Jälkilaskelmassa erotellaan ARA:n tukemaan vuokraustoimintaan kuuluvat tuotot ja kulut tasausryhmäkohtaisiin salkkuihin. ARA:n tukemasta osuudesta täytetään tarkempi erittely. Vapaa-rahoitteinen osuus jaetaan omaan salkkuun, joka näytetään jälkilaskelmassa yhteisötason tiedoissa.

Automatisoinnin kannalta tämä onnistuu helpoiten, kun kohteet on kustannuspaikoitettu ja ne on jaettu tasausryhmäkohtaisiin salkkuhin. Tällöin kohteiden niputtaminen ja lukujen summaus tasausryhmä-kohtaisesti (ml. vapaarahoitteinen osuus) onnistuu helposti salkkujen tilikohtaisista summista. Kohteen siirtymä salkusta toiseen kannattaa, ja ARA:n mukaan myös tulee tehdä tilikauden päätteeksi.

Haasteeksi saattaa muodostua ARA-kohteiden osana olevat, tuettuun kantaan kuulumattomat liiketilat. Jotta omakustannevuokraperiaatteen toteutuminen voidaan varmistaa, tulisi ARA:n mukaan nämä jakaa omaksi kustannuspaikaksi, jonne suorat tuotot ja kulut kirjataan sellaisenaan ja kiinteistön yleiset kulut jyvitetään laskennallisesti kohteen kustannuspaikalta. Tällöin itse kohde kuuluu ARA:n tukemaan salkkuun ja liiketilan tuotot ja kulut voidaan kohdistaa vapaarahoitteiseen salkkuun.

Jälkilaskelma kootaan vain yhtiöistä, jotka perivät vuokran asukkaalta. Jos yhtiöllä on vuokraus-toimintaan kuuluvia tytäryhtiöitä (As Oy:t ja keskinäiset Koy:t), tulee näille maksetut vastikkeet kirjata emon kirjanpidossa kohteen kustannus-paikalle, jotta ne voidaan kohdistaa tiettyyn tasausryhmään tai vapaarahoitteiseen salkkuun. Kannattaa huomioida, että jos tytäryhtiön kiinteistössä on tuettua ja vapaarahoitteista toimintaa tulee vapaarahoitteinen osuus jakaa myös omalle kustannuspaikalleen.

Automatisoinnin kannalta hoitovastikkeet ja rahoitusvastikkeet kannattaa myös kirjata kumpikin eri kirjanpidon tilille. Uudessa ARA:n jälkilaskelma-mallissa (15.3.2018) on vastikkeille omat rivinsä.


Oppaan tiedot on kerätty muun muassa ARAn verkkosivuilta ja yksityiskohtia on lisäksi tarkennettu suoraan ARA:n edustajien kanssa.

Jos haluat koko oppaan käyttöösi whitepaper-muodossa (pdf), niin pyydäthän sitä meiltä sähköpostitse (contact (at) pandia.fi) tai soita meille (010 504 1400), niin lähetämme sen sinulle.

Autamme mielellämme muutenkin raportoinnin toteuttamisessa. Pandian ohjelmistojen ja asiantuntijoiden avulla raportointi voidaan helposti jopa automatisoida kokonaan!