kuukausiveloitus jaetaan käsiteltävänä olevan kuukauden päivien lukumäärällä ja päiväveloitus kerrotaan sopimuksen voimassaolopäivillä. 

Vakuustavoitteen ja -laskun muodostamiseen on tullut pieni muutos. Reskontrassa, sopimuksen Luo uusi -näkymässä löytyy Lasku -välilehden Laskun tyyppi -valikosta kohta Vakuus. Jos sopimukselle ei ole tehty vakuustavoitetta, voi sen tällä toiminnolla luoda. Samalla voi luoda myös vakuuslaskun. Jos sopimukselle on aiemmin jo luotu vakuustavoite mutta ei laskua, on tämä se paikka jossa laskun voi jatkossa yhdelle sopimukselle tarvittaessa luoda. 

Kuva: Vakuustavoitteen ja -laskun luonnin näkymä

Vakuussitoumuksen olemassaolo näkyy jatkossa aiempaa useammassa paikassa. Sopimukselle kirjattu sitoumus on tuotu näkyviin:

 • Sopimuksen maksutilannenäkymään sen kuukauden kohdalle jolle sitoumus on kirjattu
 • Vakuudet listalle, sen vakuuden haitariin jolle sitoumus kuuluu
 • Laskut ja maksut -näkymään, vakuuslaskun haitariin

Laskut ja maksut -listauksen yläpuolelle on tuotu näkyviin listalle suodatetulle aikavälille kirjattujen sitoumusten yhteissumma ja sitoumusten käsittely kirjanpitoaineistossa on viimeistelty. 

Reskontran Lähtevät maksut -näkymään on toteutettu lisää rajaimia ja tuotu pankkiin lähetettäville maksuille lisää tietoja näkyviin

Näkymän uudet rajaimet ovat: 

 • Sen pankkitilin numero jolta maksu maksetaan / on maksettu
 • Onko maksu tarkoitus lisätä pankkiaineistoon vai ei (onko maksulla päällä valinta “Älä luo palautusta pankkiaineistoon” vai ei)

Näkymän uudet tiedot ovat:

 • Rajatun listan yläpuolelle yhteenlaskettu summa listalla kulloinkin näkyvistä maksuista
 • Ei pankkiaineistoon -merkintä riveille, joille on luotaessa laitettu päälle valinta “Älä luo palautusta pankkiaineistoon”

Kuva: Uusittu Lähtevät maksut -näkymä rajaimineen

Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee todennäköisesti olemaan noin kahden viikon kuluttua. Päivityksen yhteydessä julkaistaan tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Sillä välin Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät ominaisuudet:

Yleiset ja ylläpito

 • Yrityksen tietojen muuttamisen mahdollistaminen käyttöliittymästä
 • Tehtävät -osio: ”Kaikki vikailmoitukset” listaan uusia rajaimia

Uudisasuttaminen, asumisoikeus

 • Uudiskohteen tarjouskierrosraportille lisätieto: tarjouskierrosten lkm
 • Aso-uudistuotanto – asunnon hinnat näkyviin Asunnot -osioon, asunnon perustietoihin
 • Asumisoikeuden tarjouskierroksen ”lokiraportti”
 • Uudiskohteen tarjouksen vastauksen sähköpostikoosteen ulkoasun viilaus
 • Uudisasuttaminen: Hakemukset -osio, Tarjoukset-välilehden ulkoasun viilaus
 • Uudiskohteen tarjousviestinnän kielikäännökset
 • Uusi status “Sopimus luotu” asutetulle uudisasunnolle, jolle on sopimus alkamassa tulevaisuudessa

Asuttaminen

 • 1.1.2024: Voimassa aso-asuttamisessa vain Ara, kuntanumeroiden poisto käytöstä
 • Asunnot -osiossa, Asunnon Hakemukset ja Tarjoukset -listojen ulkoasun viimeistely
 • Asunnot -osio, Tarjoukset -välilehti: Hakijoiden yhteystiedot näkyviin
 • Vuokrahakemuksen ”syy asunnon tarpeelle” muutoksia
 • Hakemukset -osio:
  • Ehdotukset-välilehti näyttämään hakemukselle sopivat asunnot + tarjouksen tekeminen asunnon kohdalta
  • Umpeutuneet hakemukset järjestymään alimmaksi
  • Tehdylle tarjoukselle näkyviin jos siihen liittyy varaus

Sopimukset

 • Irtisanomislomake: 
  • Tilinumeron pakollisuuden poisto
  • Asuntonäytölle sopivan ajankohdan pakollisuuden poisto
  • Irtisanomisen syy -valikkoon uusia arvoja
  • Mahdollisuus tallentaa asukkaalle uusi osoite

Reskontra

 • Aktiiviset maksulajit, listan ulkoasun viimeistely
 • Hintojen massamuokkaus, näkymän ulkoasun viimeistely
 • Kirjanpitovedoksille selkeämmät otsikot ja selitteet
 • Sopimuksen alkamisen/päättymisen mahdollistaminen kesken kuukautta
 • Sopimus – Luo uusi – Vakuuslasku: laskun muodostaminen tehdystä vakuustavoitteesta
 • Maksusitoumus
  • Sitoumus näkyviin maksutilannenäkymään
  • Sitoumus näkyviin Laskut ja maksut -näkymään vakuuslaskun tietoihin 
  • Laskut ja maksut -näkymään kirjattujen sitoumusten yhteissumma
  • Sitoumuksen käsittely kirjanpitoaineistossa
 • Lähtevät maksut – näkymä, tietolisäys ja uusia rajaimia

Kennon vuosi 2023

Sanna Mattila|2024-04-04T13:54:26+03:003.1.2024|

Heti tammikuun alusta asti kävi Kennon kehitys kuumana ja kaikkien mielessä oli tiukasti kevääseen alustavasti sovittu ensimmäinen koko Kennon kääntö tuotantokäyttöön. Tiimissä aloitti kolme uutta kehittäjää ja testaustiimiäkin vahvistettiin yhdellä henkilöllä, joten kasvava pöhinä oli taattu! Isoimpia tammikuussa valmistuneita kehityksiä olivat asunnon ominaisuuksien hallinta, pysäköintipaikan käsittely osana asunnon sopimusta sekä reskontran Tilit ja Sopimukset listaukset. Reskontran uusien listausten kautta päästiin testaamaan kiinteistöyhtiön pankkitilien hallintaa sekä laskujen luontia sopimukselle. Myös sopimuksen maksutilannenäkymän ensimmäinen versio saatiin käyttäjien testattavaksi. Suunnittelun saralla työstössä olivat asukkaan sähköiset palvelut sekä datan käsittelyn ja PowerBI-raportoinnin kokonaisuudet. Integraatioiden kehitys aloitettiin markkinointikanavat edellä, laskujenvälityspalvelu Strålforsin seuratessa vanavedessä. Kehityssopimuksen seuraajia työstettiin koko allianssin kanssa yhteistyössä, samoin kuin tulevan jatkokehityksen kärjen sisältöä. Asuttamisen toiminnallisuuksia päästiin kouluttamaan tuleville käyttäjille ensimmäistä kertaa. Vauhti oli kovaa, niin kuin käyttöönottojen lähestyessä pitääkin olla!   

Helmikuussa työstettiin kaikkien kehityskumppanien käyttöönottoja ja koulutettiin isoja massoja tulevia käyttäjiä. Hakemusten käsittely monipuolistui uusien näkymien kautta, tarjouskierroksen hallinta saatiin valmiiksi ja näyttöjen kirjaamiselle luotiin oma välilehti. Uuden sopimuksen muodostaminen täydentyi lisäpalveluiden lisäämisellä ja luonnostilalla. Sopimuksen viimeistelyn toiminnallisuus saatiin M-Filesin kanssa kuntoon. Reskontraan saatiin toteutettua viiteaineistojen tuonti pankista sekä suoritusten kohdistus sopimusten tavoitteille. Laskujen ja kohdistusten tilannetta päästiin tarkastelemaan Laskut ja maksut -näkymän kautta. Sopimukselle valmistui erillislaskun tekeminen ja alennuksen antaminen halutusta tavoitteesta määräajaksi. Ensimmäisinä massatoimintoina päästiin kokeilemaan tavoitteiden ja laskujen luontia massana. Kirjanpidon tarvitsemat työkalut alkoivat hahmottua omaan reskontran osioonsa. Erilaiset eräajot tilanteineen tuotiin näkyviin käyttöliittymään autamaan kehitystä ja testaustiimiä työssään. 

Maaliskuussa käyttöönottoprojektit kävivät kuumana. Niiden ohessa keskusteltiin aktiivisesti Kennon ensimmäisen käyttöönotettavan version minimilajuudesta. Eri tahojen projektipäälliköt pääsivät keskustelemaan hyvistä käytännöistä yhteisessä foorumissa. Asumisoikeuden tarjouskierroksen hyväksynnän hallinta toteutettiin osaksi aso-tarjousprosessia. Sopimuksen perumisen mahdollistaminen toi oman lisänsä asuttamiseen. Reskontra laajeni mahdollisuudella kohdistaa kohdistumattomat viitesuoritukset manuaalisesti ja Kelan suoritukset automaattisesti. Sopimusten rästeistä aiheutuvan korkokertymän laskenta ja laskuttaminen massana valmistui, samoin kuin rahapalautuksen muodostaminen palautusaineistoon.

Huhtikuussa saatiin lisävoimaa datasiirtotyöhön Jounin liityttyä tiimiin. Tietosuojan vaikutustenarviointi valmistui ja käyttöönottosopimukset allekirjoitettiin. 24.4. Kennon ylläpito-osio sai käyttäjikseen kiinteistöyhtiöiden henkilöiden lisäksi myös TA:n palveluntarjoajat. Tätä myötä Kennossa oli jo noin 650 käyttäjää! Kennon käyttöliittymään saatiin ylläpitäjäkäyttäjien muokattaviksi kiinteistöyhtiökohtaiset tausta-asetukset. Asukkaiden hallintaa parannettiin varmistamalla, ettei tuplahenkilöitä pääse syntymään. Sopimuksen pysäköintipaikan irtisanominen ja sen peruminen valmistui. Vakuuden käsittely täydentyi vakuussitoumuksen kirjaamisella ja käyttäjien testattavaksi saatiin vesilaskutuksen kokonaisuus sekä vesilaskujen / -palautusten luominen massana. Erilaisia luotuja laskuja pääsi tarkastelemaan Lähtevät laskut -listauksesta, josta myös laskutusaineiston sai muodostettua ja lähetettyä jaeltavaksi asukkaille Stråhlforsin kautta. Asumisoikeusmaksujen automaattinen laskenta saatiin valmiiksi. Lisäksi asumisoikeusmaksujen tarkastelua ja käsittelyä alkoi pohjustaa reskontran uusi lista “Asumisoikeusmaksut”.

Kennon toukokuu oli hektisten käyttöönottoprojektien, rajapintakeskustelujen ja valtavan toiminnallisuuskasan aikaa. Uudet Kennoa käyttävät tahot työllistivät Pandian aspaa, mutta varsin maltillisesti kuitenkin. Uusien käyttäjäryhmien palautteiden perusteella saatiin Kennon ylläpito-osiota viilattua entistä paremmaksi. Asuntojen automaattista markkinointia helpottamaan muodostettiin Kennoon myyntikuvien käsittelyyn tarkoitettu osio. Hakemusten kohdistumista asuntoihin tarkennettiin ja tarjousten käsittely sai viime silauksen mm. tarjouksille automaattisesti nousevien liitteiden muodossa. Sopimuksen luonti sai sähköisen allekirjoituksen rinnalle mahdollisuuden käsitellä manuaalisesti allekirjoitetut sopimukset ja irtisanominen täydentyi saunavuoron ja yksittäisen henkilön irtisanomisella sopimukselta. Reskontrassa oli työstetty valmiiksi yksittäisen sopimuksen vesilaskun muodostus ja kesken kulutusten laskutuskauden vaihtuneiden sopimusten kulutuslukemien käsittely. Kiinteistöyhtiön tausta-asetukset laajenivat viestipohjien hallintaan. Lisäksi testattavaksi pääsi sopimuksella olemassa oleviin maksulajeihin kohdistuvan hyvityksen tekeminen ja hyvityslaskun muodostus.

Kesäkuussa tiimiin saatiin uusia kehittäjiä kehitystä vauhdittamaan. Käyttöönottojen aikatauluja soviteltiin sekä käytiin keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Asukassivujen ja www-sivujen rajapinnat alkoivat rakentua. Käyttöliittymää viilattiin entistä ehommaksi käyttäjien antaman palautteen pohjalta. Kiinteistöhierarkia sai tietotäydennyksiä samoin kuin asuntojen ominaisuudet ja eri näkymien rajaimet. Julkinen vikailmoitus kieliversioineen valmistui nettisivuilla käytettäväksi. Kieliversiointia ulotettiin myös muihin Kennon loppukäyttäjätoiminnallisuuksiin ja ruotsi englannin ohella saatiin käyttöön. Reskontrassa mahdollistui maksujen monipuolisempi kirjaaminen sopimuksille sekä sopimuskohtaisten laskutusasetusten hallinnointi käyttöliittymästä. Kirjanpitoaineiston muodostus valmistui myös. 

Heinä/elokuussa Kennolle tehtiin tietoturva-auditointi, josta saatiin muutamaa kohtuudella korjattavaa poikkeusta lukuunottamatta puhtaat paperit. Viimeinenkin mvp-kehitys saatiin tehtyä ja Kennon mvp-versio luovutettiin testaajien käsiin. Kennoon saatiin uusi Asukkaat -osio, jonka kautta käyttäjä voivat tarkastella asukkaaseen liittyviä eri asioita kootusti, yhden näkymän kautta. Asuttamisen saralla saatiin käyttäjien käyttöön tulostettavia raportteja ja kirjausmahdollisuuksia eri asuttamisen vaiheisiin. Uuden sopimuksen tekeminen ilman hakemus-tarjousprosessia tuotiin saataville ison plussan taakse. Samalla mahdollistettiin Kennon säännöistä poikkeavan viitenumeron syöttö sopimukselle sekä tietojen keruu monipuolisemmin irtisanomislomakkeella. Irtisanomisesta alkoi muodostua automaattisesti huoneistotarkastus Tehtävät -osioon. Myös reskontraa kehitettiin tukemaan paremmin sopimuksen päättymisen tilannetta. Hintojen massakorotukset näkivät päivänvalon, samoin kuin maksutilanteen erilaiset listaukset ja tulosteet.

Syyskuun lopulla Kennon mvp-kokonaisuus hyväksyttiin valmistuneeksi ja TA siirtyi asuttamisen toiminnallisuuksien osalta tuotantokäyttöön. Kenno-tiimi keskittyi paljolti ensimmäisen tuotantokäytön aloituksen tukemiseen ja sieltä nousseiden käyttäjien toiveiden täyttämiseen. Selkeytettiin mvp-kokonaisuuden jälkeisen kehityksen rakennetta ja terminologiaa. Kennon eri osioiden näkymiin tuotiin lisää käyttäjille tarpeellisia tietoja näkyviin ja tiedonhakua helpotettiin käytön kautta tehtyjen havaintojen perusteella. Hakemuslomakkeista tuli kattavasti saavutettavia. Asumisoikeusmaksun käsittelyä ja maksutilannenäkymän sisältöä viilattiin. Reskontrassa mahdollistettiin veloitettavien summien muodostus tavoitteiksi ilman laskujen samanaikaista muodostamista. 

Lokakuussa päästiin taas kääntymään tuotantokäytön sujuvuuden varmistamisesta jatkokehitystoiminnallisuuksien kimppuun. Tiimi vahvistui kahdella uudella kehittäjällä joiden myötä käyttöönotoille tärkeät integraatiot saivat kehitysvoimaa. Kehityskumppanien käyttöönottojen aikataulut lukittuivat, pilottiympäristöjä pystytettiin ja ensimmäisen kehityskumppanien ulkopuolisen tahon käyttöönotto polkaistiin käyntiin. Testauksen helpottamiseksi panostettiin automaatiotestien kehitykseen ja eri virhetilanteiden ymmärtämiseksi käyttöliittymän virheviesteihin. Käyttöliittymään tuotiin lisää tietoa näkyville, esimerkiksi asumisoikeusmaksun muodostuminen näkyi entistä selvemmin Kennon eri osioissa ja rajaimia monipuolistettiin entisestään. Hintojen massatarkistukset mahdollistuivat Maksulajit -osiossa, samoin kuin kirjanpidon tilien hallinta maksulajien taustalla. Maksutilanteen seurantaan tuotiin näkyville muodostetut laskut ja hyvitykset, lisäksi toteutettiin tavoitteen poisto yksittäin tai halutulta aikaväliltä. Uutena tulosteena valmistui kohteen Hinnasto.

Marraskuussa seuraava kehityskumppanien ulkopuolinen organisaatio hyväksyi Kennon tarjouksen. Ohjausryhmän kanssa oli puheissa sekä sopimusten SLA, että tulevien kehitysten priorisoinnin tavat ja läpinäkyvyys jatkokehitykseen. Ylläpitokokonaisuuteen tuotiin valinnat asuntojen sisäänpääsylle ja lemmikitilanteelle. Hakemukset -osio alkoi kehittyä ja sinne tuotiin näkyviin hakemukseen kohdistuneet tarjoukset / tarjouskierrokset omalle välilehdelleen. Hakemuksen käsittely ja luottietotarkistukset lisättiin Asunnot -osion lisäksi myös Hakemukset -osioon. Sopimuksen irtisanomisen tietojen muokkaus mahdollistui, samoin kuin uuden maksulajin ottaminen käyttöön kohteelle ja yritysten verkkolaskutus. Tavoitteen ja laskun poistaminen mahdollistettiin.

Joulukuussa aloitettiin TA:lla siirtyminen reskontran tuotantokäyttöön. Tuotantoon pääsivät myös asuntotietojen siirrot markkinointikanaviin ja nettisivuille. Kenno-tiimissä tekemisen lopettivat yksi testaaja ja kehittäjä, mutta tilalle saatiin heti uudet, innokkaat tekijät. Kenno-käyttäjien määrä lisääntyi roimasti ja ylitti 1000 käyttäjän rajan uusien palveluntarjoajien liittyessä käyttäjien joukkoon. Dataa siirrettiin pilottiympäristöihin testausta ja laadunvarmistusta varten, uusia käyttöönottoja aloiteltiin ja keskusteltiin datan tuottamisesta raportoinnin käyttöön. Toiminnallisuuspuolella toteutettiin käyttäjän asettamien rajainten säilyminen, sekä käyttäjiltä nousseita eri näkymien tieto- ja rajainlisäyksiä. Laajimpana uutena kokonaisuutena tuotantoon saatiin asumisoikeusasuttamisen uudiskohteen tarjouskierros. Hakemuslomaketta ja tarjouskirjeen sisältöä viilattiin. Vakuussitoumuksen käsittely koki isoja muutoksia ja reskontran eri kirjausten poistamismahdollisuuksia laajennettiin.

Vuosi 2023 Kennon parissa oli edeltäjiensä tapaan vauhdikas, työntäyteinen, mielenkiintoinen, antoisa ja opettavainen. Kenno saatiin ensimmäistä kertaa koko laajuudessaan tuotantokäyttöön ja se oli juhlimisen arvoinen asia. Yksi iso rajapyykki tuli saavutettua! Tämä toi tukea myös kuumana käyvälle myyntityölle. Yhdessä tekemisen meininki jatkui vahvana ja sekä  tekeminen että tiedonvaihto hioutuivat entistä tehokkaammiksi ja sujuvammiksi. Kenno-tiimi kiittää nöyrästi kaikkia mukana olleita ja panoksensa Kenno-projektiin antaneita vuodesta 2023, jokaisen teidän panos kehitykseen on ollut tärkeä! Tästä on hyvä jatkaa yhdessä matkaa kohti timanttiseksi kehittyvää Kennoa!

Vuoden viimeiset toiminnallisuudet

Sanna Mattila|2023-12-21T13:00:46+03:0021.12.2023|

Kenno-tiimi ahersi valmiiksi vielä yhden päivityksen ennen vuoden vaihten juhlaputkea. Uusi versio tarjoilee toivottuja lisäyksiä olemassa oleviin toiminnallisuuksiin läpi koko Kennon. Näiden lisäksi on jatkunut työ tuotannon datakorjausten, käyttöliittymäviilausten, automaatiotestien ja auktorisoinnin parissa. 

Ylläpidon tilauksille ja eri tarkastustyypeille (huoneisto-, kunto-, ylläpitotehtävien- sekä tilausten tarkastukset) on tuotu työsuorittajatoimipisteen valintaan näkyviin valikossa olevien toimipisteiden toimialat. Jos toimipisteellä on olemassa palveluliitos, näkyy toimipisteen tiedoissa ensin palvelulliitoksen kategoria ja sen perässä toimipisteelle merkityt toimialat. Kumppanitoimipisteellä on näkyvissä kumppani -tieto, sekä toimipisteelle asetetut toimialat. 

Kuva: Toimialat näkyvissä Tilauksen työsuorittajavalikossa

Asumisoikeuden uudiskohteen kokonaisuus on saanut vielä muutaman lisäyksen. Vastatessaan tarjouskierrokseen, voi hakija halutessaan saada koosteen vastauksistaan omaan sähköpostiinsa. Koosteessa esitetään kaikki kyseiselle hakijalle tarjotut asunnot vastauksineen. Lisäksi Kenno-käyttäjälle on mahdollistettu uudiskohteen tarjouskierroksen raportin tulostus. Raportti toimii muutoin samalla tavalla kuin tavallisen tarjouskierroksen raportti, mutta se pitää sisällään kaikki tarjouskierroksella olleet asunnot, kukin omalla sivullaan. 

Hakemusten Uusi -merkinnän (keltainen pallo + sana Uusi hakemuksen kortilla) näkymistä on hieman muutettu. Jatkossa Uusi -merkintä näkyy vain alle neljä päivää vanhoilla hakemuksilla. Tämän jälkeen merkintä poistuu näkyvistä. 

Reskontran Lähtevät maksut -listaa on tähän versioon viilattu. Jatkossa käyttäjä voi nähdä eri kriteerein rajatun listan yläosasta listalla olevien maksujen yhteissumman. Listaa voi myös rajata sillä tilinumerolla miltä tililtä maksu ollaan maksamassa. Näin saadaan lisää työkaluja eri pankkitilien täsmäyttämiseen. 

Kuva: Lähtevät maksut -listan uusi rajainkenttä ja lähtevien maksujen summaus

Hyvitysten tekeminen on laajentunut koskemaan lukitulla kirjanpidon kaudella olevia tavoitteita. Jatkossa Kennossa voi siis hyvittää minkä tahansa tavoitteen, myös menneisyydessä, lukitulla kaudella olevan. Itse hyvitys kuitenkin kirjautuu aina avoimelle kirjanpitokaudelle. Hyvityksen luonnin yhteydessä annettu päivämäärä “Hyvityksen päivä” määrittelee sen, mille kuukaudelle hyvitys kirjataan, eikä se voi sijaita lukitulla kaudella. Päivämäärä ”Hyvitettävän tavoitteen päivämäärä” puolestaan määrittelee sen, minkä kuun tavoitetta ollaan hyvittämässä. Hyvitettävän tavoitteen päivämäärän pääse syöttämään kun laittaa näkymässä päälle valinnan “Hyvitä suljettua kirjanpitokautta”. Ilman tätä päivämäärää hyvittää Kenno automaattisesti ensimmäisellä avoimella kirjanpitokaudella olevaa tavoitetta.

Kuva: Uudet hyvityksen päivämääräkentät

Sopimuksen Luo uusi / Lasku / Kulut huoneistotarkastukselta -toiminnallisuudella lisätyt kulut ovat niitä, joita voi pidättää vakuudesta tai asumisoikeusmaksusta kyseisten laskujen käsittelyn kautta. Aiemmin kulut ovat näkyneet vain vakuuden ja asumisoikeusmaksun käsittelyn näkymässä. Nyt kulut huoneistotarkastukselta nousevat näkyviin sopimuksen maksutilannenäkymään, haitariin “Kertaluontoiset maksut”. Tästä haitarista, kirjatun kulun rivillä olevasta rastista voi kirjatun kulun myös poistaa sopimukselta. Kenno varmistaa vielä ennen poistoa, että käyttäjä haluaa varmasti kulun sopimukselta poistaa. 

Kuva: Huoneistotarkastuskulujen tarkastelu ja poisto sopimuksen maksutilannenäkymästä

Tämän blogin myötä Kenno-tiimikin alkaa hiljentyä joulun viettoon. Välipäivinä taas tiimi palaa Kennon kehityksen pariin hyvin levänneinä. Seuraavan päivityksen ajankohtaa ei ole vielä lukittu, mutta se tulee olemaan todennäköisesti alkavan vuoden ensimmäisellä kokonaisella viikolla. Päivityksen yhteydessä julkaistaan sitten tuttuun tapaan myös uusi blogikirjoitus. Kenno-tiimi jatkaa tiukkaa kehitystyötä laajentaen Kennoa entistä paremmaksi. Pysyhän siis kuulolla, niin saat ensikädessä tiedon siitä miten Kenno-projekti etenee!

Uudet demoympäristöön julkaistut, käyttöliittymässä näkyvät ominaisuudet:

Yleiset ja ylläpito

 • Toimialat näkyviin Tilauksen ja Kennon eri tarkastusten suorittajataho-valikkoon

Uudisasuttaminen, asumisoikeus

 • Tarjouskierrokseen vastaaminen, hakijalla mahdollisuus saada kooste vastauksestaan sähköpostiinsa
 • Tarjouskierrosraportti ja sen tulostus

Asuttaminen

 • Hakemuksen Uusi -merkinnän toiminta

Reskontra

 • Lähtevät maksut -lista
  • Suodatetulle listalle näkyviin maksujen yhteissumma
  • Tilinumerolla rajaaminen
 • Hyvityksen tekeminen mille tahansa tavoitteelle mahdolliseksi, riippumatta siitä, onko tavoite lukitulla kirjanpitokaudella
 • Kulut huoneistotarkastukselta -ominaisuudella lisättyjen pidätysten poisto
Go to Top