Kiinteistöalan uuden toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu sai alkusysäyksen kesällä 2019 kun neljä kiinteistöalan toimijaa, TA-Yhtiöt, Y-Säätiö, Asuntosäätiö ja Pandia Oy polkaisivat yhteishankkeen käyntiin. Hankkeen tavoitteena on luoda rajapinnoiltaan avoin työkalu, jonka avulla kiinteistöjen ylläpito ja asukkaiden palveleminen hyvän asukaskokemuksen aikaansaamiseksi on entistä helpompaa.

 

Pyrkimys on monimuotoiseen ja läpinäkyvään toiminnanohjaukseen, jossa tieto liikkuu reaaliajassa, eikä tekemisen paikka tai tapa rajoita joustavaa toimintaa.

 

Kesä 2019 kului pienemmällä porukalla tulevien käyttäjien haastattelujen parissa tarpeita kartoittaen ja kokonaisuutta suunnitellen. Syksyn tullen hankkeen ympärille kasattiin vahvoista osaajista monialainen kehitystiimi, joka kääri hihat ja aloitti hommat toden teolla taustatukenaan Pandian 12 vuoden kokemus kiinteistöalan ohjelmistokehityksestä. Hanke sai nimikilpailun kautta myös nimen – ketterä, mukautuva ja modulaarinen Kenno syntyi.

 

Kenno tulee olemaan:

 

  • rajapinnoiltaan avoin
  • yhteensopiva eri tietojärjestelmien ja viranomaisten kanssa
  • helppokäyttöinen
  • responsiivinen ja laiteriippumaton
  • helposti ymmärrettävä
  • joustava ja tarpeisiin muokkautuva
  • kohteliaasti ohjaava ”Jeeves”

 

Kokonaisuuden suunnittelussa kantavana perusajatuksena ovat turvallisuus, avoimuus ja mahdollisuus kasvattaa tietojärjestelmää muiden toimijoiden moduuleilla tarpeen mukaan. Nämä periaatteet mielessä pitäen tuotekehityksessä tehtiin syksyllä 2019 joustavaa, vankkaa, laadukasta, helposti skaalattavaa ja pitkälle automatisoitua tietojärjestelmän infrastuktuuria. Samalla luotiin testauskäytäntöjä auttamaan tulevaa kehitystä ja kantamaan uutta tietojärjestelmää vakaasti sekä häiriöttä.

 

Työn alle pääsivät myös järjestelmän vaatimat keskeiset rekisterit kiinteistöjen tilatiedolle varusteineen, yrityksille, henkilöille, dokumenteille ja palvelusopimuksille. Kiinteistö- ja yritystiedon osalta suunnitelmissa on kytkökset viranomaisten järjestelmiin laadukkaan perustiedon varmistamiseksi. Perusrekisterit linkittyvät toisiinsa muodostaen tietoalustan tuleville toiminnallisuuksille ja selkeälle tiedonkululle.

 

Talvella syvennettiin Kenno-tiimin ymmärrystä käyttäjien tarpeista. Kennon suunnittelijat haastattelivat eri tehtävissä toimivia tulevia käyttäjiä keräten arvokasta tietoa suunnittelun tueksi. Tarpeita kerättiin myös useamman kehitystahojen yhteisen työpajan avulla. Työpajoissa tulevat Kenno-käyttäjät pääsivät keskustelemaan keskenään ja vertailemaan tapoja toimia. Käyty keskustelu mahdollistaa toimintatapojen kehittämisen ja yhtenäistämisen. Sitä kautta voidaan suunnitella yksinkertaisempi ja helpommin ylläpidettävä tietojärjestelmä.

 

 

Tarpeiden selvityksen ohella Kennolle luotiin oman ”design systeemi”. Se pitää sisällään käyttöliittymäkomponentteja, eli kirjaston Kennon käyttöliittymän eri osista. Näiden avulla käyttöliittymät pysyvät kautta linjan yhdenmukaisina ja ohjelmointi nopeutuu. Sen lisäksi design systeemi kokoaa yhteen suunniteltavan tietojärjestelmän käyttöperiaatteet ja toteutuksen standardit. Sieltä siis löytyy perinteisten brändioppaiden sisältämä visuaalinen puoli (logo, typografia ja värit) sekä tietojärjestelmälle olennaiset osaset (painiketyylit, valikkomallit ja lomakemuodot).

 

Turhista “tämä voisi olla kiva juttu” -toiminnallisuuksista pyritään pääsemään eroon

 

Myös suunnittelun malli löysi uomansa. Kenno muovautuu toiminnallisen suunnittelun kautta. Todelliset käyttötilanteet ohjaavat kehitystä – Kennoon luodaan vain toimintoja, joille löytyy todellinen käyttötapaus. Turhista “tämä voisi olla kiva juttu” -toiminnallisuuksista pyritään pääsemään eroon, jotta yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä saadaan suojeltua. Käytössä oleva toimintamalli on osoittautunut tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi suunnitella ja toteuttaa käsillä olevaa laajaa kokonaisuutta.

 

Ensimmäisinä Kennoon ovat valmistumassa toiminnallisuudet, joiden avulla voi tehdä ja käsitellä vikailmoituksia, tilata töitä, tarkistaa tiloja ja varusteita sekä hallita kiinteistön ylläpidon toistuvia tehtäviä.  Yhteys Pandia Investmentiin, jolla käsitellään kiinteistöjen pitkän tähtäimen suurempia remontteja, on myös alkuvuoden työlistalla.

 

Kenno-tiimi toimii saumattomasti, asiakkaat ovat aktiivisesti mukana ja vauhti kiihtyy!

 

Vikailmoitusten teko sekä töiden tilaaminen ovat tätä kirjoittaessa tulevilla käyttäjillä testattavana. Testaajina on sekä tilaajan että työnsuorittajan edustajia. Kennon suunnittelutiimi puolestaan piirtää tarkastusten käyttöliittymän ensimmäisiä versioita.

 

Kenno-tiimi toimii saumattomasti, asiakkaat ovat aktiivisesti mukana ja vauhti kiihtyy! Pysy kuulolla hankkeen etenemisestä tämän blogin kautta. Voit myös ottaa yhteyttä meihin tällä sivustolla (https://kenno.app/) olevan lomakkeen kautta.