Tilastokeskus on julkaissut 14.8.2018 kuluttajahintojen vuosimuutoksen, joka oli heinäkuussa 1,4 prosenttia suurempi vuoden 2017 heinäkuun arvoon verrattuna. 

Yleistä Valtiokonttorin lainaehdoista

Aravalainojen vuosimaksukausi alkaa vuosittain maaliskuun alussa ja Valtiokonttori vahvistaa tulevan kauden aravalainojen korot tyypillisesti syys-lokakuussa. Valtiokonttori julkaisee tällöin aravalainojen lainaehtojen mukaiset vuosimaksujen ja korkojen suuruudet uusille ja vanhoille vuosimaksulainoille sekä muille aravalainoille (linkki VK:n sivulle). Vuonna 2018 julkaistavat vuosimaksulainojen muutokset tulevat voimaan 1.3.2019.

Suurimmat muutokset vuosimaksulainojen lainaehtoihin määräytyvät kuluttajahintaindeksin heinäkuun vuosimuutoksen ja valtion 10 vuoden obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvon muutoksen mukaan. Obligaatiokoron keskiarvon muutos vaikuttaa aravalainojen korkokattoon. Muutoksen ollessa alle 0,5% edellisestä muutoksesta korkokatto pysyy ennallaan. Näiden lisäksi Valtiokonttori voi määrittää osalle aravalainoista lisäkorotusprosentteja, jotka julkaistaan Valtiokonttorin vahvistuksen yhteydessä.

Valtiokonttorin vuosimaksulainat jakaantuvat ennen 1.3.2003 myönnettyyn vanhaan kantaan ja 1.3.2003 lähtien myönnettyyn uuteen kantaan. Uuden kannan viitekoron korkokatto määräytyy edellämainitun valtion 10 vuoden obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvon muutoksen mukaan. Vanhan aravalainakannan korko on kuluttajahintaindeksin muutos lisättynä lainatyypistä riippuvalla lisäprosenttiosuudella.

Valtiokonttorin aravalainojen tiedossa olevat muutokset

Tilastokeskus on julkaissut 14.8.2018 kuluttajahintojen vuosimuutoksen, joka oli heinäkuussa 1,4 prosenttia suurempi vuoden 2017 heinäkuun arvoon verrattuna. Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Julkaistulla kuluttajahintaindeksin muutoksella on suora vaikutus aravalainojen vuosimaksulainojen vuosimaksun suuruuteen. Tämä siis tarkoittaa, että vuosimaksulainojen vuosimaksun suuruus nousee 1,4% alkaen 1.3.2019. Ensimmäinen 1,4% korkeampi vuosimaksu maksetaan Valtiokonttorille 31.8.2019.

Valtion 10 vuoden obligaatiokoron kolmen vuoden keskiarvo on myös jo tiedossa. Obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvo on 0,562%. Edellisen kerran korkokatto on muuttunut 2017, joten muutos lasketaan vuoden 2017 obligaatiokoron 3 vuoden keskiarvoon nähden, joka oli 0,624%. Koska muutos on alle 0,5%, tämä siis tarkoittaa, että aravalainojen korkokatto ei muutu, jolloin korot pysyvät nykyisellä tasolla.

Käytännössä muutokset tarkoittavat, että Valtiokonttorin vuosimaksulainojen vuosimaksut kasvavat 0,95% vuoden 2018 vuosimaksuihin nähden. Esimerkiksi jos vuoden 2018 vuosimaksulainojen korkojen ja lyhennysten yhteenlaskettu summa on ollut 100 000,00€, vuonna 2019 vuosimaksujen suuruus tulee olemaan 100 951,12€. Korkokaton pysyessä samana muutos kohdistuu lyhennyksiin.

Muutokset Pandia Financessa

Pandia Finance -rahoituksenhallintaohjelma tukee kaikkia yleisimpiä aravalainatyyppejä, joten aravalainasalkun syöttäminen palveluun onnistuu helposti. Aravamatematiikan parametrit, kuten julkaistu kuluttajahintaindeksi sekä obligaatiolainojen keskikorko päivittyvät Pandia Financeen reaaliaikaisesti. Pandian laskenta päivittää tulevat korko- ja kokonaislyhennykset lainakantaan automaattisesti mikä mahdollistaa täsmälliset korkoanalyysit, korkosuojauksien suunnittelun sekä pääoman käytön optimoinnin.

Pandia Financen automatisoidun laskennan avulla tieto tulevasta aravalainojen korkotasosta ja vuosimaksun suuruudesta kaudella 1.3.2019 – 29.2.2020 on käyttäjien hyödynnettävissä jo nyt. Valtiokonttorin mahdollisesti ilmoittamat lisä- ja senttikorotukset sekä muut muutokset päivitetään Pandiaan ilmoitusten myötä.