Tietoa Valtteri Renvall

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Valtteri Renvall on luonut 31 artikkelia.

Case KOAS: Lainasalkun riskienhallinta ja ennustaminen

Valtteri Renvall|2023-03-30T16:44:22+03:007.12.2022|

”Pandia auttaa riskienhallinnassa ja voin luottaa siihen, että Pandiassa tieto on oikein.”

KOAS käyttää Pandia Financea joka päivä lainasalkun riskienhallintaan ja taloussuunnitteluun

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö otti Pandia Financen käyttöön vuonna 2019 lainasalkun hallintaan. Katso yllä olevalta videolta KOAS:n talouspäällikkö Riikka Kammosen kokemukset Pandiasta!

Meillä oli tarve järjestelmälle, joka tuntee korkotuki- ja aravalaina maailman. Pandia on kyllä täyttänyt odotukset ja olen ollut tyytyväinen. Riikka Kammonen

Muuttuvassa markkinassa datan laatu ja ennustamisen merkitys korostuu

Korkomarkkinat ovat muuttuneet kuluneen vuoden aikana paljon, ja Financen arvo asiakkaillamme on korostunut entisestään. Pandia Finance on kiinteistöalan lainojen hallinnan markkinajohtaja, ja tarjoaa kattavat työkalut lainasalkun hallintaan, suunnitteluun, ennustamiseen, korkosimulointiin ja raportointiin.

Jos yhtiönne lainasalkun hallinta kaipaa tehostusta, niin otathan yhteyttä Valtteriin (valtteri.renvall@pandia.fi) ja sovitaan tapaaminen! Voit myös lukea lisää Financesta verkkosivuiltamme osoitteesta https://pandia.fi/tuotteet/finance/!

Korot ovat nousseet nopeasti ja tällä on meille iso vaikutus. On siis hienoa, että meillä on ohjelma, jossa voimme etsiä vaihtoehtoja. Riikka Kammonen

Tämän asiakaskokemuksen videon on tuottanut puolueettomasti Trustmary Finland Oy. Lue lisää 

Aravalainojen vuosimaksut 2023 Pandia Financessa

Valtteri Renvall|2022-08-23T14:48:07+03:0023.8.2022|

Pandia Financeen julkaistaan tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2023 – 28.2.2024 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita.

Vuosimaksulainojen muutokset

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2023 – 28.2.2024 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolivälin tienoilla, mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin helpottaakseen budjetointia ja ennustamista. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 15.8.2022 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 7,8 prosenttia. Aravalaina-tyypeissä, joissa vuosimaksu tarkastetaan suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2023 – 28.2.2024 nousevat siis 7,8 % nykyisestä vuosimaksun tasosta (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400-aravalainat). Elokuun 2023 ja helmikuun 2024 vuosimaksulainat ovat siis 7,8 % korkeammat kuin helmikuun 2023 vuosimaksun erä. Joillain aravalainatyypeillä korotus voi olla korkeampikin (+9,3 %).

Aravalainojen korosta

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista päiväkohtaisista arvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5 %-yksikköä, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen keskiarvot 36 kuukauden ajalta muuttuivat tällä kertaa alle 0,5 %-yksikköä, joten aravalainojen korkokatot pysyivät ennallaan. Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Pandia Finance ja korkoennusteet

Kuten aiemmin mainittiin, Aravalainoissa muuttuvana enimmäiskorkona käytettävä viitekorko on Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko, joka painui alle 0 % heinäkuussa 2019 palasi pysyvämmin positiiviselle taas joulukuussa 2021. Vaikka nykyinen valtion obligaatiokorkojen taso on huomattavan korkea verrattuna viime vuosiin, ei korko ole kuitenkaan 36 kuukauden tarkastelujaksolla noussut niin paljoa, että se vaikuttaisi Arava-lainojen korkoon. Koska korkoa määriteltäessä käytetään viimeisen 36 kk liukuvaa keskiarvoa, tarkoittaa tämä Aravalainojen korkojen pysyvän 0 %:ssa ainakin helmikuun 2024 loppuun saakka.

Pandia Finance on ottanut obligaatiokoron kehityksen huomioon lainojen simuloinnissa. Perusoletus simuloitaessa on, että valtion obligaation korkotaso pysyy nykyisellään. Oman ennusteen korkojen kehityksestä pystyy kätevästi luomaan Pandian simuloinnin avulla. Tämä on hyvä työkalu erilaisten rahoitusskenaarioiden luomiseen ja rahoitusriskin hallitsemiseen. Myös budjetointia silmällä pitäen voi olla hyödyllistä muodostaa useampi kuin yksi skenaario korkojen kehityksestä ja sen vaikutuksesta tulokseen tai kassavirtaan.

Pandia Financen käyttämä lähtöoletus 10 vuoden obligaatiokorolle on, että korko pysyy kuluvan kauden keskikoron tasolla (1,45 %, elokuu 2022). Tämänhetkisessä korkomarkkinassa muutokset ovat olleet nopeita ja jopa rajujakin. Muutoksia ja niiden vaikutuksia voidaan kätevästi arvioida Pandia Financen simuloinnin kautta.

Kuluva vuosi toi mukanaan selkeän muutoksen kuluttajahintaindeksiin eli inflaatioon. Kun vuonna 2021 muutos edellisvuoteen oli +1,9 %, on se viimeisimmän Tilastokeskuksen vahvistuksen mukaan +7,8 %. Tämä tarkoittaa, että vuosimaksulainat muuttuvat selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Budjetoinnin ja kassavirtasuunnittelun näkökulmasta tämä kannattaa huomioida aikaisempia vuosia korkeimpina vuosimaksulainojen muutoksina 8/2023 alkaen. Erityisen tärkeää on huomata, että nyt asetettu taso vuosimaksulainoille toimii pohjana myös tulevaisuudessa vuosimaksuille.

Hyödyntämällä Pandia Financen simulaatiota pystyt ennustamaan kuluttajahintaindeksin ja obligaatiokoron avulla millaisia kassavaikutuksia Arava-lainoissa saattaa olla, jos inflaatio jatkaa pidempään nykyisellä vauhdilla.

Yhteenveto ja muutokset Pandiassa

Lopuksi on hyvä vetää yhteen tämän blogin tärkeimmät viestit

  • Vuosimaksujen suuruus nousee 7,8 % alkaen 8/2023 suurimmassa osassa aravalainoja. Joissain Arava-lainatyypeissä vuosimaksujen korotus on jopa 9,3 %.
  • Korotus on hyvä huomioida myös tulevan budjettikauden yli, sillä nyt korotettu taso toimii lähtöarvona vuoden päästä, kun kuluttajahintaindeksiä jälleen tarkistetaan. Korotus on jo nyt merkittävä ja tämä on hyvä huomioida esimerkiksi pidemmän aikavälin kassavirta ym. ennusteissa. Toisin sanoen vuosimaksujen suuruus ei tule todennäköisesti pienenemään tulevaisuudessa. Tätä näkökulmaa ei voi olla korostamatta tarpeeksi.
  • Aravalainojen korko pysyy pääosin nollassa helmikuuhun 2024 saakka (joissain Arava-lainatyypeissä on määritelty korkolattia, joka on yli nollan). Arava-lainojen korkojen nousuun on hyvä varautua, sillä nykyisellä obligaatiokoron kehityksellä Aravalainojen nollakorkojen kausi tulee päättymään tämän hetken ennusteen mukaan maaliskuussa 2024.
  • Vuosimaksulainojen merkittävä korotus yhdessä korkean inflaation kanssa saattaa aiheuttaa merkittävää epävarmuutta budjetoinnissa tänä syksynä. Tätä vasten voi olla hyödyllistä jo pelkästään riskienhallinnan kannalta muodostaa budjetista vaihtoehtoisia versioita erityisesti inflaation ja korkojen osalta.
  • Pandia Financen korkosimulaatio auttaa muodostamaan kokonaiskuvan erilaisilla korkoskenaarioilla, joita voi itse muokata. Tämä antaa hyvän käsityksen rahoitukseen liittyvistä riskeistä tulevalla budjettikaudella ja myös pitkälle sen jälkeenkin.

Vuosimaksumuutos ja korkokatto on nyt päivitetty Pandiaan. Voit käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin ja ennustamisen apuna sekä tehdä analyysejä rahoituksen kehittymisestä.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

  • Timo Tauriala – timo.tauriala@pandia.fi
  • Valtteri Renvall – valtteri.renvall@pandia.fi

Kennon kehitys kiihtyy – katso asiakastarina ja tutustu päivitettyihin nettisivuihin

Valtteri Renvall|2021-09-13T08:50:38+03:0012.9.2021|

Kesä tuli ja meni tuttuun tapaan nopeasti, mutta se ei tarkoittanut, että Kennon kehitys olisi pysähtynyt. Ohjelmistokehityksen ohessa olemme hienosäätäneet Kennon ilmettä, saatoit huomata blogin kuvituksesta muun muassa uuden logon? Jatkossa Kennon kuulumisia on myös helpompi seurata, sillä toimme vihdoin Kennon myös Pandian nettisivuille (vanha kenno.app -sivusto poistetaan vaiheittain käytöstä). Kennon sivuilta löydät tarkempaa tietoa muun muassa Kennon kehitysfilosofiasta, kehitysallianssista ja moduuleista. Käy tutustumassa Kennoon täältä

Nettisivupäivityksen yhteydessä olemme toteuttaneet Trustmaryn kanssa asiakastarinan, jossa kehityskumppanimme Asuntosäätiö kertoo Kennon kehityksestä. Käy kuuntelemassa Asuntosäätiön Kimmo Rintalan ja Jari Torpan ajatuksia täältä.

”Kennon kehityksessä on luotu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen joustavasti. Tämä vaatii modernia järjestelmää”, toteaa asiakastarinassa Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala.

Kehityksen saralla tiimimme on kesän aikana saanut valmiiksi yli kuusikymmentä(!) uutta toiminnallisuutta, joista suurimpana uutena kokonaisuutena on Kennon mobiiliapplikaatio, jolla voi suorittaa tarkastuksia offline-tilassa. Applikaatio on toiminnallisuuksiltaan pääosin valmis, mutta sen julkaisu App storeen ja Play kauppaan on vielä työn alla. Muita kesän kehitysaskeleita ovat muun muassa Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palvelu integraatio sekä Pandia Investment PTS-tietojen tuonti Kennoon. Jos PTS- ja korjaussuunnittelu on ajankohtainen aihe organisaatiossasi, niin nyt on erinomainen hetki valmistautua tulevaan kehittämällä korjaustoimintaa Pandia Investmentin avulla! Investment on myös oiva ensiaskel kohti Kennon käyttöönottoa.

Kenno etenee siis vauhdilla eteenpäin! Syksyn aikana asuttamisen kehitys kiihtyy ja loppusyksystä on mahdollisuus nähdä jo pitkälle kehitetty asuttamisen versio. Jos haluat syksyn aikana nähdä tulevaisuuden asuttamisen työkaluja Kennon demoympäristössä tapahtuvan esittelyn muodossa niin otathan yhteyttä lähettämällä meiliä Valtterille (valtteri.renvall@pandia.fi), tai jättämällä yhteystietosi demoa varten alla olevasta napista.

Hyvää syksyä kaikille Kennon seuraajille!

Case Asuntosäätiö: Kiinteistöalan uusi toiminnanohjausjärjestelmä Kenno

Valtteri Renvall|2022-05-02T15:45:54+03:0010.9.2021|

”Tässä on ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kehittämään uutta järjestelmää. Markkinoilla ei ollut suoraan tarpeitamme täyttävää ratkaisua, mutta yksin meillä ei olisi ollut mahdollisuutta tällaiseen kehittämiseen.”

Kiinteistöalan uusi toiminnanohjausjärjestelmä Kenno syntyy allianssimallilla – ”Yhdessä tehdään ja hyvä tulee”

Kiinteistöalalle on jo pitkään kaivattu uusia toiminnanohjaukseen keskittyviä ratkaisuja. Pandia, Asuntosäätiö, Y-Säätiö ja TA-Yhtiöt ovat parhaillaan kehittämässä uutta Kenno-nimeä kantavaa alustaa, jonka tavoitteena on hoitaa toiminnanohjauksen keskeiset prosessit sujuvasti. Koska kehittäjinä on suuria asuntojen omistajatahoja, on kehityksen tukena laaja ammattitaito ja osaaminen.

Kennosta on tarkoitus tehdä ketterä ja mahdollisimman joustava järjestelmä, joka kehittyy käyttäjiensä tarpeiden mukana. Tärkeää on myös se, että järjestelmä on helposti integroitavissa muihin ulkoisiin järjestelmiin ja palveluihin.

Kennon kehityksessä on luotu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen joustavasti. Tämä vaatii modernia järjestelmää, toteaa Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala.

Useamman eri toimijan allianssimalli on ollut kokonaisuutena hyvin toimiva.

– Kehitystyötä tehdään yhdessä TA-Yhtiöiden, Y-Säätiön ja Asuntosäätiön kanssa. Pandia toimii kehittäjänä. Koimme, että tässä on ainutlaatuinen tilaisuus lähteä kehittämään uutta järjestelmää. Markkinoilla ei ollut suoraan meidän tarpeitamme täyttävää ratkaisua, mutta yksin meillä ei olisi ollut mahdollisuutta tällaiseen kehittämiseen. Meitä on ollut tässä melko tasavahvat kumppanit tekemässä, Rintala toteaa.

Toimivat ratkaisut koko alalle

Kolmen samanlaista liiketoimintaa harjoittavan tahon yhteistyöstä on ollut merkittävää etua järjestelmän ja sen erilaisten ominaisuuksien suunnittelussa.

Ehkä meistä kolmesta toimijasta löytyy sellainen vahvuus yhdessä, sillä onhan kyse suurista asuntojen omistajatahoista Suomessa. Meillä on laajaa asiantuntemusta eri taloista käytettävissä, joten saamme varmasti rakennettua hyvät ratkaisut koko alalle, sanoo Asuntosäätiön kehityspäällikkö Jari Torppa.

Allianssimalli vaatii luottamusta

Kehitystyö on tällä hetkellä siinä pisteessä, että huoltokirja-toiminnallisuudet on saatu valmiiksi ja niiden käyttöönotto on jo lähtökuopissaan. Seuraavaksi on tarkoitus kehittää asuttamisen, myynnin ja reskontran toiminnallisuuksia.

– Tällainen allianssimalli vaatii kaikilta osapuolilta luottamusta, koska työpajoissa ja kehittämisessä ylipäänsä joudumme jakamaan toistemme asioita ja etsimään niihin yhdessä parhaat ratkaisut. Yhdessä tehdään ja hyvä tulee, Torppa hymyilee.

Tämän asiakaskokemuksen on tuottanut puolueettomasti Trustmary Finland Oy. Lue lisää 

Aravalainojen vuosimaksut 2022 Pandia Financessa

Valtteri Renvall|2021-08-19T10:45:03+03:0019.8.2021|

Pandia Financeen julkaistaan tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2022 – 28.2.2023 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita.

Vuosimaksulainojen muutokset

Pandia Financeen julkaistaan tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2022 – 28.2.2023 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolissa välin mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin helpottaakseen budjetointia ja ennustamista. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 13.8.2021 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 1,9 prosenttia (Linkki) Aravalaina-tyypeissä, joissa vuosimaksu tarkastuu suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2022 – 28.2.2023 nousevat siis 1,9 % nykyisestä (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400 -aravalainat).

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista kuukausikeskiarvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5 %-yksikköä, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen kuukausikeskiarvot 36 kuukauden ajalta muuttuivat tällä kertaa yli 0,5 %-yksikköä, joten aravalainojen korkokatot laskivat yleisimmissä Aravalaina-tyypeissä 0,0 %:iin (ennen 0,54 %). Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Pandia Finance ja korkoennusteet

Kuten aiemmin mainittiin, Aravalainoissa muuttuvana enimmäiskorkona käytettävä viitekorko on Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko, joka painui alle 0 % heinäkuussa 2019. Koska korkoa määriteltäessä käytetään viimeisen 36 kk liukuvaa keskiarvoa, tarkoittaa tämä Aravalainojen korkojen tippuvan 0 %:iin maaliskuusta 2022 eteenpäin oletuksella, että obligaatiomarkkinat pysyvät nykyisellä tasolla. Aravalainojen nollakorko (1.3.2022 alkaen) on hyvä huomioida ennusteita tehdessä. Pandia Finance on ottanut obligaatiokoron kehityksen huomioon lainojen simuloinnissa. Perusoletus on, että valtion obligaation korkotaso pysyy nykyisellään. Oman ennusteen korkojen kehityksestä pystyy kätevästi luomaan Pandian simuloinnin avulla. Tämä on hyvä työkalu erilaisten rahoitusskenaarioiden luomiseen ja rahoitusriskin hallitsemiseen.

Pandia Financen käyttämä lähtöoletus 10 vuoden obligaatiokorolle on, että korko pysyy viimeisen vahvistetun korkopisteen tasolla (-0,22 %, elokuu 2021). Tämänhetkinen korkomarkkina on historiallisesti hyvin poikkeuksellinen, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Muutoksia ja niiden vaikutuksia voidaan kätevästi arvioida Pandian simuloinnin kautta. Aravalainojen korkotason tippuminen 0 %:iin oli tiedossa jo vuosi sitten. Tämä vuosi toi kuitenkin mukanaan selkeän muutoksen kuluttajahintaindeksiin (inflaatio). Kun vuonna 2020 muutos oli +0,6 %, on se viimeisimmän Tilastokeskuksen vahvistuksen mukaan +1,9 %. Tämä tarkoittaa, että vuosimaksulainat muuttuvat selvästi enemmän kuin muutamana aikaisempana vuotena. Budjetoinnin ja kassavirtasuunnittelun näkökulmasta tämä kannattaa huomioida aikaisempia vuosia korkeimpina vuosimaksulainojen muutoksina 8/2022 alkaen. Hyödyntämällä Pandia Financen simulaatiota pystyt ennustamaan kuluttajahintaindeksin ja obligaatiokoron avulla millaisia kassavaikutuksia Arava-lainoissa saattaa olla, jos inflaatio jatkaa pidempään nykyisellä vauhdilla.

Muutokset Pandiassa

Vuosimaksumuutos ja korkokatto päivitetään Pandia Financeen tämän viikon aikana ja voit tarkastella aravalainojen päivittyneitä vuosimaksuja. Voit käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin ja ennustamisen apuna.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

  • Timo Tauriala – timo.tauriala@pandia.fi
  • Valtteri Renvall – valtteri.renvall@pandia.fi

Budjetoinnin kehittäminen Kruunuasunnoilla

Valtteri Renvall|2021-04-19T12:00:03+03:0019.4.2021|

”Olemme olleet todella tyytyväisiä siihen toteutukseen, minkä Pandia teki tähän uuteen versioon.”

Pandia Budgeting mahdollistaa kiinteistökohtaisen budjetoinnin

Kiinteistöyhtiö Kruunuasunnot otti Pandia Budgeting -työkalun käyttöönsä ensimmäisen kerran pari vuotta sitten ison fuusion yhteydessä. Vuosi sitten mahdolliseksi tullut kiinteistökohtainen budjetin jakaminen on ollut erittäin tervetullut ominaisuus. Tämä helpottaa esimerkiksi uudiskohteiden budjetointia huomattavasti.

Ennen budjetointityökalun käyttöönottoa Pandia oli Kruunuasunnoille ennestään tuttu toimija. Kiinteistöalalla oli yleisesti tiedossa se, että Pandian ratkaisut ovat hyvin räätälöitävissä. Juuri räätälöitävyys oli yksi niistä syistä, joiden perusteella Kruunuasunnot Pandiaan päätyi.

– Pandia otettiin meillä käyttöön sellaisella tilanteessa, jossa Kruunuasunnot Oy:hyn oli juuri fuusioitu noin 50 uutta kiinteistökohdetta, muistelee talouspäällikkö Nina-Maria Pulli.

Kiinteistökohtainen budjetointi oli toivottu uudistus

Kruunuasuntojen taloutta seurataan käytännössä kuukausitasolla. Kuukausittaisiin toimenpiteisiin kuuluu kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiökohtainen budjetointi ja niiden muodostaman kokonaisuuden yhdistäminen koko yhtiön budjetiksi.

– Pandia Budgeting otettiin meillä käyttöön kaksi vuotta sitten. Vuosi sitten siihen tuli sellainen uusi päivitys, joka mahdollistaa budjetin kuukausittaisen jakamisen myös kiinteistökohteille. Tätä me olimme nimenomaan toivoneet. Olemme olleet todella tyytyväisiä siihen toteutukseen, minkä Pandia teki tähän uuteen versioon, Pulli kiittelee.

Järjestelmä toimii myös jatkossa

Viime vuosina Kruunuasunnoilla on ollut rakenteilla useita uudiskohteita. Uudiskohteet valmistuvat tyypillisesti kesken vuoden ja budjetointi on aloitettava valmistumishetkestä.

– Nyt me tiedämme, että meillä on sellainen järjestelmä, jota voimme käyttää myös jatkossa, Pulli kiteyttää.

Juuri tällaisessa tilanteessa olemme tarvinneet sitä kohdekohtaista kuukausijakoa sinne budjettiin. Nyt tässä uudessa versiossa sellainen on, Pulli sanoo.

Tämän asiakaskokemuksen on tuottanut puolueettomasti Trustmary Finland Oy.

Lue lisää 

Aravalainojen vuosimaksut 2021 Pandia Financessa

Valtteri Renvall|2020-09-01T09:56:29+03:0024.8.2020|

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2021 – 28.2.2022 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita.

Vuosimaksulainojen muutokset

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2021 – 28.2.2022 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolissa välin mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin helpottaakseen budjetointia ja ennustamista. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 14.8.2020 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 0,6 prosenttia (Linkki). Aravalainatyypeissä joissa vuosimaksu tarkastuu suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2021 – 28.2.2022 nousevat siis 0,6% nykyisestä (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400 -aravalainat).

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista kuukausikeskiarvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5%-yksikköä, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen kuukausikeskiarvot 36 kuukauden ajalta eivät ole muuttuneet yli 0,5%- yksikköä joten aravalainojen korkokatot pysyvät näiltä osin samana. Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Pandia Finance ja korkoennusteet

Kuten aiemmin mainittiin, Aravalainoissa muuttuvana enimmäiskorkona käytettävä viitekorko on Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko, joka painui alle 0 % heinäkuussa 2019. Koska korkoa määriteltäessä käytetään viimeisen 36 kk liukuvaa keskiarvoa, tarkoittaa tämä Aravalainojen korkojen tippuvan 0 %:iin maaliskuusta 2022 eteenpäin oletuksella, että valitoiden obligaatiomarkkinat pysyvät nykyisellä tasolla. Aravalainojen nollakorko on hyvä huomioida ennusteita tehdessä erityisesti vuodesta 2022 eteenpäin. Pandia Finance on ottanut obligaatiokoron kehityksen huomioon lainojen simuloinnissa. Perusoletus on, että obligaation korkotaso pysyy nykyisellään. Oman ennusteen korkojen kehityksestä pystyy myös luomaan Pandian simuloinnin avulla. Tämä on hyvä työkalu erilaisten rahoitusskenaarioiden luomiseen ja oman rahoitusriskin hallitsemiseen.

Pandia Financen käyttämä lähtöoletus 10 vuoden obligaatiokorolle on, että korko pysyy viimeisen vahvistetun korkopisteen tasolla (-0,26 %, elokuu 2020). Tämän hetkiset korkomarkkinat ovat historiallisesti hyvin poikkeukselliset, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Muutoksia ja niiden vaikutuksia voidaan kätevästi arvioida Pandian simuloinnin kautta.

Muutokset Pandiassa

Vuosimaksumuutos ja korkokatto päivitettiin Pandia Financeen sunnuntaina 23.8.2020 ja voit tarkastella aravalainojen päivittyneitä vuosimaksuja. Voit käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin ja ennustamisen apuna. Ota yhteyttä jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

Taloussuunnittelu ja toiminnan automatisointi Oulun Sivakalla

Valtteri Renvall|2020-06-16T16:56:47+03:0016.6.2020|

”Pandian osalta täytyy nostaa hattua siitä, että he ovat kyllä ainoita ohjelmistotaloja, jotka ovat lunastaneet lupauksensa joka välissä.”

”Toiveitamme on aina kuunneltu”

Sivakka on Oulun kaupungin omistama vuokratalokonserni, joka omistaa tällä hetkellä noin 8 300 vuokra-asuntoa. Pandian ohjelmistotyökalujen avulla Sivakka on voinut automatisoida moni työvaiheita ja säästää yleiseen taloushallintoon käytettävää aikaa. Ratkaisuja on kehitetty yhdessä Sivakan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Sivakka vastaa omistamiensa asuntojen vuokraamisesta, isännöinnistä, kunnossapidosta ja rakennuttamisesta. Konserni työllistää yhteensä noin 45 henkilöä.

Lainasalkussamme on noin 150 erillistä lainaa ja lainapääomaa on yli 200 miljoonaa, jolloin rahoituksen suunnittelu ja rahoitukseen liittyvä riskienhallinta on erittäin tärkeä osa vuosisuunnitteluamme, painottaa toimitusjohtaja Raimo Hätälä.

Toinen merkittävä seikka on korjausrakentaminen. Korjaamiseen käytetään vuosittain noin 15 miljoonaa euroa. Sielläkin liikkuvat siis suuret rahavirrat, Hätälä jatkaa.

Pandia täytti kaikki odotukset

Lainaohjelman ja budjetoinnin osalta Sivakka käytti aiemmin sellaisia järjestelmiä, joita ohjelmatoimittajat eivät olleet enää toviin kehittäneet. Sen vuoksi ne eivät täysin vastanneet kaikkia Sivakan tarpeita.

Päädyimme vaihtamaan Pandiaan, koska Pandian ratkaisut täyttivät kaikki odotuksemme laina- ja budjettiohjelman osalta, muistelee talouspäällikkö Päivi Huhtela.

Tällä hetkellä käytössämme on Pandia Finance lainasalkun hallintaan, Pandia Investment PTS:n hallintaan ja Pandia Budgeting budjetointiin, Hätälä summaa.

Ennen Pandian ratkaisujen käyttöönottoa Sivakan tavoitteena oli pyrkiä automatisoimaan työvaiheita ja sitä kautta säästämään aikaa.

Siinä olemme Pandian avulla onnistuneet, Huhtela toteaa.

Ratkaisuja kehitetään yhdessä Sivakan tarpeiden pohjalta

Yhteistyö Pandian kanssa on ollut hyvin mielekästä ja toimivaa. Käyttöönoton yhteydessä esiin nousseet haasteet saatiin ratkottua hyvin nopeasti.

Pandian osalta täytyy nostaa hattua siitä, että he ovat kyllä ainoita ohjelmistotaloja, jotka ovat lunastaneet lupauksensa joka välissä, Hätälä kiittelee.

Toiveitamme on aina kuunneltu ja ratkaisuja kehitetty yhdessä meidän tarpeitamme ajatellen. Pandialta on löytynyt aina intoa ja halua kehittää ohjelmaa, Huhtela jatkaa.

Kyllä me aika tyytyväisiä asiakkaita olemme olleet, Hätälä hymyilee.

Tämän asiakaskokemuksen on tuottanut puolueettomasti Trustmary Finland Oy.

Lue lisää 

Avoin hakemus. Haemme jatkuvasti lisää kykyjä tiimiimme!

Valtteri Renvall|2020-04-09T10:53:15+03:0014.1.2020|

Etsimme jatkuvasti osaavia ja kehittymishaluisia ihmisiä alati kasvavaan joukkoomme! Pandialla pääset kehittämään pitkäjänteisesti Pandian SaaS-tuotteita, joilla on vuodesta 2007 lähtien hallinnoitu satojen tuhansien asuntojen taloutta.

Vaikka meillä ei olisi juuri tällä hetkellä sinulle sopivaa työtehtävää avoinna, niin lähetä meille avoin hakemus! Olemme aina kiinnostuneita ihmisistä, joilla on halu oppia uutta ja kehittyä oman alansa rautaiseksi ammattilaiseksi.

Tuemme kehitystäsi monin eri tavoin (koulutukset, konferenssit, kirjallisuus…), ja panostamme kaikkien tekijöidemme viihtyvyyteen. Pandialla käytössäsi on mm.  aamupalaetu, liikuntasetelit, yhteiset tapahtumat, kattava terveydenhuolto ja parhaat työkaverit!

Pandia on tuotealueillaan markkinajohtaja ja vakavarainen yritys, jossa olemme alusta alkaen pitäneet kiinni pienen ja mutkattoman firman kulttuurista ja ilmapiiristä.

Lähetä avoin hakemus, seuraa avautuvia tehtäviämme ja löydä paikkasi Pandialla!

Hae nyt!

Täytä lomake alla ja liitä ansioluettelosi. Voit myös lähettää hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen rekry (at) pandia.fi.

Pandia Oy lyhyesti

Pandia on kiinteistöalan ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt ohjelmistoyritys. Kehitämme omia SaaS-tuotteitamme rahoituksen ja investointien hallintaan sekä budjetointiin ja johdon raportointiin. Rahoituksen hallinnan tuotteellamme (Pandia Finance) hallinnoidaan reilusti yli 10 miljardin euron lainapääomia ja olemme alan markkinajohtaja. Pandia on avainhenkilöiden omistama ja täyttää tänä kesänä 13 vuotta.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Vuosimaksulainojen muutokset Pandiassa

Valtteri Renvall|2020-09-01T09:57:30+03:006.9.2019|

Tilastokeskus julkaisi 14.8.2019 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen joka oli 0,8 prosenttia.

Vuosimaksulainojen muutokset 

Pandia Financeen julkaistiin tällä viikolla vuosimaksu- eli aravalainojen 1.3.2020 – 28.2.2021 kauden vuosimaksuihin vaikuttavia laskentaperusteita. Valtiokonttori on perinteisesti ilmoittanut vuosimaksulainojen muutokset lokakuun puolissa välin mutta koska laskentaperusteita on jo nyt tiedossa, olemme päivittäneet Pandian laskennan näiltä osin. Aravalainojen vuosimaksujen kehitys on laajalti riippuvainen kuluttajahintojen vuosimuutoksesta. Tilastokeskus julkaisi 14.8.2019 heinäkuun kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen, joka oli 0,8 prosenttia (linkki). Aravalainatyypeissä joissa vuosimaksu tarkastuu suoraan kuluttajahintaindeksin mukaan vuosimaksut kaudelle 1.3.2020 – 28.2.2021 nousevat siis 0,8% nykyisestä (mm. 1300, 1310, 1304 ja 1400 -aravalainat).

Vuosimaksulainojen viitekorko määrittyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiokoroille laskemista kuukausikeskiarvoista heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta. Jos viitekorko nousee tai laskee yli 0,5%, useiden aravalainojen korkokatto muuttuu vastaavasti. Valtion 10 vuoden obligaatiokorkojen kuukausikeskiarvot 36 kuukauden ajalta eivät ole muuttuneet yli 0,5% joten aravalainojen korkokatot pysyvät näiltä osin samana. Valtiokonttori ilmoittaa myöhemmin syksyllä mahdolliset senttimuutokset ja poikkeukselliset erät, jotka saamme tuolloin päivitettyä Pandiaan.

Muutokset Pandiassa

Kun huomaat Pandia Financesi päivittyneen versoon 8.6 voit tarkastella aravalainojen päivittyneitä vuosimaksuja ja käyttää uusinta mahdollista tietoa muun muassa budjetoinnin apuna. Ota yhteyttä jos haluat lisätietoja Pandia Financen hyödyntämisestä rahoituksenhallinnassa!

Ystävällisin terveisin,
Pandian tuki

Go to Top