Laskelman tulee muodostaa yli-/alijäämää kunkin tasausryhmän kolmesta kategoriasta: Hoitokuluista, pääomakuluista ja varautumisesta.

Jos vuokrien keräys on jaettu kirjanpitoon kahdelle tilille, tällöin pääomakulujen yli-/alijäämä on aina alijäämäinen ja hoitokulujen osuus on ylijäämäinen, mutta summattuna varautumiseen niistä tulee tasausryhmän kokonaisjäämä.

Jälkilaskelman pohjaluvuksi tulisi selvittää tasausryhmäkohtainen varautuminen. Jos tasausryhmäkohtainen varautuminen on hankala selvittää, tulisi varautumisen pohjalukuna käyttää taseen rahoitus-ylijäämää. Tilanteissa, joissa tätä lukua ei voida käyttää tasausryhmäkohtaisen varautumisen pohja-arvona, tulee rahoitusylijäämä jakaa laskennallisesti tasausryhmäkohtaiseen varautumiseen ja investointien alkusaldoksi.

Yhteisötason tiedot

Tasausryhmäkohtaisten laskelmien yhteenlasketut kumulatiiviset yli-/alijäämät tulevat yhteisötason laskelman Rahoitusjäämä-kategoriaan riville ”Omakustannevuokraustoiminnan kumulatiivinen jäämä”. Vapaarahoitteinen osuus tulee yhteisötason laskelmaan kategoriaan ”Muu vuokraustoiminta”.

Yhteisön muu toiminta (kuten ulkopuolelle myydyt palvelut jne) tulee kategoriaan ”Muu yhteisön toiminta”, jotta muu toiminta olisi helposti eriteltävissä vuokraustoiminnasta. Yleensä muun toiminnan tuotot löytyvät helposti kirjanpidosta, mutta kulujen kohdistaminen voi olla haastavaa. Kannattaakin harkita muun toiminnan tuottojen ja kulujen jakamista omalle kustannuspaikaille tai eri tileille. Tällöin tilikauden aikana tulleet tuotot ja kulut voidaan summata ja kohdistaa suoraan omille riveilleen jälkilaskelmassa.

Investointien rahoitus -kategoriaan kerätään lainarahalla ja omistajan pääomalla rahoitetut kokonaisuudet, kuten perusparannukset (joita ei rahoiteta varautumisesta) tai uudistuotanto. Nämä ovat yleensä kirjattu suoraan taseeseen. Näistä vienneistä tulee aktivointien, lyhennysten ja nostojen tyyliin eliminoida pois ne viennit, jotka eivät ole kassavaikutteisia; yksi esimerkki on poistot. Käytän-nössä tähän kategoriaan tulee kaikki uudisrakentami-seen liittyvät kulut, perusparannukseen liittyvät kulut (joita ei rahoiteta varautumisella), avustukset ja perusparannus- ja uudisrakentamiseen liittyvien lainojen nostot. Huom! näiden lainojen lyhennykset ja korot näytetään kohteen tasausryhmäkohtaisessa laskennassa.

Viimeinen ryhmä ”Muut rahoitukseen vaikuttavat tapahtumat” koostaa kaikki loput kassavirta-tapahtumat, kuten saadut ennakot ja maksetut ennakkomaksut, vakuusmaksut jne. Nämä ovat yleensä taseen tilejä. Taseen kassavaikutteisten tapahtumien tietojen keräämistä helpottamaan kannatta harkita kirjanpitoon uuden omaa ryhmit-telytason / tositelajin lisäämistä, jolloin ne löytyvät huomattavasti helpommin.

Täsmäyttäminen taseeseen

Kun raportille on kerätty kaikki yhtiön kassa-tapahtumat, raportti voidaan täsmäyttää yhtiön taseeseen rahoitusvastikelaskelman tyyliin. Täsmäytys tehdään taseen lukuja vasten kaavalla:

Rahoitusomaisuus + Seuraavan tilikauden lyhennykset – Lyhytaikainen vieras pääoma = Laskelman yli-/alijäämä


Oppaan tiedot on kerätty muun muassa ARA:n verkkosivuilta ja yksityiskohtia on lisäksi tarkennettu suoraan ARA:n edustajien kanssa.

Jos haluat koko oppaan käyttöösi whitepaper-muodossa (pdf), niin pyydäthän sitä meiltä sähköpostitse (contact (at) pandia.fi) tai soita meille (010 504 1400), niin lähetämme sen sinulle.

Autamme mielellämme muutenkin raportoinnin toteuttamisessa. Pandian ohjelmistojen ja asiantuntijoiden avulla raportointi voidaan helposti jopa automatisoida kokonaan!